• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

Gerti Tetzner: Tri životy Maxi

Príbehy zo života detí  

Aj v prežívaní iných životov môžeme nachádzať samých seba.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Kniha veľmi citlivo spracúva tému identity u dieťaťa. Malá Maxi má pocit, že spolužiačky majú zaujímavejšie životy - sú šikovnejšie, múdrejšie, nadanejšie. Praje si žiť v ich koži, čo sa jej vďaka tajomnej moci „veľkého ducha“ splní. Postupne tak žije životy svojich obdivovaných spolužiačok – a prichádza na to, že všetko má svoje výhody aj nevýhody. Každý má svoje trápenia, a napokon je predsa len lepšie byť sám sebou.

Knižka tématizuje vzťahy medzi rodičmi a deťmi, či problematiku neúplnej rodiny. Nemoralizuje, ale otvorene hovorí aj o bolestivých aspektoch podobných vzťahov. Z jednotlivých vzťahov príbehu však cítiť lásku a detského čitateľa tak zbytočne netraumatizuje, len naznačuje, že vzťahy môžu byť rôznorodé a niekedy zložité.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (smútok, záľuby, priateľstvo, rodina, škola)

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Aj dieťa môže prežívať autentickú „krízu osobnosti“, najmä vo veku, kedy začína citlivo vnímať odlišnosti ľudí okolo seba. Ľahko môže nadobudnúť pocit, že ostatní sú lepší, múdrejší, šikovnejší a prežívajú lepšie životy.

Knižka veľmi citlivo pracuje práve s touto témou a poukazuje na to, že každý má svoje problémy a najlepším riešením je v konečnom dôsledku snažiť sa byť sám sebou a vedieť oceniť rozmanitosť u druhých.

Emocionálny rozvoj

Tým, ako Maxi prechádza tromi rôznymi „životmi“, dáva kniha detskému čitateľovi príležitosť vcítiť sa do rôznych postáv a prípadných situácií. Samotná Maxi žije len s mamou a často sa cíti osamelá – jedným z motívov túžby po inom živote je tak nepochybne aj túžba po živote v úplnej rodine. Následné prežívanie „cudzích“ životov jej však pomôže pochopiť, že napokon je najdôležitejšia kvalita jednotlivých vzťahov – a snaha do vzájomných vzťahov investovať čas aj energiu, snaha navzájom sa pochopiť. Veľmi dôležitým sa tak stáva motív empatie – aj vo vzťahu rodič-dieťa a naopak.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Zaujímavé aj pre dospelého

Kniha je napísaná pútavo a pekne približuje pocity dievčatka, ktoré sa vo svojej koži ešte necíti dostatočne suverénne a zatiaľ len hľadá samu seba - na čo môžu dospelí s odstupom času ľahko zabudnúť.

Porozprávajte sa s deťmi

Text poskytuje priestor rozvinúť rozhovor o tom, čo nám na životoch iných pripadá lákavejšie, zaujímavejšie, príjemnejšie, pričom smeruje pozornosť k tomu, že každý z nás je iný a jeho silné stránky sú v niečom špecifické, ale vždy dôležité.

Cítil(a) si sa už niekedy nepríjemne vo svojej koži? Túžil(a) si niekedy mať niečo vo svojom živote inak? Prečo? V čom si dobrá(ý) ty? Čo máš na svojom živote rád(a) a nechcel(a) by si o to prísť?

Čitateľský zážitok z prvej ruky

Žiačke sa kniha páčila a chcela si z nej vybrať aj text na prednes, čo som kvitovala aj vzhľadom k pomerne poetickému, príjemnému jazyku, ktorým je knižka napísaná.

Špeciálny výber

motyl
Tipy na prednes

Kniha je napísaná príjemným, miestami až poetickým jazykom a ako takú ju považujem za vhodnú na prednes. Text je však nutné starostlivo vybrať a upraviť, keďže ide o celistvý príbeh, z ktorého je nutné vybrať len úryvok.

odporúča: Eva Lavríková

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: Tri životy Maxi
 • Autor: Gerti Tetzner
 • Ilustrátor: Broňa Schraggeová
 • Preklad: Jana H. Hoffstädter
 • Žáner: Príbehy zo života detí
 • Vydavateľstvo:
 • Rok slovenského vydania: 2018
 • Jazyk: Slovenský
 • Počet strán: 137
 • ISBN: 978-80-972977-0-1
Recenziu pripravili
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár
predel
Autorský príspevok bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.