Elisabeth Helland Larsen: Ja som Smrť / Ja som Život

2 obrázkové knihy  

O dvoch stranách jednej mince (a o dvoch knihách, ktoré sa dopĺňajú.)

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Smrť je v detskom svete stále kontroverznou a tabuizovanou témou. Ani dospelí o nej nehovoria radi, deti však veľmi skoro začínajú klásť otázky, na ktoré im treba odpovedať. Duo citlivo napísaných, pôvabne ilustrovaných kníh pomôže aj tým najmenším porozumieť nevyhnutnosti zániku, no i zázračnej kráse života. Smrť a Život sa tu zjavujú ako krehké bytosti podobné vílam. Nebyť ich odlišne sfarbených šiat, vyzerajú takmer ako dvojičky. Pomedzi všetko jestvujúce sa pohybujú spoločne a vo vzájomnej harmónii. Smrť neskrýva, že z pohľadu človeka sa jej pôsobenie môže zdať nevyspytateľné a neraz aj bolestivé a nespravodlivé, z objasnenia jej prítomnosti tu na zemi však vyžaruje pokoj a nádej. Tú dáva kontinuita života a láska, ktorá nikdy nekončí. Knihy vznikli s terapeutickým zámerom.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (láska, smútok, osamelosť, strach, rodina, smrť)

Fantázia (čas)

Spoločnosť, história, umenie (filozofia, viera, náboženstvo)

Inšpirácia do školy

Etická výchova

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Mierny tón a pôvab, s akými Život a Smrť vysvetľujú svoje pozemské účinkovanie, pomôžu čitateľovi uvedomiť si hodnotu všetkého živého a zároveň prijať smrť ako prirodzené zavŕšenie života. V prvej z dvojice kníh (Ja som Smrť) Smrť rozpráva o mnohorakých situáciách, kedy prichádza na návštevu k živým bytostiam. Hoci ju zvyčajne nevítajú ani nečakajú, ona je ich súčasťou od narodenia a na konci života im robí vľúdnu spoločníčku, v ktorej nežnom objatí opúšťajú svet. Obrovskú nádej v zomieraní dáva láska, ktorá po nich pretrváva naveky. Druhá kniha (Ja som Život) síce nedáva definitívnu odpoveď, prečo život vznikol a čo je jeho cieľom, no poskytuje k tomu určité indície. Pred čitateľom sa aj vďaka ilustráciám rozprestrie fascinujúca rozmanitosť podôb života. Medzi riadkami možno vyčítať nesmiernu hodnotu tohto daru a zároveň výzvu naplniť svoju vlastnú, jedinečnú existenciu zmyslom.

Emocionálny rozvoj

Knihy vznikali s terapeutickým zámerom. Dá sa po nich siahnuť v ťažkých životných situáciách, kedy dieťa zažíva stratu blízkej osoby či strach z jej možnej straty. Takisto pomôžu zvládnuť úzkosť, keď sa dieťa z nejakého dôvodu (napr. kvôli svojmu ochoreniu) začne zaoberať konečnosťou vlastnej existencie.

Ústredná myšlienka kníh je prostá: smrť bolí menej, ak si uvedomíme, že všetko živé je pominuteľné preto, aby uvoľnilo miesto novému životu. Živé stvorenia sú tu vždy len na chvíľu. Ich zánik však neznamená definitívny koniec, pretože ich život pokračuje v iných bytostiach, ďalších generáciách, odlišných formách. Ak sa na život a smrť pozrieme z nadosobnej perspektívy, uvidíme ich ako kolobeh, večný pohyb a transformáciu vesmíru. Existencia tak už nemusí byť iba záležitosťou okamihu, ale presahuje do večnosti.

Toto posolstvo poskytuje alternatívu biologického či religiózneho vysvetlenia otázok zomierania a smrti. Dieťa môže pomocou autentického čitateľského zážitku samo objaviť spôsob, ako sa s danými skutočnosťami vysporiadať, utvoriť si na ne svoj vlastný (sveto)názor. Zároveň pochopí, že vo svojom trápení nie je osamotené; podobné bolestivé skúsenosti a pocity zažíva v istom čase každý človek.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Témy a prvky na zváženie

Otázkam zomierania a smrti je vhodné venovať sa až vtedy, keď ich otvorí samotné dieťa. Prednosťou týchto kníh je konkrétny, pre dieťa zrozumiteľný spôsob spracovania abstraktnej problematiky. Možno na ne nadväzovať osobnými skúsenosťami dieťaťa.

Zaujímavé aj pre dospelého

Spôsob literárneho vyjadrovania či hĺbka symbolov a metafor približujú tieto texty veľkým dielam svetovej literatúry. Pre dospelého čitateľa môže byť príťažlivá aj ich neobvyklá výtvarná interpretácia a hra metaforických vzťahov medzi slovom a obrazom.

Porozprávajte sa s deťmi

Deti sa otázkami bytia a nebytia začínajú zaoberať samy už okolo štvrtého roku. Pýtajú sa, prečo im zomrel niekto blízky alebo domáce zvieratko, či aj ony raz zomrú, čo je po smrti, čo bolo pred tým, ako sa narodili. Rozhovory na danú tému by mali smerovať k pozitívnym hodnotám života. Možno sa inšpirovať nasledovnými otázkami:

Prečo na našej planéte vznikol život? Myslíš, že existuje aj inde vo vesmíre? Ako by tam mohol vyzerať?

Čo je úlohou človeka na Zemi? Čím sa ľudský život líši od života zvierat a rastlín? Čo majú spoločné?

Aké „stopy“ zanecháva tvoj život tu na zemi? Ako a čím je tvoj život spojený so životmi iných? Čo z tvojich predkov je súčasťou teba samého? Čo si na sebe ceníš? Čo dobré/užitočné pre tento svet robíš a chcel by si, aby v tom pokračovali iní?

Špeciálny výber

zakusok
Vizuálny zákusok

Bohatstvo literárnych myšlienok dopĺňa a vyvažuje zmyslová košatosť ilustrácií, ktoré oslavujú lyrickú krásu prírody a čulý ruch vesmíru. Pozemský svet na nich napriek svojej pominuteľnosti nepôsobí ako tragické a bezútešné miesto. Ani postavička Smrti ničím nepripomína desivú, krutú a neľútostnú bytosť s kosou, ktorú poznáme z tradičných rozprávaní a vyobrazení. Hoci je Smrť tajomná, zahalená v plášti temnej modrej farby, za uchom má pestrofarebné živé kvety a jazdí na ružovom bicykli. Spolu so svojím zlatoružovým dvojčaťom Životom vzhľadovo pripomínajú jin a jang, dve protichodné, no vzájomne sa dopĺňajúce sily. Poskakujú so zvieratkami v lese, navštevujú ľudské príbytky, zdieľajú s malými i starými ich pospolité životy a zážitky. Pôvabné obrázky pomáhajú dopovedať a sprístupniť pre dieťa miestami až príliš abstraktné motívy textu. Pohladia nielen oko, ale aj dušu.

odporúča: Iveta Gal Drzewiecka

Podrobné údaje o knihe
  • Názov knihy: Ja som Smrť / Ja som Život
  • Autor: Elisabeth Helland Larsen
  • Ilustrátor: Marine Schneider
  • Preklad: Eva Lavríková
  • Žáner: 2 obrázkové knihy
  • Vydavateľstvo: Knižná dielňa
  • Rok slovenského vydania: 2016
  • Jazyk: Slovenský
  • Počet strán:
  • ISBN: 978-80-970776-7-9
Recenziu pripravili
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár
predel
Autorský príspevok bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.