• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

Oren Lavie: Medveď, ktorý tam nebol

Obrázkové knihy  

Príbeh, ktorý bude vnímavého čitateľa svrbieť.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Kniha sa na prvé prečítanie môže javiť ako pôvabný a vtipný, ale predsa len trochu nezmyselný príbeh. No iba do tej chvíle, kým sa čitateľ nepoškrabe po hlave tak, ako sa na jej začiatku začalo Svrbenie škrabať o strom. Z tohto „prasvrbenia“ sa zrodil sympatický Medveď, čo zo svojho vrecka vytiahol lístoček so zvláštnou otázkou a tromi indíciami, ktoré mu mali pomôcť pri hľadaní odpovede. Ako sám uznal, „Si ty Ja?“ bola dobrá otázka. Hoci netušil, ako to zistiť, vydal sa na cestu Úžasným lesom. Pozoroval, ako v ňom rastú stromy a kvety, načúval rôznym druhom ticha, stretával jeho svojráznych obyvateľov a zhováral sa s nimi o (ne)všedných veciach. Blúdenie lesnými húštinami mu prinášalo zaujímavé postrehy, ale aj ďalšie otázky. Najmä však objavil cestu k sebe samému. Mohlo by sa zdať, že zvierací hrdinovia, veľký formát a bohatá ilustrátorská výbava predurčujú túto knihu pre príjemcov od najútlejšieho veku. Nie je to ale tak.

Tematická oblasť

Fantázia (dobrodružstvá a záhady, veci a zvieratá s ľudskými vlastnosťami)

Príroda (zvieratá)

Spoločnosť, história, umenie (filozofia)

Inšpirácia do školy

Etická výchová, občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Otázky podobné tým, na ktoré hľadá odpovede protagonista príbehu, sa v živote človeka začínajú vynárať na pomedzí detstva a dospievania. Kniha preto osloví najmä túto vekovú kategóriu. Medveď je stelesnením „svrbiacej“ zvedavosti – mysle, ktorá si uvedomila nielen vlastnú schopnosť poznávať (a tým aj utvárať) svet, ale zároveň aj príležitosť spoznať a tvoriť seba samú cez svoje bytie vo svete. Príbeh predstavuje poznanie ako cestu, ktorá nie je komfortná, ale kľukatá a pomalá, no prináša pocit šťastia a naplnenia – a to aj vtedy, keď zablúdime alebo vieme, že nikdy nedôjdeme na jej koniec.

Emocionálny rozvoj

Uvedomenie si samého seba znamená celoživotné aktualizovanie odpovedí na otázky: Kto som? Aký som? Ako ma vidia iní? Čo je v mojich silách? Aké je moje životné poslanie? Prijímam to všetko?

Príbeh ukazuje, že dobrodružstvo (seba)poznania nie je možné zažiť bez otvorenosti voči tomu, čo svet a život ponúka, ale ani odvahy podstúpiť nepohodlie vlastných pochybností. Medveď v kontakte s lesným spoločenstvom postupne zisťuje, že je milý, šťastný, ba aj fešák. Zo spôsobu, akým myslí a koná, sa však dajú vyčítať aj iné vlastnosti potrebné pre budovanie pozitívneho sebaobrazu: je všímavý a hĺbavý, hravý, tvorivý, trpezlivý a vytrvalý, priateľský, tolerantný, zároveň aj asertívny a sebavedomý. Riadi sa nielen rozumom, ale aj srdcom. Cíti, že objaviť svoju vlastnú hodnotu môže iba vtedy, ak ocení to, čo ho obklopuje, a tých, ktorí mu pomáhajú vnútorne rásť.

Dozvieme sa viac o...

Mladý čitateľ môže od sympatického chlpáča pochytiť „techniky“ filozofujúceho, kritického a tvorivého spôsobu uvažovania. Uvedomí si existenciu rôznych uhlov pohľadu i potrebu zdravej miery skepticizmu voči „pravdám“. Kniha poslúži ako vstup do teórie poznania aj u takmer dospelých príjemcov (napr. na hodinách gymnaziálnej filozofie). Poskytuje podnety na premýšľanie o tom, ako si svet vysvetľujeme a akú rolu v našich interpretáciách zohrávajú biologické, psychologické a sociokultúrne faktory. Napríklad pasáž, v ktorej sa Medveď sporí so Substitučným Tučniakom, či sú kvietky viac Nádherné, ako ich je 38, je skvelou ukážkou toho, ako náš obraz sveta závisí od nastavenia kritérií, ktorými svoje skúsenosti kategorizujeme.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Témy a prvky na zváženie

Ak je príbeh pochopený doslovne, predstavuje iba sériu anekdot prepletených podivnými rečami postáv. Dieťa síce dokáže vstrebať ich lyrickú atmosféru a situačný humor, symbolický zmysel príbehu mu však s najväčšou pravdepodobnosťou unikne. Samotný text si vyžaduje rozumovo vyspelejšieho čitateľa, ktorý už myslí abstraktne, dokáže modelovať hypotetické situácie a overovať svoje interpretačné domnienky. Zároveň by mal byť schopný odkrývať nepriame (metaforické, symbolické) významy a vnímať ich jemné posuny. K tomuto mu môže formou nenútenej diskusie a otázok napomôcť dospelý doma, v škole, v komunitnom centre...

Zaujímavé aj pre dospelého

Knižné dielko sa dá v závislosti od veku čitateľa vnímať ako rozprávková fikcia, alebo ako filozofická úvaha. S každým ďalším čítaním je v ňom možné odkrývať nové, skôr nepostrehnuté súvislosti. Čitateľ, ktorý je oboznámený s „veľkými témami“ filozofie, si môže vychutnať napríklad skryté narážky na Descartovu metodickú skepsu.

Porozprávajte sa s deťmi

S mladými čitateľmi môžeme diskutovať o tom, ako svet spoznávame, respektíve ako si to, čo nazývame „realita“, utvárame vo vlastnej mysli. V závislosti od ich veku je možné voliť konkrétnejšie alebo abstraktnejšie formulované otázky:

Môžeme svet poznať taký, aký v skutočnosti je? Alebo ho môžeme spoznávať iba taký, ako sa nám vďaka naším zmyslom a nášmu telu javí?

Ako svet vníma netopier, pes, chobotnica, mravec (...)? Môžu aj dvaja ľudia jednu a tú istú vec vnímať odlišne?

Prečo malé dieťa dokáže pomenovať iba niekoľko základných farieb? Prečo nemáme slovné výrazy pre všetky možné odtiene farieb? A prečo neexistuje zelenočervená farba, hoci pre ňu máme slovný výraz?

Ako si pomenúvame veci a ako si v mysli triedime poznatky? Závisí spôsob, akým myslíme, od nášho jazyka (kultúry, prostredia, dejinnej epochy...)?

Existovali by veci, keby o nich nikto nepremýšľal?

Je len jedna pravda?

Čím sa líšia historické a súčasné predstavy o svete (vesmíre)? Má zmysel o tom, čo už vieme, pochybovať?

Potrebujeme prírodu a iných ľudí, aby sme mohli spoznať sami seba?

Je potrebné mať zakaždým pravdu, alebo sú situácie, kedy je dôležitejšie niečo iné?

Aký zmysel majú naše osobné zážitky a skúsenosti? Ak chceme poznať svet, nestačilo by si preštudovať encyklopédie?

Špeciálny výber

zakusok
Vizuálny zákusok

Lavieho rozprávanie obrazovo stvárnil nemecký ilustrátor Wolf Erlbruch, nositeľ prestížnej medzinárodnej Ceny H. Ch. Andersena. Naprieč celou knihou sa tiahne scenéria Úžasného lesa. Zmyslová mágia jeho zákutí a húšťav zvýrazňuje pocity tajomna, počiatočného zmätenia, blúdenia, ale aj vzrušujúcej dobrodružnosti poznávania. Aby les nebol obyčajným, ale Úžasným lesom, obýva ho veselá zvieracia cháska. Karikatúrne stvárnenie postavičiek približuje rôznorodosť ich pováh a prístupov k vlastnej existencii. Ilustrácie sú nielen vizuálne pestré a zaujímavé, ale aj výnimočne funkčné; svojou názornosťou vyvažujú abstraktný literárny jazyk. Pri čítaní náročnejších pasáží textu pomáhajú príjemcovi knihy „prepnúť“ do zmyslovo-konkrétneho režimu predstavivosti a pochopiť i ťažšie zrozumiteľné myšlienky, úvahy a rozhovory postáv.

odporúča: Iveta Gal Drzewiecka

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: Medveď, ktorý tam nebol
 • Autor: Oren Lavie
 • Ilustrátor: Wolf Erlbruch
 • Preklad: Ján Gavura
 • Literárny druh: obrazová kniha
 • Vydavateľstvo: Slniečkovo
 • Rok slovenského vydania: 2016
 • Jazyk: Slovenský
 • Počet strán: 36
 • ISBN: 978-80-89314-32-4
Recenziu pripravili
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár
predel
Autorský príspevok bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.