Kontakt

Úlet s knihou, o.z.
IČO: 50381873
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: IBAN SK68 7500 0000 0040 2352 0410

Stanovy občianskeho združenia

Združenie je registrované v registri občianskych združení Ministerstve vnútra SR.

Kontaktujte nás

Ak máte na nás otázky, chcete sa zapojiť, či podporiť projekt Uletsknihou.sk, obráťte sa na nás.

kontakt@uletsknihou.sk