Inšpirácie pre učiteľov, rodiny

Aj keď vnímame svet inak

0 – 15

profilovka

Monika Lőfflerová
Občianske združenie Sloníček
05. 06. 2017

Miesto

V špeciálnej materskej škole, v špeciálnej základnej škole, doma

Počet detí

2 - 5

Vhodná pre

1. aj 2. stupeň
Deti s mentálnym postihnutím, viacnásobným postihnutím, nevidiace, s metabolickými poruchami.

Trvanie aktivity

príprava: 5 min
realizácia: 10 min

Aktivita podporuje

 • Záujem o čítanie, no aktivita neobsahuje priamo čítanie
 • Poskytuje priestor pre prežívanie, má terapeutický presah (Snažíme sa vzbudiť záujem o knižky u mentálne postihnutých detí. Deti pomocou dotyku vnímaju príbeh. Čítanie prebieha cez zmysly. Často spájame viac zmyslov v rámci čítania knižiek.)

Tematické zaradenie

 • Inakosť
 • Vnímanie rozprávky
 • Hmatové knižky
 • Rôznorodosť povrchov

Popis aktivity

Naše deti nevedia čítať, preto sa snažíme priblížiť im rozprávky a príbehy inou formou. Čítanie prebieha cez zmysly. Pracujeme s deťmi, ktoré majú mentálne postihnutie, viacnásobné postihnutie, sú nevidiace, majú metabolické poruchy. Každé dieťa vyžaduje individuálny prístup a metódy práce. Pracujeme v menších skupinách po 2 až 3 deti. Samozrejme závisí od formy postihnutia. Ak pracujeme s autistami, tak máme niekedy aj štyri deti, ak s viacnásobným postihnutím tak dve. Knižky vyberáme my - terapeuti alebo rodičia detí podľa aktuálnych potrieb konkrétneho dietaťa. Uprednostňujeme hmatové knižky, čierno-biele rozprávkové knižky s veľkými jednoduchými obrázkami. Neskôr prechádzame na leporelá, bez hmatového sprievodu. Určite neodporúčame knižky, kde prevládajú abstraktné obrázky, nakoľko naše deti im nerozumejú a nevedia ich analyzovať.

Na úvod aktivity si vždy zaspievame pesničku NA HADA (opakujúca sa melódia je veľmi ľahko zapamatateľná pre deti) a po nej si zopakujeme týždňovú aktivitu. Každý týždeň sa venujeme inej téme. Napríklad: Z rozprávky do rozprávky, Zvedavý sloníček, Na záhrade, Ružové kráľovstvo. Každú aktivitu rozoberieme na menšie časti, aby deti lepšie pochopili postavám, deju alebo len jednotlivým obrázkom. Napríklad tak, že keď pozeráme knižku o záhradníkovi, terapeut si nasadí klobúk, zoberie košík so zeleninou… Snažíme sa deťom dať nové zručnosti, aby ich vedeli modifikovať. Časový úsek je individuálny, niekdy to trvá mesiac, inokedy aj šesť mesiacov. Ak dieťa zareaguje na daný obrázok, považujeme to za zvládnutú akciu. Reakcia by mala prísť vždy, ked sa tento obrázok alebo kniha predložia. 

Každé dieťa má svoju knižku. Pri našich deťoch sme zatiaľ neskúsili vzájomné podávanie alebo výmenu knižiek, nakoľko kým sa naučia pracovať s jednou knižkou, často prejdú aj mesiace. Ale závisí to od postihnutia a potrieb konkrétneho dieťaťa. Príbehy sa menia tak, ako si ich zvolí sám terapeut. Pracujeme s jednou stranou v knihe, maximálne s dvomi. Ide nám o kvalitu a pochopenie práce s knihou, rešpektujeme preto pomalé tempo našich detí. S knižkou pracujeme každý deň, pomáhame im prekonávať bariéry a snažíme sa vytvárať podnetné prostredie pre ich komplexný vývin. Po desiatich minútach zväčša knižky odkladáme, lebo vieme, že ich zrakový vnem je unavený. A áno, veru sa nám stáva, že deti nechcú ukončiť aktivitu :) To nám dáva príjemnú spätnú väzbu, že náš prístup funguje a deti "čítanie" teší.

Ešte pár knižných tipov - medzi naše oblúbené patria všetky od vydavateľstva USBORNE, v poslednom čase pracujeme aj s knižkami od nakladateľstva SVOJTKA, napríklad:

 • Trucks (Usborne hmatová)
 • Ježko a jeho kamaráti (Elena Rabčanová)
 • Miffy- počítajme s Miffy (Dick Bruna)
 • Zvieratka (Maxine Davenport) a Počítanie
 • Ježko na potulkách svetom (Elena Rabčanová)
 • Knižka (Hervé Tullet)
 • Počítání (Aino Maija Metsola)

Čo na to deti?

Reakcie detí sú úžasné. Keď vidia, že sa chystajú knižky, prejavujú radosť. Niektoré tlieskajú alebo kričia. Občas niektorým deťom vyvolávajú drsné povrchy v knižke záchvaty. Stalo sa nám už aj, že povrch vyvolal epileptický záchvat. Na druhej strane je potrebná rôznorodosť materiálu v knižkách, aby sa vytvárali nové prepojenia (synapsie) v mozgu. S týmto treba rátať, nezľaknúť sa a citlivo to odsledovať. Čo však zaručene zaujme, je zrkadlová fólia, ktorú často využívame aj pri terapiách.

Tipy, odporúčania

Odporúčame opakovať aktivity aspoň dvakrát do týždňa. Aby si dieťa vytvorilo postupnosť a získalo návyk na aktivitu. Veľký pozor venujem postupnosti obrázkov, menej je niekedy viac. Dôležité je rozplánovať si prácu s knižkou dopredu aspoň na mesiac. Pri každej strane je potrebný detailný popis, nakoľko naše deti často nevedia pomenovať predmety, ľudí, zvieratá…

Pomôcky, rekvizity

 • Hmatové knižky
 • Bábky
 • Obrázky
 • Interaktívne knižky
profilovka
Kontaktujte autora
Zdieľajte aktivitu
predel

Pridať komentár