Mária Lazárová: Ema a ružová veľryba

Rozprávky  

Krásne ilustrovaná a pútavá kniha, s ktorou môžete deťom predstaviť príbehy na pokračovanie.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Prepletený dobrodružný príbeh zaujme deti aj rodičov. Malá Ema, ktorá žije na brehu oceána a túži po kamarátovi, sa v ňom stretáva s veľrybkou Lily. Tá sa musí vyrovnať s vlastnou inakosťou – je ružová a iné veľrybky sa s ňou kvôli jej farbe nechcú hrať. Dynamické, krátke kapitoly knihy doplňujú na každej strane jednoduché a názorné ilustrácie, ktoré upútajú detskú pozornosť. Príbeh je príjemne napínavý pre škôlkarov. Menšie deti si zapamätajú postavy a naučia sa niečo o morských živočíchoch, ktorých Lily stretáva na svojich výpravách v oceáne. Vďaka zrozumiteľnému jazyku a množstvu dialógov, kde máte možnosť meniť hlasy, môže byť kniha vhodná aj pre najmenšie deti. Príbeh Emy a Lily je o kamarátstve, odlišnosti, zvedavosti, trochu o neposlušnosti a veľa o odvahe a pomoci iným.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (empatia a súcit, pomoc druhým, dobrovoľníctvo, prekonávanie predsudkov, priateľstvo, rodina)

Príroda (voda, podmorský svet, zvieratá, vyhynuté zvieratá)

Fantázia (veci a zvieratá s ľudskými vlastnosťami)

Inšpirácia do školy

Prírodoveda/biológia , Výtvarná výchova

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Lily je ružová a ostatné veľrybky sa preto s ňou nechcú hrať. Má len kamaráta Tomíka, ktorý tiež nie je obľúbený, pretože má fliačiky pod očami. Nakoniec ich však vďaka odvahe veľrybky prijmú medzi seba. Čitateľ je na strane Lily a Tomíka od začiatku, vcíti sa do nich a ich odlišnosť vníma cez pozitívne vlastnosti ako odvaha, zdvorilosť či láskavosť.

Lily aj Tomík sú úctiví a milí voči živočíchom, ktorých stretávajú, a tí im potom v čase núdze pomôžu.

Kniha obsahuje príklady pomoci druhým a osobnej zodpovednosti. Aj lenivý kocúrik sa stane aktívnym, keď ide druhému o život.

Emocionálny rozvoj

Dieťa sa od začiatku vciťuje do pocitov niekoho, koho okolie odmieta kvôli odlišnosti – tému s nimi môžeme otvoriť.

Kniha popisuje strach detí aj strach rodičov o ne, a tiež zvedavosť, odvahu a ľahkovážnosť. Rozdiely medzi týmito vlastnosťami môžeme deťom znázorniť na príkladoch z knihy. Keď Lily neposlúchla mamu a odišla takmer na breh mora, kde je to pre veľryby nebezpečné – to je ľahkovážne. Ale keď hľadala pre mamu pomoc, napriek tomu, že sa bála, to je odvaha.

V jednotlivých kapitolách tiež nájdeme prejavy lásky a náklonnosti, na ktoré môžeme deti upozorniť – mama varí obľúbené jedlá, strachuje sa, pohladí po vláskoch, kamarát sa s nami hrá, príde nám na pomoc a pod.

Dozvieme sa viac o...

Biológia: Deti spoznajú niektoré morské živočíchy – veľryby, delfíny, žraloky, korytnačky, chobotnicu, ale aj ľadového medveďa a tulene. V príbehu sú si zvieratá navzájom predátormi – môžeme rozvinúť tému potravinového reťazca.

Výtvarná výchova: Podľa krásnych ilustrácii Andrey Tachezy môžu deti vyskúšať kresliť ryby a more. Najmä obrázky veľrýb sú jednoduché.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Zaujímavé aj pre dospelého

Pri Eme budete pokračovať v čítaní, aj keď vaše dieťa zaspí. Príbeh v nej je totiž pútavý aj pre dospelého, kapitoly sú ukončené tak, že vás láka hneď prejsť na ďalšiu. Dianie nie je predvídateľné a jednoducho chcete vedieť, ako sa to skončí.

Porozprávajte sa s deťmi

Prečo sa malé veľryby nechceli hrať s Lily a Tomíkom? Poznáš niekoho, s kým sa deti v škôlke nechcú hrať, lebo je iný? Je to podľa teba správne? Čo by sme mali v takej situácii spraviť?

Čo znamená byť odvážny a čo ľahkovážny? Aký je medzi tým rozdiel? V akých situáciách boli zvieratká alebo ľudia v knihe odvážni a kedy ľahkovážni? (Môžeme sa pýtať v konkrétnych kapitolách, napr. strana 15 – 18.)

Kedy sa Lily / Tomík / Lilina mama v knihe báli? Prečo? Kedy sa bojíš ty? Boja sa niekedy o teba tvoji rodičia? V akých situáciách?

Ako si v konkrétnych kapitolách zvieratká alebo ľudia pomáhajú? Ako môžeme pomôcť iným v bežnom živote?

Akým konkrétnym spôsobom postavy v knihe ukazujú druhým, že ich majú radi? Ako ty dávaš najavo ľuďom, že ich máš rád?

Aké morské živočíchy poznáš? Ako vyzerajú? Čím sa živia? Prečo hovoríme, že veľryby sú cicavce?

Čitateľský zážitok z prvej ruky

U nás doma bola „Ema a ružová veľryba“ prvým príbehom na pokračovanie, ktorý sme synovi čítali. Mal vtedy len dva roky, ale bol pozorný, vydržal pri knihách aj hodinu. Navečer sme zvykli prejsť aj desať obrázkových kníh sprevádzaných krátkymi textami. Povedali sme si, že je čas na dlhší text, ktorý by zaujal aj nás. Hľadali sme text s obrázkami, ktoré by udržali jeho pozornosť. Na prvýkrát sme sa s ním v tejto knihe dočítali až na päťdesiatu stranu a celú sme ju zvládli asi na 3 – 4 razy. Nezapamätal si príbeh, ale mal zážitok z uceleného čítaného textu a spoznal postavy. Keďže mal len dva roky, ešte nerozumel, že text môže byť na jednej strane a konkrétna ilustrácia k nemu, až keď otočíme ďalšiu stranu. Chcel, aby sme čítali tam, kde sa mu páči obrázok. Vysvetlili sme mu, kde sa začínajú kapitoly a ako nadväzujú a postupne sa do toho dostal. Niekedy sme si v knihe len tak listovali, ukazovali si postavy a rozprávali sa, čo na obrázkoch robia. Teraz má štyri a pol roka a knihu čítame opakovane, ak sme ju práve niekomu nepožičali.

Špeciálny výber

zakusok
Vizuálny zákusok

Kniha získala ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska 2014 v kategórii Literatúra pre deti a mládež.

cena
Ocenená kniha

Najkrajšia kniha Slovenska 2014 v kategórii Literatúra pre deti a mládež.

Podrobné údaje o knihe
  • Názov knihy: Ema a ružová veľryba
  • Autor: Mária Lazárová
  • Ilustrátor: Andrea Tachezy
  • Vydavateľstvo: Slovart
  • Rok slovenského vydania: 2014
  • Jazyk: Slovenský
  • Počet strán: 119
  • Získané ocenenia: Najkrajšia kniha Slovenska 2014 v kategórii Literatúra pre deti a mládež.
  • ISBN: 978-80-556-1094-8
Recenziu pripravili
Iné recenzie a odkazy ku knihe
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár