• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

Maurice Sendak: Kde žijú divé zvery

obrázková kniha (picture book)  

Príbeh s obrázkami o tom, čo dobré môže priniesť zlosť.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Dielko, ktoré vyšlo prvýkrát ešte v roku 1963, sa časom stalo svetoznámou a oceňovanou klasikou v žánri obrázkovej knihy. Maurice Sendak ho (podobne ako niekoľko ďalších kníh) nielen napísal, ale aj sám ilustroval – a to excelentne. Príbeh, ktorý ponúkol, je zdanlivo jednoduchý: malý neposlušník Max odchádza za trest spať bez večere. Možno v jeho fantázii, možno vo sne, a možno iba od vlčieho hladu sa jeho izba mení na prales a chlapec sa vydáva na dlhú zaoceánsku plavbu do nepoznaných krajov, ktoré obývajú hrôzostrašné zvery. Bojte, vlastne nebojte sa; ako sa jeho dobrodružstvo skončí, to vám zatiaľ neprezradím. Iba doplním, že kniha spočiatku čelila vlne kritiky od rodičov a učiteľov, ktorým sa nepozdávala roztopašnosť hlavného hrdinu ani príliš živo vykreslené divé tvory.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (empatia a súcit, láska, riešenie konfliktov, strach, priateľstvo, rodina)

Fantázia (fantastické bytosti, fantastické svety)

Inšpirácia do školy

Etika

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Čo si budeme nahovárať, človek sa rodí ako amorálna a egoistická bytosť. Spočiatku sa riadi iba vlastnými potrebami, pudmi a emóciami. Osvojenie a zvnútornenie morálnych zásad, rovnako aj rozvoj vyšších citov, prichádzajú až so životom v spoločnosti iných ľudí. Človek si postupne uvedomí, že ich svojím konaním môže obmedziť, zraniť alebo dokonca ohroziť. Z toho plynie aj rodičovská úloha naučiť „malého človeka“ zvládať vnútorné nepohodlie, ktoré vzniká z nesúladu medzi tým, čo sám chce, a tým, čo si môže voči svojmu okoliu dovoliť. Sendakova kniha sa začína emocionálne vypätou, v rodinách s malým dieťaťom dobre známou situáciou: Maxove „zverstvá“ spustia lavínu napomínania, kriku, vyhrážok a hnevu a vyústia do trestu. Po dobrodružnej plavbe a vlastnej skúsenosti s divými zvermi sa však malý zlostník ukáže ako „napravený“, pozitívny hrdina: vlastnými silami zdolal svoju zlosť a oľutoval nepekné správanie k svojej mame. Z prostého dôvodu – chýba mu, ľúbi ju a ona ľúbi jeho. Morálne zásady a princípy si deti v najútlejšom veku osvojujú nápodobou. Maxov príbeh pomôže nastaviť zrkadlo ich správaniu a zároveň dieťaťu (i rodičovi) poskytne určitý návod, ako sa za podobných okolností zachovať.

Emocionálny rozvoj

Kniha môže byť nápomocnou pri zvládaní detského vzdoru, ktorý sa objavuje vo veku 2 – 4 rokov a je prirodzenou súčasťou emocionálneho a osobnostného vývinu dieťaťa.

Hlavný hrdina je prototypom temperamentného a občas nezbedného, teda úplne normálneho dieťaťa. Kvôli svojmu nevhodnému správaniu sa dostáva do konfliktu s mamou, ktorá ho posiela spať do svojej izby. Osamote, bez príležitosti ďalej stupňovať prejavy zlosti, sa Max vo svojej fantázii vydáva do nepoznaných krajov. Jeho ďaleká plavba môže byť chápaná ako cesta do vlastného vnútra. Besniace zvery, ktoré tu stretáva, predstavujú jeho nezvládnuté emócie. Max ale nájde spôsob, ako ich skrotiť, a stáva sa ich kráľom. Chvíľku s nimi vyvádza, ale napokon im dokáže povedať „dosť“ a odchádza naspäť domov. Vôňa teplej večere, ktorá mu pripomenie maminu nepodmienenčnú lásku, ho privolá z krajiny divokých vášní späť do reality. Tieto „konkrétne“ metafory dieťaťu našepkávajú, ako narábať s vlastnými emóciami.

Dozvieme sa viac o...

Rozvoj kritického myslenia: Max sa svojej mame v návale hnevu vyhráža, že ju zje (aj keď to dozaista nemyslí vážne). V pralese mu naopak zjedením hrozia divé zvery. Maxov posun z pozície zastrašujúceho do pozície ohrozeného potajomky nabáda k objavovaniu iných uhlov pohľadu, vcíteniu sa do kože druhého. Schopnosť empatie a zmeny perspektívy sú dôležité v neskoršom rozvoji autonómnej morálky, kedy nad poslušnosťou, rešpektovaním noriem, príkazov a zákazov začína prevažovať samostatné rozhodovanie o tom, čo je dobré, správne a spravodlivé.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Témy a prvky na zváženie

Text aj ilustrácie vykresľujú divé tvory mimoriadne sugestívne: sú ozrutánske, z papúľ im vytŕčajú nebezpečné kly a špicaté zuby, hrozivo gúľajú žltými očami. Niekomu sa tieto fantazijné bytosti zdajú smiešne a zábavné, ale pre bojazlivejšie deti môžu byť viac desivé a nepriateľské ako komické. Tu sa však zároveň otvára priestor na citlivé odkrývanie a postupné zmierňovanie rôznych detských strachov.

Zaujímavé aj pre dospelého

Obrázkové knihy, aj keď sú adresované najmenším, môžu poskytnúť mnoho podnetov aj pre „veľkého“ čitateľa. V tomto prípade o to viac, ak ide o rodiča, ktorý sa úprimne zamýšľa nad vlastnými výchovnými metódami a tým, ako viesť potomstvo k slobode a zodpovednosti, nielen slepej poslušnosti.

Porozprávajte sa s deťmi

Sila Sendakovej knihy tkvie predovšetkým v jej podprahovom pôsobení, kedy dieťa ani netuší, že si z príbehu niečo odnáša. Ak sa však v detskom alebo rodinnom živote vyskytne potreba riešiť ťažkosti s nezvládnutou emocionalitou, možno na knihu nadviazať rozhovorom; vraví sa, že polovicu problému vyrieši už len jeho pomenovanie. Dieťaťu môžu v utriedení vlastných myšlienok a emócií pomôcť otázky podobné týmto: Kedy si sa veľmi nahneval a prečo? Ako na tvoj hnev reagovali iní? Ako by si v ich situácii reagoval ty? Dala by sa táto situácia vyriešiť aj inak ako hnevom? Hnevajú sa aj dospelí? Čo býva príčinou ich hnevu? (Otázky je samozrejme potrebné formulovať konkrétnejšie, s ohľadom na dané okolnosti.) Ďalej je možné pokračovať rozhovorom o iných typoch emócií, napríklad o tom, z čoho má dieťa strach, čo mu spôsobuje radosť, ako sa u neho tieto emócie prejavujú a podobne.

Špeciálny výber

zakusok
Vizuálny zákusok

Túto knihu sa oplatí nielen prečítať, ale aj vidieť. Už len preto, že za ilustrátorské dielo bola Mauricovi Sendakovi v roku 1970 udelená prestížna Cena Hansa Christiana Andersena, ktorá je akousi nobelovkou v knižnej tvorbe pre deti a mládež. Obe stránky knihy – textová a obrazová – vďaka Sendakovmu podvojnému autorstvu vynikajúco spolupracujú. Príbeh je napísaný jednoduchým jazykom, rozsahom i literárnymi prostriedkami skromný, vo svojej úspornosti otvorený rôznym interpretáciám. Ilustrácie sú podstatne košatejšie, rozprávanie rozvíjajú a obohacujú mnohými detailmi, opismi a drobnými dejovými odbočkami. Svojou živou názornosťou vťahujú čitateľa do sveta príbehu a pomáhajú mu identifikovať sa s hlavným hrdinom. Možno z nich vyčítať jeho emócie i pohnútky konania, ktoré samotný text príliš nekomentuje. Celý príbeh dostáva vďaka ilustráciám snovú, aj keď možno trochu skľučujúcu atmosféru – také však už raz bývajú otázky ľudskej existencie. Hoci od vzniku tejto knihy uplynulo viac než päťdesiat rokov, samotná téma, jej literárne aj ilustračné stvárnenie predstavujú v detskej literatúre nadčasové hodnoty. Súčasným deťom môžu „Sendakove zvery“ okrem hlbokých myšlienok ponúknuť aj výtvarne cennejšiu alternatívu voči populárnym ilustráciám v žánri fantasy.

odporúča: Iveta Gal Drzewiecka

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: Kde žijú divé zvery
 • Autor: Maurice Sendak
 • Ilustrátor: Maurice Sendak
 • Preklad: Ján Gavura
 • Žáner: obrázková kniha (picture book)
 • Vydavateľstvo: Slniečkovo
 • Rok slovenského vydania: 2014
 • Jazyk: Slovenský
 • Počet strán:
 • ISBN: 978-80-89314-27-0
Recenziu pripravili
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár
predel
Autorský príspevok bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.