O nás

profilovka

Lucia Borovská

koordinátorka projektu a editorka mapy čitateľských aktivít

Detstvom som sa celkom prečítala, možno preto pozerám na svet stále aj očami dieťaťa. Nechať sa uniesť knižkami spolu s deťmi prináša viacnásobný dar - pocity lásky, vzájomnosti, bezpečia a pohody pre malých aj veľkých, a súčasne vzťah k objavovaniu čítaním na celý život. Deťom sa cez knižky otvára svet, stávajú sa odvážnejšie, tvorivejšie, zvedavé po ďalšom poznaní, empatickejšie, slobodnejšie. A to je veľmi dôležitý zážitok, ktorý v nich môžme podporiť na ceste do dospelosti.

Iniciátorka myšlienky webovej platformy Uletsknihou.sk a zakladajúca členka občianskeho združenia Úlet s knihou. Vyštudovala anglický jazyk a literatúru a marketingovú komunikáciu na Katedre anglistiky a amerikanistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Sedem rokov pracovala v Nadácií Pontis v oblasti rozvoja firemného dobrovoľníctva a pro bono pomoci neziskovým organizáciám. Počas materskej dovolenky preložila niekoľko kníh pre deti pre vydavateľstvo Slovart. Pôsobí aj v neziskovej organizácií Indícia, kde sa venuje oblasti zmeny prístupu vo vyučovaní na základných školách. Mama dvoch detí.

profilovka

Katarína Koreňová

recenzentka

Knihy a deti. Tajomstvá, čaro, čistota. Walter de la Mare raz napísal, že pre maličkých je dobré len to najlepšie. Poďme nad tým spoločne premýšľať.

Je zakladajúcou členkou občianskeho združenia Úlet s knihou. Už dlhšie uvažuje o internetovom projekte knižných recenzií, ktoré by detskú literatúru reflektovali aj z hľadiska etických hodnôt. O literatúru pre deti a mládež sa zaujíma profesionálne, píše doktorandskú prácu z oblasti jej recepcie – teda života knihy v spoločnosti. Na Katedre anglistiky a amerikanistiky FFUK vyučuje anglickú literatúru pre deti a mládež. Vyštudovala prekladateľstvo anglického a talianskeho jazyka a pracuje ako prekladateľka a učiteľka prekladu. Od roku 2012 je členkou občianskeho združenia Detský fond Slovenskej republiky.

profilovka

Markéta Andričíková

recenzentka a odborná konzultantka projektu

Knihy boli súčasťou môjho sveta, odkedy sa pamätám. Keď som bola malá, recitovala som si pred spaním české riekanky (bol to môj prvý jazyk). Čítať som sa učila na slovenských ľudových rozprávkach. Potom som v noci nemohla spať. Rodičia nám často kupovali rozprávkové knihy – mali sme doma výbery rozprávok z celého sveta. Neskôr som prešla k príbehom o deťoch, k romantickým príbehom, k poézii, aj k detektívkam – až som začala literatúru študovať. Čítam vždy rada, no najradšej mám dobré knihy pre deti. O tých sa doma môžem rozprávať aj s našimi synmi.

Je vysokoškolská učiteľka a literárna vedkyňa na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Venuje sa svetovej literatúre, ale jej srdcovou záležitosťou je predovšetkým literatúra pre deti a mládež. V tejto oblasti publikovala aj najviac odborných a vedeckých prác a tiež monografiu interpretačných štúdií o autorskej rozprávke s názvom V znamení premeny (2013). Dlhodobo sa venuje aj problematike detskej a mládežníckej tvorby, je porotkyňou literárnych súťaží. V literatúre pre deti (ale aj v tvorbe detí) ju zaujíma predovšetkým jej hodnotový rozmer, ktorý je nevyhnutnou súčasťou budovania duševného a duchovného sveta detí.

profilovka

Viera Némethová

recenzentka a odborná konzultantka projektu

V detstve som sa nevedela dočkať, kedy budem môcť čítať knihy pre dospelých. Dnes keď nájdem knihu s výborným textom alebo ilustráciami pre deti, všetko musí ísť bokom. Ku knihám ma priviedla mama a ako rodič deťmi trávim hodiny čítaním a rozprávaním sa o knihách. Knižnica mi dala priestor ukázať aj iným deťom zázrak hľadania si vlastnej cesty k príbehom, zaujímavostiam, k odpovediam na svoje otázky, nájsť v nich hodnotu seba, rodiny, priateľov, sveta okolo nich. Čítanie nie je hobby osamelých. Dá sa o ňom rozprávať s inými ľuďmi, či urobiť z neho radosť pre iných.

Pôvodným povolaním kníhkupkyňa, ktorá vyštudovala učiteľstvo, aby sa z nej stala knihovníčka. Mama troch synov. Od roku 2009 pracuje v petržalskej knižnici, v súčasnosti ako vedúca knižnično-informačných služieb. Je členkou výboru slovenskej sekcie IBBY. Už štvrtý rok realizuje s Petrou Mišákovou projekt Knižkovo, kde sa prostredníctvom biblioterapie prihovára ľuďom s psychickými problémami. Spolu s Evou Lavríkovou založila bratislavský Knižný klub, s obľubou moderuje besedy a stretnutia so spisovateľmi a ilustrátormi a pre deti realizuje množstvo podujatí a prednášok o dobrých a kvalitných knihách.

profilovka

Petra Mišáková

recenzentka a editorka sekcie knižných recenzií

Nedávno som ukončila doktorandské štúdium Sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas neho som sa teoreticky aj prakticky venovala problematike duševných porúch, konkrétne prostredníctvom biblioterapie. Metódy biblioterapie využívam niekoľko rokov v neziskovej organizácii Dss-MOST, v rámci projektu Knižkovo, ktorý som zaviedla. Knihy hrajú v mojom osobnom i pracovnom živote významnú rolu. Predstavujú pre mňa cestu k sebe, no aj k druhým ľuďom. Momentálne ma dennodenne obklopujú v mojej práci – v Petržalskej knižnici. Mám radosť z dobrých kníh, z ľudí, ktorí nimi žijú a z projektu Úlet s knihou, ktorý mi dáva zmysel. Teším sa, že môžem byť jeho súčasťou.