Brandon Sanderson: Ocelové srdce

sci-fi, dystópia  

Ako bude vyzerať svet, v ktorom sú všetci superhrdinovia zlí?

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Autor je známy svojimi premyslenými a originálne fungujúcimi svetmi v literatúre pre dospelých. Svoj talent nezaprel ani v trilógii Zúčtovatelé inšpirovanej populárnymi komiksmi. Aj tu ide o veľmi dobre vybudované univerzum, ktoré tvorí rámec príbehu plného nápaditej akcie, dramatických situácií i humoru. Prvá časť trilógie s názvom Ocelové srdce uvedie čitateľov do sveta, kde so superschopnosťami vstupuje do človeka temnota. Keď jedného dňa na oblohu vystúpi červená hviezda s názvom Kalamita, začnú sa objavovať ľudia s mimoriadnymi vlastnosťami – Výnimoční. Bohužiaľ, čím silnejšími schopnosťami Výnimočný oplýva, tým horšia je jeho povaha. Takým je aj Oceľové srdce, vládca Newcaga, pre ktorého ľudský život znamená menej ako zrnko piesku. Hlavný hrdina David Charleston bol ako dieťa pri tom, keď Oceľové srdce zabil jeho otca, jedného z mála ľudí, ktorí veria, že raz sa medzi Výnimočnými objaví aj dobrý človek. Z Davida sa stáva špecialista na vlastnosti Výnimočných. Keď sa pridá k Zúčtovateľom, ktorí hľadajú slabosti Výnimočných a likvidujú ich, nájde David nielen svoj cieľ, ale aj priateľstvo a lásku.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (dospievanie, humor, chudoba, sociálne rozdiely, bezdomovectvo, láska, násilie, riešenie konfliktov, smútok, pomoc druhým, dobrovoľníctvo, priateľstvo, rodina, smrť)

Príroda (životné prostredie a ekológia)

Fantázia (dobrodružstvá a záhady, fantastické svety)

Veda a technika (veda, vynálezy)

Spoločnosť, história, umenie (filozofia, demokracia, ľudské práva, mestá, multikulturalizmus, politika, vládnutie, právo)

Inšpirácia do školy

Literatúra, občianska náuka, fyzika, chémia

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Traduje sa, že s veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť. V tejto knihe s neobmedzenou mocou prichádzajú neobmedzené možnosti. Morálka Výnimočných je ale pokrivená, nechávajú sa viesť názorom, že superschopnosti im dávajú právo robiť čokoľvek. Hlavného hrdinu ženie túžba po spravodlivej pomste. Snaží sa nachádzať slabosti nesmrteľných protivníkov, ale popri tom prichádza aj na niečo iné. Slabosť každého z nás pramení z nejakého dôvodu, z nejakej skúsenosti. David si kladie otázky: Aký súvis má používanie superschopností s temnotou v človeku? Bol Výnimočný zlým človekom už pred svojou premenou? Čo ak mal Davidov otec pravdu a raz sa v rámci rovnováhy objaví dobrý superhrdina? Skutočne raz dobro zvíťazí – alebo podľahne zlu, pretože je silnejšie? David je postava, s ktorou sa mladý čitateľ môže ľahko stotožniť: je bystrý, cieľavedomý, vtipný, ale aj nesmelý, neistý a chybujúci, čo platí ako v jeho vzťahu k autoritám, tak vo vzťahu k dievčatám. Veľmi túži niekam zapadnúť. Robí všetko pre to, aby získal uznanie vodcu Zúčtovateľov – Profesora, rovnako ako sa, občas nemotorne, snaží získať priateľstvo svojej spolubojovníčky Megan. Čitateľ môže spolu s Davidom prekonávať úskalia na ceste za pomstou a pri hľadaní svojho miesta na slnku, ktoré vychádzajú jednak z hrdinovej neskúsenosti a povahy, jednak z objektívnych príčin. V závere si čitateľ, rovnako ako David, môže položiť otázku, či pomsta je skutočne zmysluplným cieľom.

Emocionálny rozvoj

Úprimnosť a dôvera posilňuje priateľstvo. David je typický tínedžer z mestského ghetta. Je prispôsobivý a ani prežitá osobná tragédia a útrapy nezlomili jeho vieru v dobro. Ako samotár je zrazu začlenený do spoločnosti, ktorú dovtedy obdivoval iba z diaľky. Snaží sa zaujať svoje miesto a dokázať ostatným, že nepochybili, keď ho zobrali medzi seba. Profesor sa stáva vzorom, ku ktorému môže David vzhliadať tak ako k svojmu otcovi. Chlapec sa učí dôverovať ostatným, spoliehať sa na nich, byť užitočným a spolupracovať. A učí sa platiť za svoju nerozvážnosť a omyly. Rodiaci sa vzťah medzi Davidom a o niečo staršou a skúsenejšou Megan nesie prvky nesmelej prvej lásky, keď sa chlapec snaží zaujať dievča často zábavným spôsobom.

Dozvieme sa viac o...

Kniha ponúka rôzne perspektívy na to, čo považujeme za „dobro“ a „zlo“ a tiež na to, či je morálne spáchať alebo ignorovať menšie zlo, ak má byť výsledkom väčšie dobro. Tiež dáva na zváženie, či individuálne hrdinstvo a snaha presadiť sa za každú cenu občas nevedie k tomu, že práca celého kolektívu je zmarená. Rovnako môže úspech ohroziť pretvárka a nedôvera. Zúčtovatelia fungujú ako tím. Každý z nich má svoje miesto a určenú úlohu. Aj keď ich ľudia potajomky obdivujú, ozbrojené sily a nižší Výnimoční, ktorí slúžia Oceľovému srdcu, ich prenasledujú. Zúčtovatelia sa musia teda skrývať a za žiadnu cenu neprezradiť svoju príslušnosť k skupine. Podstatnú časť knihy tvoria scény, kde plánujú útok na jedného z Výnimočných. Aj keď niektorí prídu so zaujímavými nápadmi, rozhodujúce slovo má Profesor a členovia tímu musia spolupracovať tak, aby dosiahli, pokiaľ možno, úspech, a neohrozili pritom ani seba, ani ostatných. Bez spolupráce a vzájomnej dôvery je dosiahnutie veľkých cieľov veľmi ťažké a často nemožné.

Celou knihou sa prelínajú rôzne zákonitosti fyziky i chémie. Zúčtovatelia majú rôzne technologické vychytávky, ktoré síce používajú, ale nerozumejú im, takže o nich často diskutujú. Žiaci, ktorí majú záujem o fyziku alebo chémiu si tu môžu lámať hlavu s nimi.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Témy a prvky na zváženie

V knihe sa nachádza niekoľko násilných a tragických scén, ktoré sú však vzhľadom na vek hlavného protagonistu podané z jeho pohľadu, zobrazená krutosť tu nie je bezúčelná a autor sa v nej zbytočne nevyžíva.

Zaujímavé aj pre dospelého

Oceľové srdce nie je typickou knihou pre mládež, obsahuje prvky na zamyslenie a pobavenie aj pre omnoho starších čitateľov. Okrem toho má hlavný hrdina svojský humor, s ktorým opisuje napínavé alebo aj trápne situácie, jeho básnické prirovnania sú studnicou vtipných citátov.

Porozprávajte sa s deťmi

Prečo, podľa teba, nadobudli Výnimoční pocit, že majú väčšiu hodnotu ako bežní ľudia?

Má silný človek väčšie právo na život ako slabší?

Má silný človek právo terorizovať alebo šikanovať slabších?

Ak nemá na to právo, akými prostriedkami sa môžu slabší brániť?

Je pre dosiahnutie spoločného cieľa dôležitejšia individuálna frajerina alebo spolupráca s ostatnými?

Keby si bol v tíme Zúčtovateľov, aká by bola tvoja úloha?

Keby si mohol, akú superschopnosť by si si vybral?

Keby si mal superschopnosti ako Oceľové srdce, ako by si ich využil?

Je rozdiel medzi túžbou po pomste a túžbou po spravodlivosti? Ak áno, aký?

Kto je podľa teba skutočne výnimočný?

Špeciálny výber

klapka
Sfilmované

Kniha témou pripomína komiks The Boys, podľa ktorého vznikol v roku 2019 rovnomenný seriál. Seriál je však z dôvodu explicitne vyjadreného násilia a sexuality nevhodný pre maloletých divákov.

Podrobné údaje o knihe
  • Názov knihy: Ocelové srdce
  • Autor: Brandon Sanderson
  • Preklad: Petr Miklica
  • Žáner: sci-fi, dystópia
  • Literárny druh: Dobrodružná próza
  • Vydavateľstvo: Talpress
  • Rok českého vydania: 2015
  • Jazyk: Český
  • Počet strán: 384
  • ISBN: 978-80-7197-547-2
Recenziu pripravili
Iné recenzie a odkazy ku knihe
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár