Inšpirácie pre učiteľov

Dejiny cez napätie a prekladateľské okienko

9 – 13

profilovka

Zuzana Dodoková
prekladateľka
27. 06. 2017

Miesto

Na základnej škole, na vyučovaní (dejepis, slovenský jazyk, nemecký jazyk)

Počet detí

6 - 15

Vhodná pre

4. - 8. ročník
"Prekladateľské okienko" vyžaduje prítomnosť nemčinárov

Trvanie aktivity

príprava: 20 min (ak máte prečítané vybrané knihy)
realizácia: 90 min

Aktivita podporuje

  • Čítanie s presahom do inej vzdelávacej oblasti (história, nemčina, slovenský jazyk)

Tematické zaradenie

  • Dejepisný rébus
  • Malé prekladateľské okienko

Popis aktivity

V rámci akcie Marec - mesiac knihy ma prizvali z cirkevnej základnej školy NARNIA v Pezinku, či by som nemala záujem ako prekladateľka nemeckej série kníh Detektívi v čase zorganizovať pre deti tvorivý workshop. Na worshopy v ponuke sa prihlasovali deti podľa svojho výberu a záujmu. Ja som pracovala so 16-timi deťmi druhého stupňa rôzneho veku. Počas dvoch vyučovacích hodín sme sa cez knižky nemeckého autora Fabiana Lenka Detektívi v čase dostali k téme vzťahu k histórii aj k tajomstvám dobrého knižného prekladu. Na prvej hodine sme otvorili diskusiu o tom, či deti baví čítať knihy s detektívnou zápletkou a prečo. Táto časť je vhodná aj na vyučovanie dejepisu ako práca s textom z histórie. Na druhej hodine sme rozoberali, ako taký knižný preklad vzniká, na čo si treba dať pozor a aké zdroje využívať. Pohrali sme sa s textami a s prekladmi. Táto časť je primárne určená deťom, ktoré sa učia po nemecky, no dá sa s ňou pokračovať aj na hodine slovenčiny alebo ako práca so slovenským textom, jeho štylistickou úpravou.

Postup

V prvej časti workshopu deti rozprávali všeobecne o detektívnych knižkách, ktoré čítali a čo ich na nich upútalo. Niektoré uviedli, že čítali aj sériu Detektívi v čase. Zaujímalo ma, čo zaujímavé sa dozvedeli a či ich niečo inšpirovalo k vyhľadávaniu ďalších informácií o historických osobnostiach alebo udalostiach. V krátkosti som predstavila autora a knižnú sériu. Deťom som na začiatku rozdala knižky, aby si ich pozreli. Nasledovala úloha pre žiakov, správne priradiť k jednotlivým historickým osobnostiam z uvedených kníh kľúčové slová. Mala som pripravené vytlačené papieriky, ktoré som premiešala (k dispozícii na stiahnutie dolu). Príklad:

  • Vikingovia - Škandinávia, lúpežné nájazdy, vynikajúci stavitelia lodí, lode langskip, skvelí námorníci.
  • Richard - Levie srdce, Anglicko, výkupné 100 000 mariek, väznený na hrade Trifels.
  • Hannibal - pán slonov, Púnske vojny, prechod cez Alpy.

Pôvodne som plánovala vytvoriť dve súťažné skupiny po osem žiakov. Deti však spontánne začali spolupracovať ako celok, radili sa. Nakoniec sme si prešli správnosť ich riešení. V krátkosti som im zhrnula informácie o vybraných osobnostiach. Ukázalo sa, že rozhodnutie detí pracovať ako celok bol dobrý nápad, nakoľko nie všetci majú vedomosti z daných oblastí. Takto prišli spoločnými silami k takmer bezchybným záverom. Ak sú však deti zdatnejšie v histórii, odporúčam vytvoriť skupinky. V závere sme sa dopracovali k tomu, že na konci tejto série kníh sa nachádza šikovný slovník pojmov a vysvetlenie dejinnej udalosti.

Druhá časť workshopu bola zameraná na preklady. Žiaci boli zvedaví, ako vzniká preklad. Porozprávali sme sa o zaujímavých zdrojoch, ktoré prekladatelia využívajú okrem slovníkov - špecializované facebookovské skupiny (napr. Historický šerm, Prekladatelia a tlmočníci) alebo Pravidelné jazykové okienko , či Jazyková poradňa asap na facebooku, známi v Nemecku, historici na SAV... Povedali sme si, na čo treba dať pri preklade pozor. Žiaci sami uvažovali nad tým, aké chyby sa môžu v preklade objaviť - interpunkcia, hrubice, zlá vetná skladba ovplyvnená východzím jazykom, písanie veľkých písmen, nepochopenie textu a následne zlý preklad výrazov, časté opakovanie slov, používanie bohemizmov, anglických výrazov, neovládanie ustálených spojení v nemčine, v slovenčine a iné. Žiaci mali k dispozícii slovníky a notebooky. Dostali úvodný text z nemeckého originálu na preklad s cieľom vytvorenia najlepšieho prekladu. Pracovali v dvoch skupinách, pričom v obidvoch mali medzi sebou nemčinárov, aj deti, ktoré po nemecky nevedeli. Na preklad dostali 15 až 20 minút. Každá skupinka prečítala svoj preklad, navzájom sa počúvali. O vyhodnotenie prekladu som poprosila pani učiteľku, ktorá bola prítomná na workshope. Príklad textu na preklad si môžete pozrieť dolu v dokumentoch na stiahnutie.

Inšpirácia

Vlastný preklad autorových diel z nemčiny do slovenčiny, konkrétne 5 kníh zo série Detektívi v čase: Alexander Veľký v podozrení, Hannibal, pán slonov, Zázračný meč Vikingov, Richard Levie srdce, Marco Polo a tajný spolok.

Čo na to deti?

Deti diskusia o detektívnych knižkách bavila – viacerí povedali, že detektívne krimi príbehy, aj také, ktoré sa odohrávajú v minulosti, ich zaujímajú, lebo sa pri nich bavia, sú napínavé a aj sa popri tom všeličo dozvedia. Deti celkom zaujalo, že autor v Nemecku spolupracuje so zostavovateľmi učebníc dejepisu. Keby bolo viac času, určite by stálo zato otvoriť tému spôsobu výučby dejepisu na ich škole - deti sa učia zábavnejšou formou v blokoch a pri písaní projektov. Celkovo sa celkom ponorili do práce s textom a do rozlúsknutia historických orieškov. Bavilo ich rozprávanie o preklade, o možných nástrahách. Pochopili, že preklad nie je jednoduchý a nie je to rýchly proces. Slovník im ponúkal viac významov k danému slovu, snažili sa vybrať najvhodnejší preklad slova vzhľadom ku kontextu. V skupinke bol chlapec, ktorý sa zaujíma o historické udalosti a vedel viac ako spolužiaci. Kamaráti sa ním nechali čiastočne viesť. Nemčinári nemali problém pracovať so slovníkmi aj v skupine. Prečítali svoje preklady, opravili sme drobné štylistické chyby. S pani učiteľkou sme ocenili ich tvorbu. Napriek tomu, že niektoré deti sa nemčinu neučili, aj oni aktívne vyhľadávali slovíčka v slovníkoch, čo bol veľmi silný moment. Jeden chlapec z triedy sa nezapájal do žiadnych aktivít, no počas worshopu prečítal celú knihu. Na konci nám porozprával svoje dojmy. Počas spolupráce na prekladoch a lúskania historických orieškov bolo v triede hlučnejšie. Na záver som sa deťom poďakovala za spoluprácu a rozlúčila sa s myšlienkou, že možno z niektorých z nich budú raz prekladatelia. Niekoľko žiakov sa mi po skončení prišlo osobne poďakovať, to potešilo!

Tipy, odporúčania

Aktivitu odporúčam najmä nemčinárom, resp. v rámci zmiešanej skupiny - nemčinári aj „ne-nemčinári“. Nemčinári sa môžu pohrať s prekladom, ne-nemčinári so štylistikou v slovenčine. S výsledným prekladom sa dá ešte pohrať, nadviazať možno aj na vyučovaní slovenčiny, preštylizovať vety, nájsť výstižnejšie výrazy. Pre krátkosť času sme veľké zásahy do preložených textov nerobili. Na túto aktivitu odporúčam vyčleniť viac času, deti si môžu svoje preklady navzájom porovnať. V prípade záujmu o túto aktivitu na vašej škole alebo v rámci krúžku ma môžete kontaktovať. Rada poradím, alebo ak bude priestor a čas, môžem prísť. Môžete skúsiť osloviť aj iných prekladateľov, či by mali záujem prísť na vašu školu. Pre mňa je osobné stretnutie s čitateľmi skvelou možnosťou dostať spätnú väzbu. Je to veľmi inšpiratívne a utvrdzuje ma to v tom, že to má zmysel.

Pomôcky, rekvizity

  • Nemecké slovníky
  • Synonymický slovník, krátky slovník slovenského jazyka, prípadne Pravidlá slovenského pravopisu alebo v elektronickej podobe
  • Kľúčové slová na výstrižkoch
  • Vybrané knihy zo série Detektívi v čase od autora Fabiana Lenka

Kniha k aktivite

Detektívi v čase – obálka

Detektívi v čase

Fabian Lenk. Verbarium, 2016. 131 s. ISBN 978-80-89612-52-9.

Máte ku knihe vlastnú aktivitu?

Pridať aktivitu
profilovka
Kontaktujte autora
Zdieľajte aktivitu
predel

Pridať komentár