• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

Markéta Pilátová: Kiko a tajomstvo papierového motýľa

Spoločenská próza  

Zlo sa dá najčastejšie poraziť spoločnými silami.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Príbeh japonského dievčatka Kiko sa odohráva v Čechách na zámku. Kým otec reštauruje starú knihu, Kiko chodí do školy a zoznamuje sa s novými spolužiakmi. Do Kroměříža prichádza aj matka Kiko – cestovateľka, ktorá jazdí na Yamahe a vždy si pre svoju dcéru vie nájsť čas. Kiko je námesačná, a tak sa zoznamuje sa so zakliatou princeznou Františkou. Tá jej prezradí, že ich kráľovskú rodinu zaklial biskup Hnevisko. Preto miznú obrázky a všetky písomnosti o jej otcovi - Ryšavom kráľovi. Kiko si uvedomí, že by mohla kráľovskej rodine pomôcť prostredníctvom japonského skladania papiera „origami“. Podarí sa Kiko a jej spolužiakom premôcť dávne zlo? Príbeh poukazuje na silu priateľstva a rodiny, spája prítomnosť s minulosťou. Kniha zobrazuje spolunažívanie japonského dievčatka a jej európskych priateľov, snahu o porozumenie pomocou obrázkov (príbeh nakreslený matkou japonského dievčatka) a papierových skladačiek a spoluprácu pri porazení zla.

Tematická oblasť

Príroda

Ľudia a vzťahy (pomoc druhým, záľuby, priateľstvo, rodina, škola)

Fantázia (cestovanie v čase, dobrodružstvá a záhady, veci a zvieratá s ľudskými vlastnosťami, princezné)

Spoločnosť, história, umenie (multikulturalizmus, tvorenie, výtvarné umenie a dizajn)

Inšpirácia do školy

Dejepis , Vlastiveda/geografia , Náboženstvo a etika , Výtvarná výchova

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Hlavná hrdinka, japonské dievčatko Kiko bojuje za víťazstvo dobra. Čitateľ(ka) má tak príležitosť stotožniť sa s ňou, dozvedieť sa mnoho o kultúre iného národa a učiť sa tolerancii. Príbeh ukotvený v prítomnosti je s dávnym tajomstvom spojený nenásilne, pomocou námesačnosti hlavnej hrdinky. Príbeh sprostredkúva túžbu po spravodlivosti a čestnosti, učí prekonávať životné prekážky. Zaujímavá je postava spolužiaka Lukáša Mařatu, ktorý zažíva domáce násilie (alkoholizmus otca), a práve preto chce žiť lepšie. Z drzého chlapca sa mení na záchrancu dievčatka Kiko.

Rodina dievčatka Kiko - otec reštaurátor a matka cestovateľka, pôsobí harmonicky aj napriek tomu, že obaja rodičia majú náročné a svojské povolanie. Matka Kiko (jazdiaca na motorke, ostrihaná na ježka) búra svojím životným štýlom a zjavom predsudky o tom, aká by mala byť žena/matka/manželka. Svojej dcére sa venuje ako najlepšie vie a snaží sa jej pomôcť integrovať sa medzi nových spolužiakov.

Emocionálny rozvoj

Čitateľ(ka) sa môže vcítiť sa do postavy dievčatka Kiko, ktorá sa z japonského prostredia dostáva do Čiech a hľadá spôsob, ako sa dohovoriť so spolužiakmi. Jej otec je reštaurátor starých textov. Kiko ho vníma ako „lekára kníh“. Vníma aj to, že práca jej otca mizne, a tak chce pomôcť zachrániť všetko, do čoho jej otec vkladá dušu.

Dozvieme sa viac o...

Geografia: Japonsko a jeho kultúra – origami (ori = skladať, gami=papier); saké = omamný japonský nápoj, legenda o postavení tisíc papierových žeriavov.

História: Staré hrady, zámky, kráľovské rody. Čitateľ(ka) zistí, že pri reštaurovaní starých listín a obrázkových kníh sa používajú často aj prírodné materiály (výťažky z rastlín).

Výtvarná výchova: Origami - staré japonské umenie skladať papier do rôznorodého tvaru. Kniha obsahuje v závere dva návody na poskladanie hviezdičky a motýľa. Môže inšpirovať a pootvoriť dvere do bohatého sveta origami - podnietiť tak fantáziu a zručnosť čitateľa.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Témy a prvky na zváženie

Téma domáceho násilia je iba naznačená opismi správania sa otca, ktorý má problém s alkoholom. Dôležitý je moment, ako sa s týmto problémom vysporiada dieťa – v tomto prípade Lukáš. Jeho hrdinský čin, keď oslobodí Kiko zo začarovaného bludiska, dáva tušiť, že prekonanie prekážok je v každom z nás. Otvára sa tak možnosť diskusie na hodinách etickej výchovy.

Porozprávajte sa s deťmi

Aké povolanie majú tvoji rodičia? Čo sa ti na ich práci páči? Aká práca by bavila teba?

Vieš si predstaviť, že by bol jeden z tvojich rodičov neustále na cestách? Ako by sa dala taká situácia zvládnuť?

Počuli alebo čítali ste o tom, akým spôsobom žijú deti v iných krajinách? V krajinách, ktoré sú výrazne odlišné od našej kultúry? Čo je pre nich náročné? Čo všetko sa musia naučiť, aby sa im bývalo v inej krajine lepšie?

Čo si vedel(a) o Japonsku? Dozvedel(a) si sa niečo nové? Vedel(a) by si sa dohovoriť s japonskými deťmi? Môžu sa ľudia dorozumievať aj pomocou umenia (hudba, kresba, maľba, tanec a pod.)?

Špeciálny výber

motyl
Tipy na prednes

s. 7-8 kapitola Ako sa opäť sťahovali (pre mladšieho čitateľa, v texte je veľa priamej reč)

s. 9-11 kapitola V škole a na zámku (trošku skrátiť, začať od 9. riadka strany 10)

odporúča: Marta Hlušíková

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: Kiko a tajomstvo papierového motýľa
 • Autor: Markéta Pilátová
 • Ilustrátor: Daniel Michalík
 • Preklad: Jana Bodnárová
 • Žáner: Spoločenská próza
 • Vydavateľstvo: Perfekt
 • Rok slovenského vydania: 2017
 • Jazyk: Slovenský
 • Počet strán: 64
 • ISBN: 978-80-8046-862-0
Recenziu pripravili
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár
predel
Autorský príspevok bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.