Katarína Koreňová

recenzentka
profilovka

Je zakladajúcou členkou občianskeho združenia Úlet s knihou. Už dlhšie uvažuje o internetovom projekte knižných recenzií, ktoré by detskú literatúru reflektovali aj z hľadiska etických hodnôt. O literatúru pre deti a mládež sa zaujíma profesionálne, píše doktorandskú prácu z oblasti jej recepcie – teda života knihy v spoločnosti. Na Katedre anglistiky a amerikanistiky FFUK vyučuje anglickú literatúru pre deti a mládež. Vyštudovala prekladateľstvo anglického a talianskeho jazyka a pracuje ako prekladateľka a učiteľka prekladu. Od roku 2012 je členkou občianskeho združenia Detský fond Slovenskej republiky.

Príspevky