Inšpirácie pre učiteľov

Na vlastnej koži

14 – 15

profilovka

Zuzana Herbrychová
Súkromná základná škola BellAmos, Martin
10. 04. 2017

Miesto

V škole, na vyučovaní (dejepis)

Počet detí

2 - 15

Vhodná pre

9. ročník ZŠ

Trvanie aktivity

príprava: ak poznáte knihu, krátka
realizácia: 45 - 90 min

Aktivita podporuje

 • Čítanie s porozumením
 • Čítanie s presahom do inej vzdelávacej oblasti - Človek a spoločnosť (dejepis, občianska náuka)

Tematické zaradenie

 • Prvá svetová vojna

Popis aktivity

Deviataci sú už vo veku, kedy by mali vedieť uvažovať, premýšľať, vyvodzovať. Nie je to vždy ľahké, ale dá sa to. Na rozvíjaní čitateľskej gramotnosti pracujeme v našej škole systematicky od 1. ročníka (rozvoj jazykovej, intra- a interpersonálnej inteligencie v rámci VEU (vysoko efektívne učenie), triedne knižnice, aktívne zapájanie sa do podujatia Noc s Andersenom, pravidelná účasť na podujatiach Turčianskej knižnice, podpora vlastnej literárnej tvorby, spolupráca s Literárnym klubom Mädokýš Martin, vlastná tlačová agentúra TABA - mesačník Zvonček, pravidelné domáce čítanie so spätnou väzbou žiakov, práca so špecializovanými pracovnými listami, s mapami, s mapami mysle, s denníkmi, celoročnými a dennými plánmi, literárne čitateľské dielne vo vybraných ročníkoch II. stupňa...). Aj na dejepise sa dá schopnosť porozumieť textu a vzťah ku knihám parádne rozvíjať – sú tu historické pramene, karikatúry, životopisy, veselé knihy Terry Dearyho či slovenská obdoba edície Naše hrôzyplné dejiny.  V každom ročníku postupujeme v práci s textom vyššie. V ôsmom ročníku položím otázku priamo – Ideme sa zoznamovať s dejinami revolúcií formou rok – udalosť alebo budeme aj diskutovať, pátrať, riešiť životy, budeme "bulvarizovať"? Už táto otázka spustí diskusiu a deti mám tam, kde ich chcem mať. V 9. ročníku ich potom naozaj neprekvapí, ak namiesto učebnice čítame knihy či pozeráme filmy (Obchod na korze, Vyšší princíp).

Dejiny sú o ľuďoch. Asi to poznáte: prvá svetová vojna začala, zámienkou bol atentát, príčinou snaha o nové politické i ekonomické rozdelenie sveta.  Ale kde sú ľudia? Rozhodla som sa oživiť vyučovaciu hodinu dejepisu o prácu s knihou Na západe nič nové od Ericha Maria Remarque - svetoznámy príbeh siedmich spolužiakov vohnaných do sveta surového násilia, ktorý je realistickým zobrazením hrôz 1. svetovej vojny. Knihu odporúčam  zaradiť hneď po stručnej informácii o začiatku a priebehu vojny, po zoznámení sa so základnými faktami. Žiaci potom ľahšie vnímajú situáciu v jednotlivých štátoch či požiadavky pri mierových rokovaniach. S knihou potom pracujeme takto:

 • Prostredníctvom úryvkov sme charakterizovali hlavné postavy, vojenský výcvik (str. 9, 14 – 17).
 • Zamýšľali sme, ako a prečo sú podané zážitky z frontu (str. 60, 61, 69, 70, ...).
 • Jadro práce je v záverečnej kapitole:
  • Nájdite slová a odseky, kde autor vyjadruje pocity svojej generácie (okrem záverečnej kapitoly aj str. 66, 70, 74, 75, 119, 138,...).
  • Aké sú a z čoho vychádzajú jej životné perspektívy?
  • K čomu vedú kruté zážitky z frontu?
  • Čo vojna hrdinovi vzala a čo dala?
 • Ak učíte slovenský jazyk, je možné prepojenie – vysvetlite iróniu obsiahnutú v názve knihy, charakterizujte jazykovú stránku diela, osobu rozprávača a pod.
 • Možnosti skupinovej práce žiakov (každá skupina dostane úryvok a k nemu úlohy) alebo žiaci pracujú individuálne (pracovný list s úryvkami). Mne sa pri menšom počte žiakov osvedčila práca v kruhu, keď každý žiak dostal knihu alebo nakopírované texty z knihy a spoločne sme diskutovali o nastolených otázkach.

Fotka v galérií je ilustračná, z knihy Cesta časem - Světové dejiny v obrazech od Petra Goesa (Kniha ZLIN, 2017).

Čo na to deti?

Asi mám šťastie na deti, lebo pracovali s chuťou a so záujmom. Svorne tvrdili, že len fakty na spoznanie dejín nestačia a táto kniha im ukázala to, čo učebnice dejepisu nie. Rozhovorila sa aj dievčina, ktorá si s dejepisom veľmi nerozumie. Myslím, že ich oslovilo, že hlavné postavy im boli vekovo veľmi blízke, no v porovnaní s vlastnou perspektívou úplne vzdialené - presah nemeckých rovesníkov z I. svetovej vojny do ich života je pre ne nepredstaviteľný. Zo spätnej väzby detí: „Kniha bola veľmi zaujímavá, povedala nám oveľa viac o pocitoch vojakov ako učebnica. V učebnici boli len fakty.“, „Kniha ponúka iný pohľad na svet. Je to zaujímavejšia výučba dejepisu.“,  „V knihe musíme prísť na niektoré veci sami.“ 

Tipy, odporúčania

Rizikom je, že niektoré otázky otvoríte viac a jedna hodina potom nestačí. Vtedy je možnosť posunúť odpovede na spracovanie „na doma“ – rozhovor s rodičom, písomná reflexia – či na ďalšiu hodinu. Odporúčam aj možnosť dohodnúť sa s vyučujúcimi ďalších predmetov, aby skúsili otázky riešiť.

Pomôcky, rekvizity

 • kniha a jej ofotené vybrané strany

Kniha k aktivite

Na západe nič nové – obálka

Na západe nič nové

Erich Maria Remarque. Slovenský spisovateľ, 2002. 151 s. ISBN 80-220-1160-6.

Požičajte si knihu

Máte ku knihe vlastnú aktivitu?

Pridať aktivitu
profilovka
Kontaktujte autora
Zdieľajte aktivitu
predel

Pridať komentár