Inšpirácie pre učiteľov, knižnice

Trochu o strachu (Dielne čítania)

13 – 16

profilovka

Zuzana Herbrychová
Súkromná základná škola BellAmos, Martin
19. 02. 2019

Miesto

Základná škola, stredná škola

Počet detí

6 - 25

Vhodná pre

7. - 9. roč. ZŠ, 1. - 2- roč. SŠ

Trvanie aktivity

príprava: individuálne
realizácia: 45 - 60 minút

Aktivita podporuje

  • vnútornú reflexiu a prežívanie emócií
  • presah do vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty

Tematické zaradenie

  • emócie
  • strach
  • introspekcia

Popis aktivity

V Súkromnej základnej škole BellAmos realizujeme už tretí rok ako súčasť literárnej výchovy literárne dielne čítania. Čítame a rozprávame sa vždy na jednu konkrétnu tému, či už na podnet detí alebo na podnet učiteľa. Pracujeme práve s tou knihou, ktorú každý jeden (žiak, žiačka, aj učiteľ) čítame individuálne. Pre nižšie ročníky (5. – 7. ročník) už máme vypracovaný orientačný plán s konkrétnymi témami a úlohami, v 8. ročníku tento formát len testujeme. Inšpirácia na tému Strach prišla spontánne. Čítala som knihu Daniela Pennaca Pes tutulák (v skratke: príbeh tejto knihy rozpráva o vzťahu rozmaznaného dievčatka s novým psím priateľom psom tulákom) a pri čítaní nasledujúcich riadkov, v ktorých autor opisuje pomery v psom útulku, ma až zamrazilo: „Celé to prebehlo veľmi rýchlo. Dodávka odišla. Brána sa zavrela. Nastalo smrteľné ticho. Všetkých premkol naozajstný strach. Zízali na rad prázdnych klietok. Boli to klietky tretieho dňa.“ (str. 26) Klietky tretieho dňa boli klietky, z ktorých brali psíky na utratenie. Aktuálne bol práve 27. január - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Téma bola na svete a rovno som ju otestovala v dvoch triedach – najprv so siedmakmi a o hodinu neskôr s ôsmakmi. Štruktúra hodiny:

Úvod: motivácia cez citát / 5 minút

Celé to prebehlo veľmi rýchlo. Dodávka odišla. Brána sa zavrela. Nastalo smrteľné ticho. Všetkých premkol naozajstný strach. Zízali na rad prázdnych klietok. Boli to klietky tretieho dňa.“ Nechajte deti chvíľu so svojimi myšlienkami.

Mostík, prepojenie: krátky riadený rozhovor  / 5 minút

Viete, čo si pripomíname 27. januára? Ako s týmto dňom súvisí prečítaný úryvok z knihy? Aká emócia spája tieto dve udalosti?

Odpovede boli rôzne – nepokoj, smútok, prekvapenie. Najčastejšie sa však opakovalo slovo STRACH. Ak diskusia detí prirodzene nesmeruje k téme hodiny, pomáha, ak spolu s nimi zapisujete ich odpovede na tabuľu alebo flipchartový papier a následne sa viete zamerať na tie, ktoré smerujú k vami vopred vybranej téme. V tomto prípade som im navrhla, aby hľadali najsilnejšiu emóciu. Nasmerovala som ich pozornosť na pocit psov v útulku. Nastalo napäté ticho.

Krátky riadený rozhovor / 5 minút

Čo je strach? Kedy najčastejšie prežívate strach?

Siedmaci definovali strach ako niečo nepríjemné; ako chvíle, keď sa vôbec necítia príjemne. Niečo, čo nám robí náš život horším. Strach sa v ich vnímaní spája s neschopnosťou niečo urobiť, s chybami. Ôsmaci prekvapili tým, že mali vôbec problém nájsť chvíľu, kedy sa báli – a to i napriek tomu, že sme spoločne hľadali situácie, v ktorých máme zväčša strach. Treba však podotknúť, že tohtoroční ôsmaci sú najšpecifickejšou triedou, akú sme kedy zažili. Je ich sedem (šesť chlapcov a jedno dievča), čo je celkom malá a nevyvážená skupina z hľadiska princípov skupinovej dynamiky. Z ich odpovedí (vrátane písomných) vyplynulo, že strach sa im spája s robením niečoho, čo nemajú radi. Napríklad aj s učením.

Zadanie: vopred nalepený odkaz v zošite (zošit na dielne čítania, zošit na literárnu výchovu) / 1 minúta

Aký strach prežíva postava v tvojej knihe? Čoho sa bojí? Ako reaguje na tento strach?

Čítanie a písomné vypracovanie zadania / 15 – 20 minút

Každý si nájde svoje miesto v triede, vieme, že každý si číta sám, po tichu a nevyrušuje ostatných. Je to 15 minút čistej interakcie dieťa – kniha, resp. aj učiteľ – kniha, a rozmýšľania nad položenými otázkami.

Diskusia a reflexia na záver / 15 minút

  • Je vhodné, aby sa vyjadrilo každé jedno dieťa.
  • Poradie môžete žrebovať.
  • Môžete vytvárať dvojice, ktoré sa navzájom informujú o svojich zisteniach.
  • Môžete sedieť v kruhu (Keď žiaci sedia v kruhu, dobre na seba vidia a môžu sa navzájom oveľa lepšie vnímať).

Aj v tomto prípade som v tom spolu s deťmi. So svojím vypracovaným zadaním začínam – ak, samozrejme, nechce začať nejaké dieťa. Býva to často... Následne už deti cítia skôr pretlak, chcú sa rozprávať a povedať vlastný názor, ktorý sme sa všetci naučili na dielňach rešpektovať. Je zaujímavé pozorovať, ako sa strach detí v triede premieta do strachu knižných postáv. Ich pozorovania a pocity si môžete prečítať nižšie, v časti Čo na to deti. Na konci hodiny sme sa vrátili k úvodnej otázke – k strachu detí. V oboch triedach decká dospeli k súhlasnému názoru, že strach je prirodzený, netreba sa zaň hanbiť, že strach je často spojený s odhodlaním - zabojovať, prežiť.

Čo na to deti?

Z písomných žiackych úvah:

"Anna sa momentálne najviac bojí toho, že netuší, čoho je jej brat schopný. Potom, čo ho tiger Boris zložil k zemi, aby Annu zachránil... No, neviem, neviem, ja by som bála. Je to strach o niekoho iného. Ten strach je hnusný a nepriala by som ho nikomu inému." (Mirka, 7. ročník, číta knihu Diamantový kôň)

"Táto kniha je pre mňa veľmi optimistická, plná smiechu a zaujímavých situácií – no myslím si, že sú v nej akoby ukryté spomienky, strach, nenávisť... Tým, že je táto kniha v povojnovom období, tak musela asi každá postava cítiť strach. Napríklad Juliet vedela kvôli svojim spomienkam a aj strachu hodiť Gillymu do hlavy kanvicu s čajom. Bolo to možno zo strachu a možno aj z nenávisti, pretože je stále pripomínal spomienky na vojna a možno aj nechcela, aby prezradil jej súkromnú vec. Ale možno mala strach už len napísať knihu... "(Emma, 7. ročník, číta knihu Guernseyská literárna a koláčová spoločnosť)

"Harry sa nebojí danej veci. Bojí sa toho, že nikto nebude na danej strane, aj keď už vie, čo sa skrýva za ďalšími dverami. Vie, čo tam je, ale nie je pripravený ich otvoriť a čeliť tomu, čoho sa najviac bojí. Je to tá jediná vec, čo ho už od detstva prenasleduje. Je to osud jeho blízkych, no aj Harryho samotného. Vie, že keď ho osud doženie, bude musieť urobiť najťažšie rozhodnutia a bude musieť priniesť najväčšie obete." (Timo, 7. ročník, číta Harryho Pottera)

Spätnú väzbu dávam deťom prostredníctvom slovného komentára priamo na hodine, resp. do zošita či do elektronickej žiackej knižky, napríklad aj takto: Opäť obdivuhodné čítanie medzi riadkami. Napriek veselej a optimistickej knihe Emma dokázala nájsť v pozadí strach.

Zaujímavosť: Rovnakú aktivitu som vyskúšala aj s dospelákmi, ktorí mali výborný nápad - spojenie detí a dospelých, dokonca aj seniorov v rámci jednej takejto diskusie na literárnych dielňach čítania, pretože "by bolo zaujímavé počuť názory na spoločnú tému z rôznych generačných uhlov". Dospelí strach definovali rôznymi spôsobmi – ako príležitosť, ako pocit pred niečím novým, ako diskomfort, ako brzdu, ako možnosť straty a bolesti... Pri prezentovaní svojich myšlienok a pohľadov na položené otázky sa aktívne rozdiskutovali. Šéfka personálneho oddelenia danej firmy pracovala s knihou Pět jazyků ocenení v pracovních vztazích. Tému strach rozpracovala do pracovnej roviny - strach z nového spôsobu komunikácie, strach z nových postupov, strach z prijímania. Lucka, vedúca pre duálne vzdelávanie, siahla po knihe Pepína z Longitálu. Otvorila ju na kapitole, v ktorej v záhrade medzi dvoma domami vyrastie múr. Múr ako symbol strachu - z porovnávania, z odhalenia, zo závisti... Manažér Pavol nemal v svojej knihe o strach núdzu – čítal Stephena Kinga. Aj dospelí sa dopracovali k pomenovaniu, že strach je často sprevádzaný odhodlaním. Nadviazali sme na našu predchádzajúcu tému Prináša otvorenosť slobodu?

Tipy, odporúčania

Najmä vo vyšších ročníkoch sa stáva, že reflexie otvoria ďalšie otázky, ktoré vyplynú z vypracovaných zadaní. Jednou z možností je na tému a podnety od detí nadviazať. Ak cítite záujem detí, má to zmysel. Zvyčajne to riešim prepojením tém na ďalších hodinách (slovenský jazyk, literatúra, prípadne požiadam kolegov z etickej alebo občianskej náuky) alebo na témy nadviažeme na ďalších dielňach čítania.

Pomôcky, rekvizity

  • Každý žiak má svoju knihu, ktorú aktuálne číta.
profilovka
Kontaktujte autora
Zdieľajte aktivitu
predel

Pridať komentár
predel
Autorský príspevok bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.