• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

Romana Romanyšyn; Andrij Lesiv: Takto vidím

obrazová kniha  

Obrázková encyklopédia o svetle, oku, mysli a kráse

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Detský čitateľ sa z knihy môže dozvedieť veľa zaujímavých faktov o zrakovom vnímaní. Jej autori začínajú „od piky“ – svetla ako základnej podmienky videnia. Postupne prechádzajú k širokému spektru súvisiacich tém: venujú sa anatómii a fyziológii oka, farbám, zákonitostiam optiky, spracovaniu zrakových podnetov v mozgu, vizuálnej komunikácii, poruchám zraku, rôznym optickým pomôckam, prístrojom a zariadeniam. Ukazujú, ako môžu byť naše oči oklamané, ale aj to, že nie všetko je očiam viditeľné a že sa dá „vidieť“ aj pomocou iných zmyslov a „zraku mysle“. Náučné ambície knihy neústia do suchopárneho podania poznatkov, ale fascinujúceho, pre oči príťažlivého vizuálneho predstavenia, ktoré vrcholí grandióznou oslavou ľudskej predstavivosti a schopnosti vnímať krásu viditeľného aj neviditeľného sveta.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (prekonávanie predsudkov, zdravie, zdravotné znevýhodnenie)

Príroda

Ľudské telo

Veda a technika (veda, vynálezy)

Spoločnosť, história, umenie (výtvarné umenie a dizajn)

Inšpirácia do školy

Prírodoveda biológia fyzika etická výchova výtvarná výchova

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Význam zmyslového poznávania: Nad tým, že sa pozeráme a vidíme, zvyčajne príliš nerozmýšľame. Sú to všedné a automatické činnosti. Autori knihy nám však predstavujú zrak ako úžasný zmysel, vďaka ktorému nielenže nenarážame do vecí, ale aj poznávame rozmanitosť sveta, objavujeme jeho krásu a môžeme komunikovať s inými ľuďmi. Čitateľa knihou sprevádza postavička malého dievčatka. Na stránkach sa paralelne s vecnými poznatkami a vizualizáciami objavujú jeho postrehy a krátke úvahy o význame videnia a imaginácie pre ľudský život. Kniha tak obohacuje faktické poznanie o hodnotovú dimenziu. Slovami dievčinky, aby sme sa na svet dívali každý deň tak, akoby to bolo prvý raz.

Emocionálny rozvoj

Odbúravanie stereotypov a predsudkov voči zrakovo znevýhodneným, proinkluzívne hodnoty: Čitateľ si prostredníctvom knihy uvedomí, že nie všetci vidíme rovnako. Aj medzi jedincami so zdravým zrakom existujú rozdiely v tom, čo sú ich oči schopné zachytiť, ako si to, čo vidia, vysvetľujú a ako pracuje ich obrazotvornosť. Toto zistenie pomôže dieťaťu akceptovať inakosť a pozrieť sa na svet pohľadom tých, ktorí majú so zrakovým vnímaním nejaké ťažkosti – či už je to slabozraký spolužiak alebo nevidiaca osoba v ich okolí. Niekoľko strán z knihy je venovaných odlišnému spôsobu ich „videnia“, kompenzovaniu zraku inými zmyslami, orientácii nevidiacich v priestore, komunikácii pomocou Braillovho písma. Dieťa tak zisťuje, že hoci je zrak skvelý zmysel, jeho strata nemusí znižovať kvalitu života ani byť prekážkou v sebarealizácii – snívame predsa so zatvorenými očami.

Dozvieme sa viac o...

V knihe sa okrem poznatkov z optiky, biológie a psychológie objavujú aj zaujímavosti z iných oblastí. Deti sa v nej môžu dočítať napríklad o histórii výroby zrkadiel či kurióznych typoch „okuliarov“, ktoré sa používali v minulosti. Dozvedia sa, ako vidia rôzne druhy zvierat, ako fungujú mikroskopy a ďalekohľady, na čo slúžia plastické značky na chodníkoch, čo znamenajú hieroglyfy a prečo sú vizuálne symboly často efektívnejšie ako slovo.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Zaujímavé aj pre dospelého

Z obrazovej stránky môže byť kniha zaujímavá aj pre dospelých milovníkov grafického, knižného a komunikačného dizajnu.

Porozprávajte sa s deťmi

Prečo sa nám zdá, že sa koľajnice smerom k horizontu zbiehajú?

Ako farby ovplyvňujú našu náladu?

Stalo sa ti už niekedy v bežnom živote, že ťa tvoje oči oklamali?

Zaujímajú sa nevidiaci o výtvarné umenie?

Existujú ilustrované knihy pre nevidiacich?

Navštevujú nevidiaci kultúrne pamiatky, galérie a múzeá? Čo im pomáha pri ich prehliadkach?

Špeciálny výber

zakusok
Vizuálny zákusok

Výtvarné spracovanie odlišuje túto knihu od podobných pokusov sprostredkovať dieťaťu vecné poznatky o téme vizuality. Predsa len, ak hovoríme o tom, ako vidíme, slová sú vždy prikrátke; veď ako by nimi bolo možné opísať niekoľko miliónov farieb, ktoré je schopné rozlíšiť oko maliara, alebo vykresliť dojem, ktorý vo vnímateľovi zanecháva zraková ilúzia? Aj tí najmenší čitatelia pri porozumení stručných a vecných, odborným štýlom napísaných textov nájdu názornú oporu v milých a veselých obrázkoch. Tie pokračujú v tom, čo začali rozprávať slová, ich výpovedná hodnota je však neporovnateľne väčšia.

Zámer sprostredkovania náučného obsahu ústi do dizajnovej funkčnosti a úspornosti ilustrácií. Sú vytvorené počítačovými postupmi, napriek tomu ale nepôsobia stroho a „neľudsky“. Kniha obsahuje prvky interaktivity, ktoré dieťa vyzývajú k samostatnému objavovaniu toho, ako vlastne vidíme a čo s nami „robia“ obrazy. Punc osobitosti jej dáva príjemný retro-nádych, neobvyklé použitie zlatavej a neónovooranžovej tlačovej farby, hra s veľkosťou tlačového rastra či dynamická typografická úprava.

odporúča: Iveta Gal Drzewiecka

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: Takto vidím
 • Autor: Romana Romanyšyn, Andrij Lesiv
 • Ilustrátor: Romana Romanyšyn, Andrij Lesiv
 • Preklad: Patrik Oriešek
 • Žáner: obrazová kniha
 • Literárny druh: obrazová kniha
 • Vydavateľstvo:
 • Rok slovenského vydania: 2018
 • Jazyk: Slovenský
 • Počet strán:
 • ISBN: 978-80-972993-2-3
Recenziu pripravili
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár