Inšpirácie pre učiteľov

Alicine dobrodružstvá

10+

profilovka

Katarína Štadler
CZŠ Narnia
16. 02. 2017

Miesto

V škole (Slovenský jazyk a literatúra)

Počet detí

samostatná práca

Vhodná pre

4. – 5. ročník ZŠ

Trvanie aktivity

príprava: 30 min/kapitola
realizácia: 45 min

Aktivita podporuje

  • Čítanie s porozumením
  • Čítanie s presahom do inej vzdelávacej oblasti (gramatika, sloh)

Tematické zaradenie

  • Literatúra nonsensu
  • Kreatívne písanie
  • Precvičovanie gramatiky - rôzne

Popis aktivity

Aktivita Alicine dobrodružstvá je súčasťou väčšieho projektu, ktorý realizujeme od roku 2010 na našej škole – CZŠ Narnia. V tomto projekte posilujeme v rámci slovenského jazyka hodiny čítania, pretože veríme, že to je najpodstatnejšia zložka tohto predmetu. Cez dlhodobú prácu s vybraným autorom či textom preberáme aj gramatiku a sloh. Alica v krajine zázrakov bola jednou z prvých kníh, s ktoru sme takto pracovali na hodinách literatúry vo 4. ročníku priblížne 3 mesiace. S deťmi sme prečítali celú časť knihy „Alica za zrkadlom a s čím sa tam stretla“ a pomocou šachovnice, ktorá je motívom knihy, sme sa snažili pochopiť a zapamätať si dej – premietali sme na šachovnicu, koľko polí prešla, aké figúry stretla. (Celý príbeh je reálne odohrateľnou šachovou partiou, ktorá je v knihe popísaná, ale celú sme ju nezvládli.)

K vybraným kapitolám deti dostávali aj fotokópie textu so špecálnymi úlohami. Vznikla tak séria rôznorodých aktivít, zahŕňajúcich nielen čítanie a prácu s textom , ale aj opakovanie gramatických javov či prvky slohu vo forme kreatívneho písania, ktorých bližší popis vám prinášam ako inšpiráciu.

Aktivity pri vybraných kapitolách

1. kapitola Dom za zrkadlom – báseň Taradúr: čítanie zrkadlovo otočeného textu pomocou zrkadla, tvorba vlastnej nonsensovej básne. Téma bola úplne voľná vzhľadom k tomu, že básne boli zložené z úplne nezmyselných slov (viď fotogaléria), takže každý si báseň mohol interpretovať po svojom. Daný bol len minimálny rozsah 8 veršov.

3. kapitola Hmyz za zrkadlom – úlohy spojené s čítaním s porozumením: nakresliť vianočnú vážku; pripomenúť Alici slová, na ktoré zabudla. Tieto úlohy boli dopísané mojou rukou na jednotlivých stranách textu (fotokópie). Deti si čítali samostatne a odpovede dopisovali k zadaniam. Bolo na nich, či odpovedali hneď, alebo najprv dočítali a potom odpovedali. Nakoniec sme si spoločne prešli odpovede a obrázky vianočných vážok putovali na nástenku. Samotný text je dosť náročný, preto boli úlohy jednoduché, aby aj slabší čitatelia stihli dokončiť prácu včas.

7. kapitola Lev a jednorožec – úlohy spojené s gramatikou: vyhľadať na konkrétnej strane vybrané slová; vypísať vlastné podstatné mená. Navyše tajný odkaz vytvorený zakrúžkovanými písmenami (môj výtvor). Na jeho dekódovanie stačilo vypísať zakrúžkované písmenká v poradí, v akom sa vyskytli v texte. Deti si trochu potrénovali pozornosť pri ich hľadaní.

9. kapitola Kráľovná Alica – dramatizácia textu spojená s učivom gramatiky – priama reč. Najprv sme hľadali priamu reč, rozne formy zápisu priamej reči, vyvodili sme vzorce zápisu priamej reči. Následne sme si rozdelili úlohy a kapitolu sme zdramatizovali. Výhodou textu je, že tam vystupuje aj “zbor”, tak sa k čítaniu dostali všetky deti, aj tie, ktoré nemali špecifickú rolu. Museli byť v strehu a sledovať text.

12. kapitola Komu sa to snívalo? Čítanie sme ukončili diskusiou na tému “Komu sa to vlastne snívalo? A bol to vôbec sen?” Keď deti prišli na to, že to vlastne celé akosi nedáva zmysel, vyvodili sme pojem literatúra nonsensu.

Záverečný výstup

Vystupom série aktivít Alicine dobrodružstvá bola pomyselná 13. kapitola – vlastná slohová práca. Deti opisovali ďalšie Alicino dobrodružstvo, v ktorom mali využiť prvky nonsensu. Ako sa im darilo, posúďte sami. Do karty aktivity prikladám aj ich práce.

Čo na to deti?

Deti „iný“ typ práce s textom zaujal a čítanie ich tak viac bavilo, hoci s niektorými aktivitami sa stretli u nás v škole už skôr. Najväčší úspech malo vymýšľanie nezmyselnej (nonsense) básne a dramatizácia textu. Všeobecne takého „šiši“ aktivity majú úspech aj u neknihomoľských detí.

Tipy, odporúčania

Knihu sme čítali vo 4.ročníku. V dôsledku náročnejšieho textu to nie všetky deti bavilo. Celú aktivitu preto plánujeme presunúť do 5.ročníka, kde sa preberá literatúra nonsensu a dielo je spomínané aj v osnovách. V rámci vyššie spomínaného čitateľského projektu, s touto knihou pracovali aj moji kolegovia, ktorí vytvorili ďalšie typy aktivít. Zároveň mnohé aktivity sú univerzálne použiteľné aj v iných knihách. Postupne tak vzniká akási databáza aktivít, ktorú si na škole zdieľame a skvalitňujeme tak výuku slovenského jazyka.

Tému Alice som použila aj ako motív detského tábora, tam mala šachovnica oveľa podstatnejší význam, ale o tom nabudúce :)

Pomôcky, rekvizity

  • Fotokópie textu pre každé dieťa
  • Papiere na kreslenie či písanie

Kniha k aktivite

Alica v krajine zázrakov – obálka

Alica v krajine zázrakov

Lewis Carroll. Slovart, 2010. 191 s. ISBN 978-80-8085-930-5.

Požičajte si knihu

Máte ku knihe vlastnú aktivitu?

Pridať aktivitu
profilovka
Kontaktujte autora
Zdieľajte aktivitu
predel

Pridať komentár