O nás

profilovka

Lucia Borovská

koordinátorka projektu a editorka mapy čitateľských aktivít

Detstvom som sa celkom prečítala, možno preto pozerám na svet stále aj očami dieťaťa. Nechať sa uniesť knižkami spolu s deťmi prináša viacnásobný dar - pocity lásky, vzájomnosti, bezpečia a pohody pre malých aj veľkých, a súčasne vzťah k objavovaniu čítaním na celý život. Deťom sa cez knižky otvára svet, stávajú sa odvážnejšie, tvorivejšie, zvedavé po ďalšom poznaní, empatickejšie, slobodnejšie. A to je veľmi dôležitý zážitok, ktorý v nich môžme podporiť na ceste do dospelosti.

Iniciátorka myšlienky webovej platformy Uletsknihou.sk a zakladajúca členka občianskeho združenia Úlet s knihou. Vyštudovala anglický jazyk a literatúru a marketingovú komunikáciu na Katedre anglistiky a amerikanistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Sedem rokov pracovala v Nadácií Pontis v oblasti rozvoja firemného dobrovoľníctva a pro bono pomoci neziskovým organizáciám. Počas materskej dovolenky preložila niekoľko kníh pre deti pre vydavateľstvo Slovart. Pôsobí aj v neziskovej organizácií Indícia, kde sa venuje oblasti zmeny prístupu vo vyučovaní na základných školách. Mama dvoch detí.

profilovka

Viera Némethová

recenzentka a odborná konzultantka projektu

V detstve som sa nevedela dočkať, kedy budem môcť čítať knihy pre dospelých. Dnes keď nájdem knihu s výborným textom alebo ilustráciami pre deti, všetko musí ísť bokom. Ku knihám ma priviedla mama a ako rodič deťmi trávim hodiny čítaním a rozprávaním sa o knihách. Knižnica mi dala priestor ukázať aj iným deťom zázrak hľadania si vlastnej cesty k príbehom, zaujímavostiam, k odpovediam na svoje otázky, nájsť v nich hodnotu seba, rodiny, priateľov, sveta okolo nich. Čítanie nie je hobby osamelých. Dá sa o ňom rozprávať s inými ľuďmi, či urobiť z neho radosť pre iných.

Pôvodným povolaním kníhkupkyňa, ktorá vyštudovala učiteľstvo, aby sa z nej stala knihovníčka. Mama troch synov. Od roku 2009 pracuje v petržalskej knižnici, v súčasnosti ako vedúca knižnično-informačných služieb. Je členkou výboru slovenskej sekcie IBBY. Už štvrtý rok realizuje s Petrou Mišákovou projekt Knižkovo, kde sa prostredníctvom biblioterapie prihovára ľuďom s psychickými problémami. Spolu s Evou Lavríkovou založila bratislavský Knižný klub, s obľubou moderuje besedy a stretnutia so spisovateľmi a ilustrátormi a pre deti realizuje množstvo podujatí a prednášok o dobrých a kvalitných knihách.

profilovka

Petra Mišáková

recenzentka a editorka sekcie knižných recenzií

Som vyštudovaná sociálna pracovníčka na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Už počas svojho doktorandského štúdia som sa teoreticky aj prakticky venovala biblioterapii, ktorej metódy som niekoľko rokov využívala pri práci s ľuďmi s duševnými poruchami v neziskovej organizácii Dss-MOST, v rámci autorského projektu Knižkovo. Dôležité knižné skúsenosti som nadobudla a rozvíjala aj pri práci v petržalskej knižnici. Momentálne pôsobím v OZ Mareena, kde manažujem dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí pomáhajú ľuďom s udelenou medzinárodnou ochranou a iným cudzincom, pri ich lepšej integrácii do slovenskej spoločnosti.

Mám radosť z dobrých kníh, z ľudí, ktorí nimi žijú a z Úletu s knihou, ktorý mi dáva zmysel. Teším sa, že môžem byť jeho súčasťou.