Inšpirácie pre učiteľov

Prekážky

6 – 10

profilovka

Veronika Kořínková
EDUdrama, s.r.o.
22. 12. 2016

Miesto

V škole

Počet detí

skupina do 25 detí

Vhodná pre

1. – 4. ročník ZŠ
1 trieda alebo iná kompaktná skupina

Trvanie aktivity

príprava: 10 min
realizácia: 45 – 60 min

Aktivita podporuje

  • Čítanie s porozumením
  • Záujem o čítanie, no aktivita neobsahuje priamo čítanie

Tematické zaradenie

  • Prekonávanie prekážok
  • Námorníci
  • Priamy zážitok vo fiktívnej situácii
  • Rodinné vzťahy, medzigeneračné vzťahy

Popis aktivity

Lanom/kriedou/vankúšmi si ohraničte priestor lode. Sadnite si do kruhu po jej obvode. Pedagóg pošle po kruhu mušľu, kto ju má v ruke, ten môže rozprávať. Každý postupne povie, čo si predstaví, keď vidí túto mušľu. Pedagóg motivuje rozhovor ďalej a spýta sa, čo by mal vedieť dobrý námorný kapitán/kapitánka. Niektoré z činností si spoločne vyskúšajte v spoločnej aktivite s imaginárnymi (neviditeľnými) predmetmi: vyťahovanie plachiet, kormidlovanie, drhnutie paluby, sledovanie ďalekohľadom, rôzne štýly plávania, chytanie rýb (pravidlo je, že všetky aktivity by sa mali odohrávať v priestore lode, okrem plávania . Po ukončení si posadajte do podpalubia (iba v predstave), porozprávajte si, čoho sa boja námorníci (nezabudnite na pravidlo s „hovoriacou“ mušľou).

Čo môžu urobiť, keď sa boja napr. tmy? Je dobré, aby deti vopred vedeli, že každý strach môže mať nejaké riešenie. Spoločne si vyskúšajte, ako prekonať strach z ľadovcov:

Ľadovcom sa dá predísť iba tak, že všetci budú kooperovať a pomôžu včas nakloniť loď správnym smerom, aby sa ľadovcu vyhla. Vysvetlite si pomenovanie jednotlivých častí lode: provu, korbu, pravobok a ľavobok. Učiteľ je kormidelníkom, v prednej časti lode ďalekohľadom sleduje ľadovce a kričí pokyny posádke. Posádka sa celá podľa jeho pokynov presúva na jednotlivé časti lode tak, aby sa ľadovcu vyhla. Príklad: Učiteľ/kapitán: „Ľadovec vpravo! Všetci na ľavobok!“ celá skupina sa rýchlo presunie a nakloní do ľavej časti lode. Učiteľ/kapitán rýchlo strieda rôzne polohy, skupina musí čo najrýchlejšie plniť jeho pokyny. V úlohe kapitána je možné sa vystriedať (podľa koncentrácie skupiny a autority dieťaťa/kapitána).

Po prekonaní nástrah z ľadovcov sa rozdeľte na niekoľko menších skupín. Každá skupina dostane inú nebezpečnú nástrahu, ktorej majú spoločne vymyslieť riešenie. Svoj nápad predvedú ostatným formou „živého obrazu“ – fotografie z vlastných tiel, ktorá situáciu demonštruje. Tento obraz sa na chvíľu môže aj rozhýbať, učiteľ ho podľa potreby dohodnutým signálom (úder na bubienok, paličky, zvonček) môže zase „zamraziť/zastaviť“. Po každom predvedení si spoločne zhodnoťte riešenie situácie, ktoré skupina ponúkla, prípadne môžu svoj nápad povedať aj členovia ostatných skupín.

Na záver si prečítajte kapitolu z knihy Prekonávam prvé námornícke prekážky (s. 39 – 42).

Porozprávajte sa, ako prekonávajú deti prekážky, s ktorými sa v živote stretávajú.

Inšpirácia

Budínská, Hana: Hry pro šest smyslů. Praha, 2014.

Čo na to deti?

U detí je aktivita veľmi obľúbená, prinášajú množstvo vlastných nápadov a použiteľných realizácií. Nestretli sme sa s inými reakciami, než pozitívnymi.

Jedinou nástrahou môže byť v skupine schválne nekooperujúce dieťa, niekto, kto chce na seba strhnuť pozornosť alebo byť za každú cenu vodcom activity. Takéto deti je dobré “povýšiť” na prvého plavčíka, hlavného kormidelníka, priameho asistenta kapitána/učiteľa a zadať im úplne konkrétne úlohy, pri ktorých nebudú mať priestor na neželané správanie (napr. zakresliť mapu zaľadneného územia a pod.)

Tipy, odporúčania

Pri rozhovoroch prijmite nápady a názory detí. Nesnažte sa ich popierať alebo meniť. Myslite na už vytvorené riešenia aj v ďalších aktivitách. Čo už bolo vytvorené v situácii pred tým, nedá sa zrušiť ani ignorovať v nasledujúcej aktivite. Pri hre na obchádzanie ľadovcov treba kapitánsky usmerňovať skupinu, je dobré určiť si pevné pravidlá, aby sa medzi deťmi udržala disciplína a kontinuita activity.

Pomôcky, rekvizity

  • lano (prípadne vankúše, krieda), mušľa, bubienok (paličky, zvonček)

Autori aktivity

Barbora Jurinová, Veronika Koŕínková

Kniha k aktivite

Až raz budem kapitánom – obálka

Až raz budem kapitánom

Marta Hlušíková. Slovart, 2015. 87 s. ISBN 978-80-556-1348-2.

Pohľad na súčasnú slovenskú rodinu očami sedemročného Samka.

Prečítajte si recenziu Požičajte si knihu

Máte ku knihe vlastnú aktivitu?

Pridať aktivitu
profilovka
Kontaktujte autora
Zdieľajte aktivitu
predel

Pridať komentár