Inšpirácie pre učiteľov, knižnice, rodiny

Ako si vytvoríte huncútsku mapu?

5 – 10

profilovka

Martina Jánošíková
EDUdrama
04. 10. 2017

Miesto

V knižnici, v MŠ a ZŠ, mimoškolské aktivity (klub, krúžok)

Počet detí

4 - 10

Vhodná pre

1. - 4. trieda

Trvanie aktivity

príprava: 60 min
realizácia: 90 min

Aktivita podporuje

  • Predčitateľskú gramotnosť
  • Čítanie s porozumením

Tematické zaradenie

  • Čo majú knihy spoločné (tip: hrdina huncút)
  • Hľadanie významu konkrétneho slova

Popis aktivity

Galéria kníh

Položme vedľa seba knihu o Pipi Dlhej Pančuche, o chalanoch z Opice z našej police, Janku a Danku. Najskôr dajme deťom priestor, aby si vzájomne predstavili jednotlivé knihy a ich hrdinov. Môže sa stať, že v skupinke budú aj takí, ktorí knihy nepoznajú. V ďalšom kroku sa detí opýtajme: Čo majú hlavné postavy týchto kníh spoločné? Upriamujme otázkami pozornosť detí k tomu, ako sa hrdinovia správajú. V závere prvej časti doputujeme k tomu, že hlavných hrdinov by sme mohli zaradiť okrem iného do kategórie “ huncút”. Popýtajte sa, či deti už slovo počuli, či poznajú jeho význam. Ak ho niektorí nepoznajú alebo nevedia jeho pravý význam, máte výbornú príležitosť navrhnúť im malé spoločné bádanie.

Čo znamená huncút?

Celé toto bádanie sa môže opierať o hľadanie významu slova huncút. Ako som sa dozvedela zo Stručného etymologického slovníka slovenčiny od Ľubora Králika ide o expresívne slovo, ktoré bolo v minulosti nadávkou a až časom sa jeho význam zmiernil. Označuje prefíkaného človeka, šibala a lapaja. Okrem jazykovedného plánu ponúka táto aktivita aj príležitosť vzbudiť u detí záujem o konkrétnu knihu. A zo zvedavosti sa z nich môžu niektoré pustiť do čítania. Šibali sú vďačnými postavičkami.

Kráľovná Pipi s nami prelezie plot

Na začiatku bádania sme si dali na podlahu obrovský papier na balenie balíkov a obkreslili sme postavu jedného z detských účastníkov. Máme pred sebou líniu postavy, ktorá sa zmení na prázdnu huncútsku mapu. A do nej si budeme kresliť a zapisovať výsledky nášho bádania. Ako prvú sme vybrali Pipi. Kráľovnú všetkých šibalov. Jej naháňačka s policajtami dostane každého. Reprezentuje detský sen o rebélii voči dospelákom. Počas čítania ukážky, v ktorej Pipi lezie po streche a policajti za ňou, deti sedia na zemi a kreslia do našej mapy z baliaceho papiera čokoľvek, čo im k tomu napadne (voľné asociácie). Na konci hľadáme kľúčové spojenia vystihujúce správanie Pipi. Napríklad chôdza po streche, aj s policajtami sa môže hrať naháňačka. Aby sme si priblížili svet Pipi, spravili sme si improvizovaný plot z lavičky a stoličiek a ten sme preliezli. Bol to “akože” plot do susedovej záhrady. Išlo o tajnú akciu.

Tajná reč

Za plotom sme sa ocitli v ďalšom príbehu. Opice z našej police. Vybrala som ukážku z kapitoly, kde sa prvýkrát ozve hlas opice Jožka (kapitola Fricko sa učí rozprávať). Počas čítania deti opäť kreslia do huncútskej mapy čokoľvek, čo ich zaujme z čítaného príbehu. Na základe tejto ukážky sme sa zhodli, že huncút môže mať svoju vymyslenú reč. Niektoré z detí prezradili, že aj ony majú svoju tajnú reč. S kamarátmi. Niektorí dokonca povytvárali tajnú abecedu. Aj tu je priestor na zakreslenie do mapy niektorých vymyslených znakov z tajnej reči.

Chyták

Medzi ukážkami sa objavila aj jedna z knihy od Dušana Taragela Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Vybrala som kúsok z Rozprávky o Dušanovi, ktorý stále frfľal a papuľoval. Hneď úvodné riadky. Nasleduje diskusia, či patrí aj Dušan medzi huncútov? Prečo nie? Aký je Dušan? Je to chyták. Neposlušné dieťa veru nepatrí do nášho zoznamu huncútov. Vysvetlenie sme našli v úvode kapitoly. “Dušan bol celkom milý a slušný chlapček, len mal jednu zlú vlastnosť: všetko, čo sa dalo, ofrfľal a opapuľoval.” A tak sme si na našu huncútsku mapu pripísali frfľanie a zároveň sme to prečiarkli ako vlastnosť, ktorá tam nepatrí.

Čo je tento zdrap papiera?

S Jankou a Dankou sme prečítali úryvok z Gevenduchy. Deťom netreba vysvetľovať, kto alebo čo to je. Rozdali sme si čisté listy papiera (formát A4) a každý mal vytrhať z papiera svoju Gevenduchu - bez pomoci nožníc. A nalepiť ju niekde v priestore. Niekde, kde sa podľa detí hodí najviac. Vznikli zaujímavé inštalácie. Následne sme si jednotlivé dielka predstavili a zoznámili sa s nimi.

Záver a reflexia

Náš “huncútsky” výskum nazbieral dostatok materiálu. Máme svoju predstavu, kto by mohol byť huncút. Na záver sa každý postavil k tej postave, ktorá si ho získala. Fanúšikovia Pipi išli k plotu, Opice boli na papieri a Danka a Janka mali podobu inštalácií. Na záver sme si ešte chvíľku vymýšľali, aké dobrodružstvá by vznikli, keby sa všetky postavy stretli v jednom príbehu. Pýtala som sa účastníkov, čo sa im páčilo a čo nie. Z mojej skúsenosti môžem potvrdiť, že deti získali predstavu o význame slova huncút. Aj o tom, že slová treba skúmať. Deti používajú slová intuitívne. Hľadajme s nimi hravou formou pozadie slov, ich skutočný význam.

Tipy, odporúčania

Nemusíte použiť všetky knihy a výber kníh je individuálny - knižiek o šibaloch v rôznom veku je veľa. Ukážky z kníh vyberajte kratšie, aby sa menší poslucháči neunavili a nestratili záujem. Časť o tajnej reči poskytuje priestor pre nadväzujúcu aktivitu - prezentáciu svojej vlastnej tajnej reči. Tie deti, ktoré žiadnu nemajú, môžu dostať 15 minút na vymyslenie svojej jedinečnej tajnej reči - v skupine sa im bude vymýšľať lepšie. Môžete im tiež dať malú "domácu úlohu" priniesť nabudúce vlastnú knižku o nejakom huncútovi.

Pomôcky, rekvizity

  • Čisté papiere formátu A4 na vytrhávanie Gevenduchy
  • Veľký baliaci papier na huncútsku mapu
  • Ceruzky

Kniha k aktivite

Pippi Dlhá pančucha – obálka

Pippi Dlhá pančucha

Astrid Lindgren. Slovart, 2009. 148 s. ISBN 978-80-8085-656-4.

Máte ku knihe vlastnú aktivitu?

Pridať aktivitu
profilovka
Kontaktujte autora
Zdieľajte aktivitu
predel

Pridať komentár