Naši recenzenti

profilovka

Markéta Andričíková

Je vysokoškolská učiteľka a literárna vedkyňa na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Venuje sa svetovej literatúre, ale jej srdcovou záležitosťou je predovšetkým literatúra pre deti a mládež. V tejto oblasti publikovala aj najviac odborných a vedeckých prác a tiež monografiu interpretačných štúdií o autorskej rozprávke s názvom V znamení premeny (2013). Dlhodobo sa venuje aj problematike detskej a mládežníckej tvorby, je porotkyňou literárnych súťaží. V literatúre pre deti (ale aj v tvorbe detí) ju zaujíma predovšetkým jej hodnotový rozmer, ktorý je nevyhnutnou súčasťou budovania duševného a duchovného sveta detí.

profilovka

Lucia Borovská

Iniciátorka myšlienky webovej platformy Uletsknihou.sk a zakladajúca členka občianskeho združenia Úlet s knihou. Vyštudovala anglický jazyk a literatúru a marketingovú komunikáciu na Katedre anglistiky a amerikanistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Sedem rokov pracovala v Nadácií Pontis v oblasti rozvoja firemného dobrovoľníctva a pro bono pomoci neziskovým organizáciám. Počas materskej dovolenky preložila niekoľko kníh pre deti pre vydavateľstvo Slovart. Pôsobí aj v neziskovej organizácií Indícia, kde sa venuje oblasti zmeny prístupu vo vyučovaní na základných školách. Mama dvoch detí.

profilovka

Dávid Dziak

Vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre komunikačnej a literárnej výchovy na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Špecializuje sa na literatúru pre deti a mládež. Čoskoro mu v spoluautorstve (Z. Stanislavová a M. Klimovič) vyjde monografia, v ktorej bude zhodnotený (k)rok po (k)roku slovenskej literatúry pre deti a mládež (1990 – 2020). Píše tiež básne pre deti, ktoré boli publikované v časopise Slniečko a Vertigo, v zborníku Kapitán Spomienka a na portáli knihynadosah.sk. Pripravuje zbierku rozprávok.

profilovka

Iveta Gal Drzewiecka

Pôsobím v Kabinete výskumu detskej reči a kultúry na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity, kde sa venujem „vážnym vedeckým problémom“ – teórii ilustrácie, histórii a súčasnosti domácej ilustrátorskej tvorby,importovanej ilustrátorskej tvorbe, detskej recepcii ilustrácií, vizuálnej semiotike, vzťahom obrazu a slova... Zároveň som výtvarníčka, vyštudovaná výtvarná pedagogička a mama dvoch synov a jednej dcéry, ktorej záleží na duševnej potrave (nielen vlastných) detí. Na projekt Úlet s knihou som sa nechala nahovoriť aj kvôli tomu, aby sa „abstraktné“ poznatky o ilustračnom umení stali prístupnejšími pre tých, ktorí ho deťom sprostredkujú. Dúfam, že sa mi pri výbere výtvarne hodnotných kníh podarí pomôcť rodičom, pedagógom a najmä najmenším čitateľom.

profilovka

Tomáš Gális

Vyštudoval sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Pracoval ako učiteľ, záhradník, ale najmä ako novinár v Hospodárskych novinách, v týždenníku .týždeň a v denníku SME. V súčasnosti je komentátorom Denníka N. V roku 2016 mu vyšla kniha rozhovorov s Alexandrom Dulebom s názvom Rusko, Ukrajina a my. Po večeroch si číta s jednou školáčkou a s jedným škôlkarom. Niekedy do toho núti on ich a inokedy oni jeho.

profilovka

Mirka Gúčiková

Mirka Gúčiková na voľnej nohe moderuje neformálne konferencie a diskusie, píše texty a pomáha ľuďom dať dušu ich prezentáciám. Ako autorka spolupracuje s týždenníkom .týždeň, MONO magazínom a portálom Ženy v meste. Má syna Matúša, ktorý zdieľa jej lásku ku knihám. Spolu si čítajú, odkedy začal knižky vnímať. Majú radi príbehy na pokračovanie, autorské rozprávky plné fantázie, encyklopédie aj básničky. Do Úlet-u s knihou sa Mirka pridala, lebo ju kamaráti a známi často oslovujú s prosbou o tipy na čítanie pre deti. Ona ich rozdáva aj nevyžiadane v nádeji, že viac detí bude vyrastať medzi knihami. Preto tiež vo voľnom čase revitalizuje obecnú knižnicu v Podolí, odkiaľ si s Matúšom požičiavajú domov aj klenoty z jej detstva.

profilovka

Miriam Halamičková

Veľkú časť dní trávim so svojimi tromi deťmi. Narodili sa krátko po sebe, čo je skvelé, aj ťažké. Keď ich práve zmohne život, v okamihu sa utíšia a pritúlia, keď otvorím knihu. Neraz nás zachránil dobrý príbeh a krásna ilustrácia. Keď budú deti ešte o kúsok staršie, rada by som sa vrátila ku liečebnej pedagogike, muzikoterapii a arteterapii. Ešte nejaký čas však chcem svet vnímať s nimi.

profilovka

Eva Hargašová

Volám sa Eva Hargašová, som psychologička, manželka, matka, sestra a priateľka. Po štúdiu psychológie na FF PU v Prešove a krátko aj FF KU v Prahe som pracovala najprv s deťmi s poruchami reči a učenia v súkromnom zdravotníckom zariadení Dialóg v Bratislave a potom v ďalšom súkromnom zdravotníckom zariadení ALMA Centrum pre zdravý vývin, kde však už moja práca bola viac zameraná na psychoterapiu a poradenstvo. Od januára 2017 si otváram vlastnú psychologickú ambulanciu CENTRUM ZMENY. Do projektu Úlet s knihou sa zapájam lebo sa rada delím o to, čo viem. Knihy mám veľmi rada a sama niekedy hľadám inšpiráciu na dobrú knihu. Dúfam, že Úlet s knihou sa stane miestom plným dobrých rád a inšpirácií – ako od dobrého priateľa, ktorý sa vyzná...

profilovka

Marta Hlušíková

Narodila sa v Leopoldove, detstvo a mladosť prežila v Trenčíne, žije a tvorí v Rimavskej Sobote. Píše pre dospelých aj pre deti, v posledných rokoch sa orientuje väčšinou na detského čitateľa. Napísala 13 kníh pre deti, je spoluautorkou poviedkových zborníkov pre deti (Perfekt), spolupracuje so slovenským rozhlasom (hra pre deti a mládež „Budem sa dívať všetkým do očí“, glosy) a s časopismi pre deti (Slniečko, Adamko a iné.) Teší sa z ocenení za svoje knihy pre deti:

Neznášam, keď ma hladkajú po hlave (Najlepšia kniha zimy 2009; Prémia Literárneho fondu za pôvodnú literatúru pre deti za rok 2009)

Čo baby nedokážu (Najkrajšia kniha jesene 2011)

Môj dedko Rýchly šíp (Najkrajšia kniha jesene 2013; Najkrajšia kniha Slovenska 2013; zaradenie do svetového katalógu literatúry pre deti TheWhiteRavens ako jediná kniha zo Slovenska v r. 2015)

Vežovníček (Najkrajšia kniha jesene 2014)

Mlynčeky tety Hrozienky (Najkrajšia kniha zimy 2015)

profilovka

Katarína Koreňová

Je zakladajúcou členkou občianskeho združenia Úlet s knihou. Už dlhšie uvažuje o internetovom projekte knižných recenzií, ktoré by detskú literatúru reflektovali aj z hľadiska etických hodnôt. O literatúru pre deti a mládež sa zaujíma profesionálne, píše doktorandskú prácu z oblasti jej recepcie – teda života knihy v spoločnosti. Na Katedre anglistiky a amerikanistiky FFUK vyučuje anglickú literatúru pre deti a mládež. Vyštudovala prekladateľstvo anglického a talianskeho jazyka a pracuje ako prekladateľka a učiteľka prekladu. Od roku 2012 je členkou občianskeho združenia Detský fond Slovenskej republiky.

profilovka

Eva Lavríková

Som vášnivá čitateľka z presvedčenia, ktorú detská literatúra nestihla omrzieť. Na základnej umeleckej škole vyučujem literárne-dramatický odbor, kde sa s deckami vo veku 5-15 rokov venujeme okrem iného knihám, dobrým príbehom, prednesu i vlastnej tvorbe. Prekladám zo severských jazykov (nórčina, dánčina) knihy pre deti a mládež.

Založila som niekoľko knižných klubov, okrem iného aj pre deti a mládež, kde sa raz mesačne stretávame a veľmi neformálne venujeme vybraným titulom, autorom či témam. Verím, že každý číta rád, mnohí len ešte nenašli tú správnu knihu. A teším sa, keď môžem byť súčasťou tohto hľadania.

profilovka

Nina Majlingová

Som učiteľka primárneho vzdelávania v základnej škole v Banskej Bystrici, kde viac ako desať rokov vediem divadelný krúžok. V septembri 2017 mi pripadla milá povinnosť starať sa o školskú knižnicu. V obci, v ktorej bývam sa venujem deťom na divadelnom krúžku, organizujem pre deti akcie a aktivity počas celého roka. Mám skvelého muža, dve deti a veľa dobrovoľníckych aktivít, ktoré sa stali súčasťou nášho rodinného života. Detskou literatúrou som obklopená nielen doma, ale aj v práci, ktorá je zároveň mojim koníčkom.

profilovka

Petra Mišáková

Som vyštudovaná sociálna pracovníčka na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Už počas svojho doktorandského štúdia som sa teoreticky aj prakticky venovala biblioterapii, ktorej metódy som niekoľko rokov využívala pri práci s ľuďmi s duševnými poruchami v neziskovej organizácii Dss-MOST, v rámci autorského projektu Knižkovo. Dôležité knižné skúsenosti som nadobudla a rozvíjala aj pri práci v petržalskej knižnici. Momentálne pôsobím v OZ Mareena, kde manažujem dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí pomáhajú ľuďom s udelenou medzinárodnou ochranou a iným cudzincom, pri ich lepšej integrácii do slovenskej spoločnosti.

Mám radosť z dobrých kníh, z ľudí, ktorí nimi žijú a z Úletu s knihou, ktorý mi dáva zmysel. Teším sa, že môžem byť jeho súčasťou.

profilovka

Viera Némethová

Pôvodným povolaním kníhkupkyňa, ktorá vyštudovala učiteľstvo, aby sa z nej stala knihovníčka. Mama troch synov. Od roku 2009 pracuje v petržalskej knižnici, v súčasnosti ako vedúca knižnično-informačných služieb. Je členkou výboru slovenskej sekcie IBBY. Už štvrtý rok realizuje s Petrou Mišákovou projekt Knižkovo, kde sa prostredníctvom biblioterapie prihovára ľuďom s psychickými problémami. Spolu s Evou Lavríkovou založila bratislavský Knižný klub, s obľubou moderuje besedy a stretnutia so spisovateľmi a ilustrátormi a pre deti realizuje množstvo podujatí a prednášok o dobrých a kvalitných knihách.

profilovka

Alexandra Pavelková

Autorka sci-fi a fantasy a priekopníčka modernej fantastiky na Slovensku. Vyštudovala publicistiku na UMB v Banskej Bystrici a masmediálnu komunikáciu na UCM v Trnave. Publikovala dosiaľ trinásť kníh a veľa poviedok, jej príbehy vychádzajú aj v češtine, poľštine či filipínčine. Získala množstvo ocenení doma i v zahraničí. Píše filmové a knižné recenzie, aj odbornú reflexiu o literatúre. Je blogerkou a šéfredaktorkou portálu Fandom.sk, ktorého náplňou je fantastické dianie na Slovensku a v zahraničí. Venuje sa literárnym workshopom, podpore a propagácii slovenských autorov. Organizuje literárnu súťaž Ohnivé pero a výtvarnú súťaž Svet na tvoj obraz. Pomáha opusteným zvieratám a šíri osvetu o tomto probléme.

profilovka

Viktor Suchý

Viktor Suchý sa narodil v roku 1976 v Bratislave. Bol žiakom i učiteľom na Gymnáziu Metodova. Štúdium slovenčiny na Filozofickej fakulte PU v Prešove absolvoval obhájením práce Objavovanie pomalosti. Živí sa čítaním, pôsobí ako redaktor, kníhkupec, moderátor a učiteľ. Na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave viedol semináre o literatúre pre deti a mládež. Viac sa o ňom dozviete na http://www.pomalycitatel.com.

profilovka

Hana Ševčíková

Pracujem ako klinická psychologička v súkromnej praxi. Pri svojej práci si uvedomujem dôležitosť detstva – udalostí, ale i príbehov, ktoré človeka formujú.

Literatúra je moja najväčšia záľuba, päť rokov píšem recenzie na knihy -zväčša beletriu pre denník N a Sme.

Svet detskej literatúry sa mi znova otvoril po narodení mojej dcéry, ktorá má teraz osem rokov. Odmalička spolu veľa čítame a vďaka týmto chvíľam som si uvedomila, akú obrovskú moc má detská literatúra. Tiež vnímam, že nie je ľahké orientovať sa v záplave kníh a príbehov, ktoré sa dnes ponúkajú deťom a ich rodičom. Rada by som prispela svojimi odbornými poznatkami, ale i osobnými čitateľskými zážitkami k tomu, aby rodičia a učitelia mohli spolu s deťmi objavovať dobré knihy.

profilovka

Anna Timková Lazurová

Pôsobí ako odborná asistentka na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Po ukončení magisterského štúdia v odbore slovenský jazyk a literatúra – etická výchova absolvovala doktorandské štúdium v programe didaktika slovenského jazyka a literatúry na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Okrem vedeckovýskumnej činnosti v oblasti didaktiky sa venuje štylistike, tvorivému písaniu a vlastnej umeleckej tvorbe. Debutovala básnickou zbierkou Hladná neha (2008), časopisecky publikuje poéziu pre deti. Odbornej verejnosti sa predstavila monografiou Fenomén zla v próze pre mládež a priestor nižšej sekundárnej edukácie (2015). Je vydatá a má syna v predškolskom veku, pre ktorého sú knihy a spoločné čítanie neodmysliteľnou súčasťou každého dňa.

profilovka

Ivana Varhaníková

Vyštudovala som Fakultu matematiky, fyziky a informatiky. Počas svojho štúdia som sa zameriavala na tvorbu virtuálnych prostredí a s tým súvisiace snahy o zachovanie kultúrneho dedičstva aspoň vo virtuálnej podobe. Okrem toho som založila minikonferenciu pre deti so zameraním na písanie literárnych prác s vedeckou tématikou s názvom Virtuálna realita bez hraníc. V oblasti knižnej tvorby sa zameriavam najmä na knihy pre deti (beletriu, aj populárno-náučné knihy), no mám blízko aj k iným žánrom ako fantasy a reportážna literatúra. Momentálne pôsobím ako knihovníčka v Miestnej knižnici Petržalka, kde vytváram podujatia pre detských návštevníkov s využitím prvkov tvorivej dramatiky. Spolupracujem aj so Základnou umeleckou školou v Bánovciach nad Bebravou.