Inšpirácie pre učiteľov, rodiny

Haló, kto je tam?

4 – 10

profilovka

Veronika Kořínková
EDUdrama, s.r.o.
23. 12. 2016

Miesto

V škole, v komunite, doma

Počet detí

3 - 15

Vhodná pre

MŠ, 1. – 4. ročník ZŠ

Trvanie aktivity

príprava: 5 min
realizácia: 45 – 60 min

Aktivita podporuje

  • Záujem o čítanie, no aktivita neobsahuje priamo čítanie
  • Čítanie s presahom do inej vzdelávacej oblasti: komunikačné zručnosti, cudzie jazyky, prírodoveda, vlastiveda, riešenie problémovej situácie
  • Poskytuje priestor pre prežívanie (terapeutický presah, biblioterapia...)

Tematické zaradenie

  • Komunikačné zručnosti, priamy zážitok vo fiktívnej situácii.
  • Komunikačné bariéry – telefóny.

Popis aktivity

Túto aktivitu je možné realizovať so skupinou detí rovnako aj na rodinnom výlete. Na začiatku sa porozprávajte, akí tvorovia môžu žiť v lese, v prírode, pokojne aj na vašom dvore. Deti motivujte hľadať nielen reálne zvieratá či hmyz, ale aj fantastické tvory (víly, škriatkov, šiškáčov, vymyslite si vlastné). Vytvorte obrázok/fotografiu (vymyslenú) vášho tvora. Domyslite, ako sa oblieka, aký má hlas (rýchly, pomalý, tenký, vysoký). Pri prechádzke v prírode hľadajte predmety (šišky, konáriky, kamene, trávu, mach...), ktoré by pre takýchto tvorov mohli byť dorozumievacím zariadením (vysielačkou, telefónom...). Predstavte si, že ste sa v lese stratili. Komu môžete zavolať pomocou svojho predmetu? Skúste mu zavolať a spýtať sa ho na cestu. Nezabudnite tiež, na bontón, ktorý platí pre váš druh – má rozhovor s ním rovnaké pravidlá ako rozhovor s človekom? Svoje rozhovory nahlas demonštrujte. Aký hlas a reč použijete, aby vám váš tvor rozumel? Počas telefonátu s ním skúste vyriešiť situáciu stratených v lese. Na preklad budete potrebovať tlmočníka. Postupne vo dvojiciach predveďte rozhovor s lesným tvorom, pričom jeden z dvojice telefonuje a druhý tlmočí vymyslenú reč do ľudskej. Pomocou pásov farebného papiera nalepeného na podkladový papier zaznamenajte rozhovor: pri rýchlej reči môžete pásik skladať ako harmoniku, vytvárať na ňom rôzne oblúky a zákruty, trhance a uzlíky. Vytvorte telefónny zoznam pre vaše tvory s rôznym spôsobom vytáčania telefónneho čísla. Prečítajte si kapitolu Brif, Bruf, Braf (s. 34) a porozprávajte sa o rôznych cudzích rečiach.

Čo na to deti?

Deti sa do aktivity spontánne a prirodzene zapájali. Bez akýchkoľvek ťažkostí sa z nich stali špecialisti na víly, škriatkov a ďalšie fantastické tvory. Bez problémov tiež tlmočili a vymýšľali si vlastné reči. Aktivita ich veľmi zaujala a bavila. Komplikácie boli vo vedení rozhovoru, deti boli schopné vymyslieť len veľmi jednoduchý model rozhovoru, je možné ich ďalej motivovať k ďalším témam na rozhovor.

Tipy, odporúčania

Aktivita môže trvať aj dlhšie. Buďte pripravení, že aktivita či váš rodinný výlet sa môže uberať úplne iným smerom. Deti napr. budú chcieť ísť svojho tvora navštíviť, hľadať a pod. Budete prekvapení, komu sa môžete dovolať…

Pomôcky, rekvizity

  • prírodné materiály (šišky, kamene, paličky, …)

Autori aktivity

Martina Jánošíková, Veronika Kořínková

Kniha k aktivite

Rozprávky po telefóne – obálka

Rozprávky po telefóne

Gianni Rodari. Artforum, 2016. 184 s. ISBN 978-80-8150-138-8.

V rozprávkach pre deti je možné všetko a Gianni Rodari vás presvedčí, že nič nie je nemožné.

Prečítajte si recenziu Požičajte si knihu

Máte ku knihe vlastnú aktivitu?

Pridať aktivitu
profilovka
Kontaktujte autora
Zdieľajte aktivitu
predel

Pridať komentár