Brandon Sanderson: Ohniboj

sci-fi, dystópia  

Predstavte si svet, ktorému vládnu superhrdinovia. Tí zlí.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

V trilógii Zúčtovatelé vybudoval Brandon Sanderson svet, kde spolu so superchopnosťami ovládne človeka temnota. V prvej knihe Ocelové srdce (pozri tiež recenziu na https://www.uletsknihou.sk/recenzie/ocelove-srdce-1060) objavil hlavný hrdina David slabinu jedného z najsilnejších a najhorších Výnimočných a zabil ho. Vyslúžil si tým prezývku Ocelokat a právoplatné členstvo medzi Zúčtovateľmi, ktorí sa snažia Výnimočných eliminovať. Na druhej strane David prišiel o svoju prvú lásku Megan a zároveň aj o ilúzie, keď zistil, že Megan aj jeho vzor a vodca Zúčtovateľov Profesor sú Výnimoční. To však posilnilo Davidovu vieru v to, v čo veril jeho otec – že sa raz zákonite musia objaviť dobrí Výnimoční.

Druhý diel s názvom Ohniboj sa odohráva v novom New Yorku, Babilare, ktorému vládne prešibaná Regalia. David musí prehodnotiť svoje postoje. Doterajší život David zasvätil svojmu snu stať sa Zúčtovateľom a zabiť Ocelové srdce. Keď sa mu podarilo cieľ dosiahnuť, zistil, že skutočnosť nie je taká čiernobiela. Nie všetci považujú Zúčtovateľov za hrdinov a mnohí z nich hrdinami vlastne ani nie sú. Toto poznanie je trpké. Navyše Davidovo konanie začne ovplyvňovať strach, ktorý dosiaľ nepoznal. S tým všetkým sa musí vyrovnať. Našťastie mu pomáha vrodený optimizmus a úžasná schopnosť pozrieť sa občas na udalosti aj z humornej stránky. (Pozn. Autorka recenzie čítala české vydanie z roku 2015, kniha však vyšla aj v slovenčine pod názvom Pyro, séria Pomstitelia, Slovart 2017 v preklade Vladislava Gálisa.)

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (dospievanie, empatia a súcit, humor, chudoba, sociálne rozdiely, bezdomovectvo, láska, násilie, riešenie konfliktov, smútok, osamelosť, strach, pomoc druhým, priateľstvo, rodina, smrť)

Príroda (voda, životné prostredie a ekológia)

Fantázia (dobrodružstvá a záhady, fantastické svety)

Veda a technika (veda, vynálezy)

Spoločnosť, história, umenie (filozofia, demokracia, ľudské práva, mestá, multikulturalizmus, politika, vládnutie, právo)

Inšpirácia do školy

Fyzika , Chémia

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Ľudstvo je hračkou v rukách zločincov (Výnimočných) s neobmedzenými možnosťami. Zdá sa, že človek má len dve možnosti: buď mlčky trpieť ich nadvládu a dennodenne sa strachovať o svoj život, alebo sa proti nim postaviť a zničiť ich. Čitateľ začína spolu s Davidom uvažovať o tom, či sú Výnimoční krutí, pretože to chcú, alebo preto, že nemajú inú možnosť. Aj Profesor, pokiaľ nepoužíva svoje superschopnosti, nemá myseľ zatemnenú zlom.

Príbeh ponúka a podnecuje k porovnaniu životných postojov dvoch rôznych spoločenstiev. Babilarčania vedú celkom iný život, než na aký bol David naučený v Newcagu. Nekrčia sa, neschovávajú, keď sa na strechách mesta zaplaveného vodou objaví Výnimočný. Naopak, berú ich ako súčasť svojej spoločnosti. Skoro nikto tu nepracuje, nemyslí na budúcnosť. Ľudia žijú zo dňa na deň, bavia sa. Majú dostatok potravy, ktorá rastie sama od seba. Majú si čo obliecť a kde spať. Ak niekto z nich zomrie vinou Výnimočného, ostatní si povedia, že ich sa to netýka. Na Zúčtovateľov sa pozerajú s nevôľou ako na narušiteľov zabehaného systému.

David sa s takýmto postojom nevie stotožniť. Musí však uznať, že Regalia má určitý zmysel pre poriadok a dáva ľuďom v zničenom svete možnosť pohodlne prežiť – ak žijú podľa jej pravidiel. Má David a jeho tím právo pripraviť Babilarčanov o tieto istoty? A je to skutočne život, čo žijú?

Najväčší zlom príde, keď David zistí, že Regalia dokáže vytvárať Výnimočných a že aj on sám sa stal súčasťou jej hry. Sám je vystavený pokušeniu, ktoré korešponduje s túžbou snáď každého dospievajúceho človeka: stať sa nejakým spôsobom lepší, krajší, silnejší, vyniknúť nad ostatnými. Mať moc. Prostredníctvom postavy Davida však mladý čitateľ môže aj kriticky posúdiť možné vedľajšie účinky takýchto zmien, dokonca aj zmenu osobnosti. Tomu, kto sa nechá v tomto svete vylepšiť, hrozí, že sa bude do konca života spytovať sám seba: „Som toto naozaj ja?“

Emocionálny rozvoj

Hlavný hrdina príde k poznaniu, že jednoduchý cieľ zabiť čo najviac Výnimočných vôbec nemusí byť pre ľudstvo východiskom. Zmocňujú sa ho pochybnosti a strach. Ten sa najviac prejavuje ako ochromujúca fóbia z vody, čo Davidovi v zatopenom meste s vládkyňou, ktorej hlavnou superschopnosťou je ovládanie vody, prináša komplikácie. David musí svojmu strachu čeliť, ináč môže zmariť jeho úsilie a priviesť do záhuby jeho samého aj jeho priateľov. Chlapec získava informácie o ďalších Výnimočných a má teóriu, že to, čoho sa Výnimočný bál ako obyčajný človek, sa stáva jeho slabinou po získaní superschopností. Zlo Výnimočných teda nemusí prameniť zo superschopností, ale z ich strachu.

Kniha sa viac venuje aj postave Profesora a Megan. Profesor už nie je len odhodlaným vodcom Zúčtovateľov, ale rozporuplnou osobnosťou, ktorá každý deň bojuje sama so sebou. Profesorove „vynálezy“, ktoré pomáhajú Zúčtovateľom, v skutočnosti závisia od superschopností Výnimočných. Rovnako by Zúčtovatelia ťažko prežili bez pomoci Výnimočného, ktorý ich zásobuje energiou. Pre Davida je zistenie, že bez jedných Výnimočných by nikdy neporazili druhých, trpké. Navyše, Megan mu vždy pomáhala, učila ho, bola k nemu láskavá. Je pre neho ťažké uveriť, že by len tak zabila jedného z nich. Všetky dôkazy svedčia proti nej, no David sa nevzdáva. Je to len jeho naivná viera v Meganinu nevinu alebo sú veci zložitejšie? Zdá sa, že sú, a David sa s tým všetkým bude musieť nejako vyrovnať.

Dozvieme sa viac o...

Postava Davida je pre mladého čitateľa pozitívnym vzorom pre komplexnejšie uvažovanie o viacerých aspektoch. David podrobuje vlastnej kritike svoje doterajšie presvedčenie o sile príkladného hrdinstva. Napriek tomu, že úspešne zbavil Newcago zlého vládcu, je jeho viera v ciele Zúčtovateľov otrasená. Z obyčajného chlapca je razom populárny hrdina, ale sám to tak necíti. Predtým bolo jeho najväčším snom, aby ho Zúčtovatelia prijali medzi seba, ale keď sa tak stalo, už ho ich zásady a regule ťažia. Chlapec sa učí a trénuje, aby nahradil člena tímu, o ktorého prišli vinou Megan. Rozhodne sa zachrániť Profesora pred zlom, ktoré sa v ňom prebúdza zakaždým, keď použije superschopnosti. Pretože David nesúhlasí celkom s Profesorom a jeho plánmi, začína klamať a potajomky robí vlastný výskum. Zistenie, že rodičia nie sú všemocní, že sú slabí a často chybujú, nie je pre nikoho jednoduché. Rodiča tu Davidovi nahrádza Profesor a rodinu Zúčtovatelia. Zdá sa, že nevyhnutne musí prísť čas, keď sa dieťa osamostatní a vyberie sa vlastnou cestou. Pre mladého človeka nie je jednoduché dospieť k podobnému rozhodnutiu a David ukazuje čitateľovi cestu, ako sa môže kritickým uvažovaním dopracovať k novým cieľom, ktoré predurčia jeho nasledujúci život.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Témy a prvky na zváženie

V knihe sa nachádza niekoľko násilných a drastických scén. Tiež je tu opísaný životný štýl bez zodpovednosti za svoje konanie, či už sa to týka všemocných Výnimočných alebo ľahostajných Babilarčanov. Pred zrakmi svojich susedov mnohí obyvatelia mesta prídu o život strašným spôsobom, len tak, z ľubovôle Výnimočných. Babilarčania však nerevoltujú, nebránia sa. Sú zmierení s tým, že poriadok, pravidelný prísun potravy a základných životných potrieb v ich meste je podmienený tým, že občas niekto krutým spôsobom umrie. Hlavne nech to nie sú oni, aspoň nie dnes, aby sa večer mohli ešte zabaviť, a nechcú na tom nič meniť. Autor cez svoje postavy dáva najavo svoje nesúhlasné stanovisko k takýmto životným postojom.

Porozprávajte sa s deťmi

Bol si niekedy v situácii, keď si nesúhlasil s niečím, čo robí tvoja rodina, prípadne člen tvojej rodiny? Mohli ste sa o tom otvorene porozprávať? Ak nie, čo iné pomohlo alebo čo by ti pomohlo?

Stalo sa ti, že si zistil, že niekto z tvojej rodiny urobil niečo zlé, alebo naopak, neurobil niečo dôležité, čo mal urobiť? Ak áno, ako si to zobral?

Predstav si, že tvojho najlepšieho kamaráta, ktorého poznáš ako dobrého človeka, obvinia, že spáchal zločin. Dôkazy svedčia proti nemu. Ako sa zachováš? Budeš stáť pri priateľovi alebo budeš veriť dôkazom?

Ako by si sa zachoval, keby si zistil, že tvoj najlepší priateľ skutočne urobil niečo veľmi zlé?

Máš z niečoho strach? Ak áno, snažíš sa ho prekonávať? Čo ti v tom pomáha?

Niekto, s kým sa denne stretávaš v škole alebo v tvojom okolí, je známy ako problémový. Všetci sa mu vyhýbajú a najradšej by boli, keby sa odsťahoval. Ako sa k tomu staviaš ty? Zamyslel si sa niekedy nad tým, prečo sa ten človek tak správa?

Keby ti niekto ponúkol, že ti daruje superschopnosť s podmienkou, že pri jej používaní sa pravdepodobne staneš zlým človekom, ako by si sa rozhodol?

Podrobné údaje o knihe
  • Názov knihy: Ohniboj
  • Autor: Brandon Sanderson
  • Preklad: Petr Miklica
  • Žáner: sci-fi, dystópia
  • Literárny druh: Dobrodružná próza
  • Vydavateľstvo: Talpress
  • Rok českého vydania: 2015
  • Jazyk: Český
  • Počet strán: 391
  • ISBN: 978-80-7197-555-7
Recenziu pripravili
Iné recenzie a odkazy ku knihe
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár