Inšpirácie pre učiteľov

Prísne tajné! (Čo robievame s kamarátmi)

7 – 9

profilovka

Martina Jánošíková
EDUdrama, s.r.o.
24. 12. 2016

Miesto

V škole, mimoškolské aktivity, v knižnici

Počet detí

Skupina 4 – 10 detí

Vhodná pre

2. – 4. ročník ZŠ

Trvanie aktivity

príprava: 10 min
realizácia: 45 min

Aktivita podporuje

  • Záujem o čítanie, no aktivita neobsahuje priamo čítanie

Tematické zaradenie

  • Kamarátstvo – jeho hodnoty, ako si ho pestovať a chrániť
  • Stmelovanie kolektívu

Popis aktivity

Prečítajme si v úvode krátky úryvok z knihy (posledné dva riadky na strane 13 a strana 14) a vysvetlime si význam slova provizórium. Pre dospelákov je to hlavne slovo spojené s nepohodou, prechodným obdobím, ktoré treba so zaťatými zubami vydržať. Porozprávajte sa, ako je to u detí. Páči sa im taký stav? Čo môže byť provizóriom? Napríklad sťahovanie.

Nasleduje krátka diskusia v kruhu o sťahovaní. Skúsenosť nie je dôležitá. Zaujíma nás skôr rozvoj vciťovania sa: Aké to je sťahovať sa? Čo by bolo vo vašich škatuliach? Čo by ste tam dali? Ideme do kola a každý účastník sa vyjadrí.

A teraz si predstavte, že musíte odísť a neviete, či sa vrátite, pôjdete pešo. Čo si z tých vecí vezmete? Porovnajte v tejto debate, ako sa zmenilo množstvo vecí.

Nasleduje kontrastná situácia – opak provizória, stav istoty. Kamarátstvo a hry s ním spojené.

Ďalšia ukážka z knihy je na strane 113. Ide o bunker. Ak sú k tomu možnosti, postavme si jednoduchý bunker. Ak nie, použime imaginárne škatule s vecami a “akože si ho postavme”. Vlezme dovnútra. Sadnime si ešte tesnejšie k sebe. Bunker si robia naozajstní kamaráti. Na papier si spíšme, čo si ako kamoši nikdy robiť nebudeme. A zoznam potvrďme svojimi podpismi. Papier v rámci priestoru spoločne ukryjme.

Nasleduje ukážka zo strany 10. Aj my vytvorme svoju mapu. Bude sa týkať našej skrýše, do ktorej sme vložili tajný dokument. Môžeme si vziať nejaké ukážky mapy a porozprávať sa o tom, čo by naša mapa mala mať. Následne si rozdelme úlohy a vytvoriť aspoň jednu spoločnú mapu.

Na záver sa porozprávajme o našich vlastných kamarátoch a aktivitách, ktoré spolu vymýšľame. Akú majú podobu. Čo najradšej spolu robíme. A ponúknuť knihu, z ktorej sme len ochutnali a ďalej neprezrádzať.

Čo na to deti?

Ja som to realizovala v rámci programu v kníhkupectve. Boli tam menšie deti. Veľmi sa im páčilo, že mohli do toho vstupovať so svojimi postrehmi a skúsenosťami. Najviac ich zaujalo spisovanie tajného dokumentu.

Dalo by sa to rozdeliť do viacerých vyučovacích hodín a čítať to na pokračovanie. Robievam to tak na svojich hodinách, že 5 minút čítame a za tým nasleduje nejaká mini aktivita. Knihu nedočítam s tým, že koho zaujala, môže si ju dočítať sám.

Pomôcky, rekvizity

  • papier
  • ceruzky
  • mapa/-y/

Kniha k aktivite

Traja kamoši a fakticky fantastický poklad – obálka

Traja kamoši a fakticky fantastický poklad

Barbora Kardošová. Slovart, 2016. 190 s. ISBN 978-80-556-2352-8.

Požičajte si knihu

Máte ku knihe vlastnú aktivitu?

Pridať aktivitu
profilovka
Kontaktujte autora
Zdieľajte aktivitu
predel

Pridať komentár