• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

Oldřich Růžička: Ako sa čo robí

Náučná kniha, encyklopédia  

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Kniha otvára dvierka k dobrodružstvu výroby šiestich predmetov bežnej spotreby – chlebíka, pohára, trička, stoličky a knihy. Veď ktoré dieťa vie, že príbeh trička sa začína na bavlníkovom poli, že formy na poháre sa vyrábajú v drevomodelárni a že z uhlia sa robí koks, ktorý potrebujeme pri výrobe lyžice? Niekedy to nevieme ani my, dospelí, preto kniha zaujme všetky vekové kategórie. Pre staršie deti môžu byť ilustrácie príliš „detské“, ale vďaka ich názornosti aj staršiemu súrodencovi vysvetlíme napríklad to, ako funguje vysoká pec v železiarňach. Príbehy výrobkov sú zasadené do veselej mapy krajiny. Pomocou cestičiek na mape sledujeme proces výroby: od získania surovín, cez ich spracovanie až po predaj v obchode. Deti sa naučia, že všetky predmety majú svoju históriu a v rôznych kultúrach sa inak používajú. A tiež, že na zhotovenie každej veci potrebujeme pestrú zmes ľudských schopností a vedomostí.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (povolania, záľuby)

Príroda (životné prostredie a ekológia)

Veda a technika (veda, vynálezy)

Spoločnosť, história, umenie (tvorenie)

Inšpirácia do školy

Prvouka, Prírodoveda, Vlastiveda, Čítanie, Písanie, Etika, Výtvarná výchova, Technické práce

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Rešpekt k prírode, úcta k práci a úsiliu druhých, schopnosť vážiť si veci.

Kniha ukazuje, koľko zdrojov a práce rôznych ľudí treba na to, aby sa vyrobila aj tá najobyčajnejšia lyžica, pohár, chlebík, stolička či kniha. Po prečítaní jednotlivých tém si s deťmi môžeme zopakovať, kto a čo všetko sa na výrobe podieľa a hovoriť aj o tom, ktoré prírodné zdroje sú obnoviteľné a ako, a ktoré materiály a veci sa dajú recyklovať.

Dozvieme sa viac o...

Jazyk: Dieťa sa naučí veľa odborných názvov súvisiacich s ťažbou nerastných surovín a prírodných zdrojov, s ich spracovaním aj s povolaniami, ktoré s tým súvisia.

Písanie/ Výtvarná výchova: Žiaci si môžu podľa popisu o výrobe knihy vytvoriť vlastnú knihu a vyskúšať si rôzne povolania – autor, grafik, ilustrátor, redaktor, jazykový korektor, kníhviazač, atď.

Veda: Z obrázkov a textu sa deti dozvedia, ako sa získavajú a spracúvajú nerastné suroviny. Cez interaktívne okienka nahliadnu do procesu ťažby v rôznych baniach aj do priemyselnej výroby.

História a spoločnosť: Každá kapitola sa začína historickým prehľadom – napríklad ako a kde sa kedysi začal piecť chlieb. Obsahuje tiež ukážku, aké rôzne chleby jedia ľudia po celom svete. Deti sa naučia, že všetko má svoj vývoj, históriu a spôsob využitia podľa spoločnosti a kultúry.

Vlastiveda, Zemepis: Postup výroby a potrebné suroviny na výrobu daného výrobku sú zasadené do mapy krajiny. Podobné mapy si môžu deti vytvoriť, keď sa učia o tom, čo sa ťaží v ich kraji alebo na Slovensku.

Tu je zaujímavé hovoriť aj o obnove prírodných zdrojov a dôležitosti recyklácie.

Etická výchova: Kniha obsahuje dlhý zoznam rôznych činností, ktoré sú potrebné na výrobu jednotlivých vecí. Pre deti môže byť zaujímavé rozprávať sa o rôznych povolaniach, o tom, aké rozličné schopnosti a vedomosti ľudia potrebujú, aby ich mohli vykonávať. Téma, čím by chceli byť, tak dostane oveľa širší rozmer.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Porozprávajte sa s deťmi

Kde pracujú tvoji rodičia resp. starí rodičia? Podieľajú sa aj oni na výrobe niečoho?

Z čoho sú veci, ktoré máme v triede/v izbe? Ako asi boli vyrobené?

Ktoré prírodné zdroje sú obnoviteľné? Ako k tomu môžeme prispieť?

Čo sa deje s vecami, ak ich už nepoužívame alebo sú pokazené?

Čo všetko môžeme recyklovať?

Čitateľský zážitok z prvej ruky

Knihu čítame so synom od štyroch rokov. Má rád encyklopedické vedomosti a knihy v štýle „ako funguje svet“. Pre štvorročné dieťa môžu byť niektoré výrazy náročné, ale názorné ilustrácie synovi pomáhajú pochopiť a zapamätať si nové informácie, slová alebo aj zložitejšie výrobné postupy. Páčia sa mu cestičky, ktoré prepájajú fabriky a prevádzky. Myslím si, že vďaka nim dieťa lepšie porozumie, čo v akom poradí treba zabezpečiť. Hneď na prvé čítanie syna zaujala príloha o kvasniciach, ďalšie informácie sme našli v knihe Hávedník. Odvtedy, ak čítame o výrobe chleba, kombinujeme to aj s kapitolou o kvasinkách v Hávedníku. Knihu tiež prepájame s encyklopédiou Ako funguje svet, kde sú aj ďalšie postupy, aj keď menej podrobné, o výrobe vecí a potravín a tiež informácie o recyklovaní.

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: Ako sa čo robí
 • Autor: Oldřich Růžička
 • Ilustrátor: Alexandra Hetmerová
 • Preklad: Ľuba Nguyenová Anhová
 • Žáner: Náučná kniha, encyklopédia
 • Vydavateľstvo: Albatros
 • Rok slovenského vydania: 2015
 • Jazyk: Slovenský
 • Počet strán: 36
 • ISBN: 978-80-00-04140-7
Recenziu pripravili
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár