Inšpirácie pre učiteľov, knižnice, rodiny

Za gombíkom cez les, lúku aj blato

4 – 7

profilovka

Katarína Mihinová
psychologička
19. 10. 2017

Miesto

V knižnici, v MŠ a ZŠ, mimoškolské aktivity (klub, krúžok)

Počet detí

2 - 5, 6 - 15

Vhodná pre

3. - 4. tr. MŠ, 1. - 2. tr. ZŠ

Trvanie aktivity

príprava: 60 min
realizácia: 30 - 45 min

Aktivita podporuje

 • Predčitateľskú gramotnosť
 • Čítanie s porozumením
 • Poskytuje priestor pre prežívanie emócií - zvuky, farby, tvary, spoločné putovanie

Tematické zaradenie

 • Sledovanie postupnosti udalostí deja
 • Hudobno-literárne prepojenie
 • Hudobné nástroje

Popis aktivity

Pred zahájaním aktivity si v miestnosti pripravíme štyri špeciálne stanovištia - lúka, les, blato, kabátiky (bližšie k príprave dolu v časti Pomôcky, rekvizity). Na úvod deťom povieme, že im prečítame príbeh o Kvakovi a Čľupovi. Deti, ktoré týchto dvoch vtipných hrdinov už poznajú, poprosíme, aby vopred neprezrádzali. Ostatným povieme, že sú to dve zvieratká a podľa ich mena majú uhádnuť, o aké zvieratká ide. 

Zapojenie hudobných nástrojov

Deťom rozdáme tri typy nástrojov – 1. xylofóny a zvončeky, 2. chrastítka (šejkre) a 3. ozvučené drievka a dramu bubienky tak, aby každé dieťa malo jeden nástroj. Necháme im ich krátko vyskúšať (max. 5 minút). Pred čítaním deťom povieme, že hrdinovia príbehu pôjdu cez les, lúku a popri rieke. Priradíme k nim zvuky jednotlivých nástrojov (pri väčšej skupinke navrhne nástroje dospelý, pri menšej môžu aj samotné deti – viď nižšie v časti Tipy, odporúčania): xylofóny a zvončeky – zurčanie vody, chrastítka – šuchot trávy na lúke, ozvučené drievka a dramu bubienky – praskanie konárikov v lese, ďateľ…

Pustíme sa do príbehu 

Začneme čítať príbeh. Keď pôjdu žabiaci lesom, dáme priestor deťom s paličkami, aby zahrali les a obdobne pokračujeme. Keď pôjdu cestou dvakrát, tak sa aj zapájanie zvukov zopakuje. Keď sa v závere jeden zo žabiakov zlostí, vyzveme deti, aby zahrali ako sa zlostí. Keď sa v úplnom závere jeden zo žabiakov raduje, deti zahrajú radosť. Text čítame celý s prestávkami pre hudobné vsuvky a zdôrazňujeme, aký typ gombíka sa našiel a aký sa hľadal. Po dočítaní textu zopakujeme celý priebeh hľadania gombíka – v tráve našli čierny gombík, vrabec priniesol gombík s dvomi dierkami, v lese našli malý gombík, medvedík čistotný priniesol štvrocový gombík, v blate našli tenký gombík a ten správny bol veľký biely s 4 dierkami a bruškom.

Objavme gombíky tak naozaj 

S deťmi prejdeme k vopred pripraveným stanovištiam, kde budú gombíky zbierať a na záver všetky prilepia (“prišijú”) na vystrihnutý kabát z farebného papiera. Škôlkarom dáme kabáty z papiera už vopred vystrihnuté, školáci ho podľa predlohy vedia vystrihnúť aj sami. Kto nazbieral všetkých 5 gombíkov, dostal biely gombík z vatového odličovacieho tampóna. Školákov môžeme na záver vyzvať, či by skúsili vymenovať v akom poradí a aký gombík našli.

Aktivitu som realizovala v rámci projektu Čítajme s porozUMENÍM, ktorý finančné podporilo hlavné mesto SR Bratislava.
 

Čo na to deti?

Aktivita sa mi veľmi pekne osvedčila s mladšími aj staršími škôlkarmi. Potešili sa hudobným nástrojom a chceli skúšať všetky. Najprv som im dala možnosť voľne si vyberať, ale bol z toho veľký chaos a hluk. Možno by pomohlo vymedziť si najskôr čas, kedy sa spoznajú s nástrojmi voľne a potom nadviazať aktivitou, kde im už rozdáme len tri druhy, aby si ich nechceli stále vymienať a neodvádzalo ich to od témy. Hoci sme k nástrojom nerobili žiadne dlhé intro, deti rýchlo pochopili a nástroje na miestach pri čítaní, kde som ich vyzvala, vo veľkom zapájali. Aktivita vyžaduje dobrú prípravu (stanovištia, premyslenie hudobných vsuviek v texte), no pre deti je lákavý kontakt s rôznymi druhmi materiálu, tak takáto "investícia" prinesie radosť. Deti si nachádzali a lepili gombíky aj podľa toho, ako sa im páčili. Podľa toho, či chcete viesť deti k hre alebo k dôslednosti, môžete trvať alebo netrvať na tom, aby boli nalepené len gombíky podľa príbehu.

Tipy, odporúčania

Ak sú stanovištia v rovnakej miestnosti ako deti, pomôže, ak sú pripravené niekde vzadu alebo niečím prikryté, aby deti nerozptyľovali počas čítania. Aktivita ponúka viacero podnetov (hudobné nástroje a stanovištia), preto by som neodporúčala sa pri niektorej časti dlhšie zdržovať (napr. podrobne predstavovať nástroje). No je možné zvoliť aj iný prístup a zamerať sa iba na prvú časť aktivity – hudobnú a druhú časť vynechať. Tu venovať viac času predstaveniu nástrojov, ich skúšaniu, deti môžu samé hľadať vhodný zvuk pre rieku, les a lúku v príbehu a rozdeliť sa podľa toho do skupín. Počas čítania deťom ukazujeme, aký gombík sa našiel (prípadne aj s obrázkom prostredia alebo zvieratka) a pýtame sa, či je to ten správny. Aktivitu ukončíme tým, že deti spolu zoradia obrázky podľa toho, ako Kvak a Čľup gombíky nachádzali a tým si zopakujú celé hľadanie.

Pomôcky, rekvizity

 • Hudobné nástroje (xylofóny a zvončeky, chrastítka (šejkre), ozvučené drievka a dramu bubienky) - pre každé dieťa jeden
 • "Lúka" - chlpatý koberec ako tráva a na nej čierne gombíky z tvrdého papiera
 • Obrázok (prípadne figurka, bábka) vrabca a pri ňom rôznofarebné gombíky z papiera s dvomi dierkami vytvorenými dierkovačkou
 • “Les” – hlboký podnos s lístím a konárikmi, v ňom schované drobné gombíky
 • Obrázok (prípadne figurka, bábka) medvedíka čistotného, pri ňom štvorcové gombíky z kartóna
 • Blato – litrová plastová fľaša s blatom, kde som vložila plastovú hračku. Kto ju našiel (tak že fľašou rôzne triasol a prelieval blato), si mohol vziať tenký gombík z farebného hodvábneho papiera.
 • Biely gombík z vatového odlíčovacieho tampóna
 • Kabátiky – vystrihnutý kabát v tvare T z farebného papiera veľkosti A3

Kniha k aktivite

Kvak a Čľup sú kamaráti – obálka

Kvak a Čľup sú kamaráti

Arnold Lobel. Slniečkovo, 2008. 62 s. ISBN 978-80-89314-07-2.

Máte ku knihe vlastnú aktivitu?

Pridať aktivitu
profilovka
Kontaktujte autora
Zdieľajte aktivitu
predel

Pridať komentár