Hana Ševčíková

profilovka

Pracujem ako klinická psychologička v súkromnej praxi. Pri svojej práci si uvedomujem dôležitosť detstva – udalostí, ale i príbehov, ktoré človeka formujú.

Literatúra je moja najväčšia záľuba, päť rokov píšem recenzie na knihy -zväčša beletriu pre denník N a Sme.

Svet detskej literatúry sa mi znova otvoril po narodení mojej dcéry, ktorá má teraz osem rokov. Odmalička spolu veľa čítame a vďaka týmto chvíľam som si uvedomila, akú obrovskú moc má detská literatúra. Tiež vnímam, že nie je ľahké orientovať sa v záplave kníh a príbehov, ktoré sa dnes ponúkajú deťom a ich rodičom. Rada by som prispela svojimi odbornými poznatkami, ale i osobnými čitateľskými zážitkami k tomu, aby rodičia a učitelia mohli spolu s deťmi objavovať dobré knihy.

Príspevky