• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

Katarína Kerekesová; Katarína Moláková: Mimi & Líza

Autorská rozprávka  

Rozmýšľali ste niekedy o tom, ako nevidiaci vidia svet?

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Nevidomá Mimi a vidiaca Líza sú dve malé dievčatá – susedky z paneláku, ktoré si spestrujú každodenný, občas trochu jednotvárny život úletmi do sveta fantázie. V príhodách, ktoré zažívajú, sú veľmi citlivo a autenticky priblížené odlišnosti vo vnímaní a duševnom prežívaní vidiaceho a nevidiaceho človeka. Mimi a Líza fungujú ako zohratá, vzájomne sa dopĺňajúca dvojica. Vďaka rozdielnym zmyslovým spôsobilostiam a aj protikladným povahám spoločne objavujú rozmanitosť sveta. „Inakosť“ v tomto prípade nie je bariérou, ale obojstranným obohatením ich priateľstva. Rozprávkové príbehy nesú jasné posolstvo: svet možno vnímať nielen očami, ale aj inými zmyslami a predovšetkým otvoreným srdcom. Mnoho podstatných, pre ľudský život dôležitých vecí zostáva pred zrakom ukrytých.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (prekonávanie predsudkov, priateľstvo)

Fantázia

Spoločnosť, história, umenie

Inšpirácia do školy

Náboženstvo a etika , Výtvarná výchova

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Spoločné príhody Mimi a Lízy neukazujú iba bezhraničný svet detskej fantázie; otvárajú okná do sveta nevidiacich, ktorý je v istom zmysle limitovaný. Vidiacemu dieťaťu môžu pomôcť porozumieť zrakovému hendikepu, ale aj prekonávať spoločensky zakorenené predsudky i prípadný strach z kontaktu s nevidiacimi. Povzbudzujú ho k hľadaniu a oceňovaniu jedinečnosti každej ľudskej bytosti. Citlivé sondy do duše nevidomého i vidiaceho dievčaťa mu zároveň pomáhajú pochopiť, čo je pre fungujúce priateľstvo najdôležitejšie.

Emocionálny rozvoj

Bohato ilustrované rozprávkové príbehy majú výrazný esteticko-zážitkový rozmer. Neposkytujú iba vecne strohú informáciu o zrakovom hendikepe; naopak, nenásilne formujú a menia postoje detského čitateľa k zrakovo alebo inak znevýhodneným pomocou silného literárneho a vizuálneho zážitku. Dieťa sa pomocou empatického „prevtelenia“ do pozície Mimi či Lízy ocitá v skutočných životných situáciách, v ktorých môže porovnať vnímanie, myslenie, cítenie hlavných hrdiniek so svojím vlastným prežívaním. Takáto zvnútornená skúsenosť u dieťaťa podporuje iniciatívu a tvorivosť v budovaní medziľudských vzťahov so znevýhodnenými i ostatnými ľuďmi.

Dozvieme sa viac o...

Zdravotné postihnutie, život hendikepovaných, komunikácia s nimi – to sú v našich školách ešte stále okrajové a často aj opomínané témy. Knihy o Mimi a Líze ponúkajú viaceré príležitosti, ako tieto „diery“ v osnovách a učebniciach vykryť. Deti sa z nich môžu dozvedieť mnoho zaujímavých skutočností o tom, ako svet vnímajú nevidiaci, no nielen to. Kontakt s inakosťou ich môže priviesť k premýšľaniu o samotnom poznávaní a poznaní, objavovaniu rôznorodosti ciest poznávania u iných ľudí a zároveň k sebapoznaniu – uvedomeniu si vlastného spôsobu poznávania sveta.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Témy a prvky na zváženie

Množstvo bohatých ilustrácií, ktoré sa miestami zlievajú a prekrývajú s tlačeným textom, môže začínajúcim čitateľom spôsobovať problémy pri samotnom čítaní a sústredení sa na literárny príbeh.

Zaujímavé aj pre dospelého

Ukazuje sa, že i mnohí dospelí majú nedostatočné alebo skreslené predstavy o podstate zrakového postihnutia. Rovnako ako deti, aj oni sa z kníh o Mimi a Líze môžu dozvedieť mnoho zaujímavého o tom, ako nevidiaci vnímajú a prežívajú svet.

Porozprávajte sa s deťmi

Je pravda, že nevidiaci vidia iba tmu?

Ako spoznávajú svet?

Ako sa vo svete orientujú?

Čo pre nich znamenajú farby?

O čom sa nevidiacim sníva?

Zaujímajú ich obrazy, fotografie, architektúra?

Čítajú knihy?

Môžu vnímať ilustrácie?

Vedia kresliť obrázky?

Špeciálny výber

zakusok
Vizuálny zákusok

Napriek tomu, že jedna z dvojice hlavných hrdiniek nemá s vonkajšou realitou vlastne žiadnu vizuálnu skúsenosť, kniha už na prvý pohľad upúta svojou „explodujúcou“ výtvarnou podobou. Svet, v ktorom Mimi a Líza prežívajú spoločné príhody, je pre oči mimoriadne zaujímavý, farebný a bohatý na jemné detaily. Napĺňa ho množstvo skutočných i vymyslených bytostí a zaujímavých vecí, rôznorodých štruktúr, vzorov a povrchov. Pestrosť tejto obrazovej koláže evokuje vnemy z iných zmyslov – podobne ako u nevidomých, farby voňajú a chutia, štruktúry hýčkajú dotykom, melódie a rytmy tvarov znejú v ušiach. Písmenká, ktoré sa občas pripletú do obrázkov, akoby pripomínali obraznosť jazyka dôležitú i pre nevidomú Mimi.

Obrazy z fantazijného sveta Mimi a Lízy sú detsky hravé, veselé a zábavné. Nič teda nenasvedčuje tomu, že nevidiace dievča žije vo svete tmavej prázdnoty a smútku, v ktorom niečo podstatné chýba. Rovnako ako text, aj ilustrácie umožňujú detskému čitateľovi vcítiť sa do pozície zrakovo znevýhodneného a čo je dôležité, toto empatické „prevtelenie“ nevzbudzuje nepríjemné pocity. Naopak – je oslobodzujúce, pretože pomáha objavovať nové a nezvyklé spôsoby vnímania, cítenia, myslenia.

cena
Ocenená kniha

Najkrajšie knihy Slovenska 2013

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: Mimi & Líza
 • Autor: Katarína Kerekesová, Katarína Moláková, Alexandra Salmela
 • Ilustrátor: Katarína Kerekesová, Boris Šima, Ivana Šebestová
 • Žáner: Autorská rozprávka
 • Vydavateľstvo: Slovart, Fool Moon
 • Rok slovenského vydania: 2013
 • Jazyk: Slovenský
 • Počet strán: 165
 • Získané ocenenia: Najkrajšie knihy Slovenska 2013
 • ISBN: 978-80-556-1088-7
Recenziu pripravili
Iné recenzie a odkazy ku knihe
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár