• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

Marta Šurinová: Záhada čarovného vajíčka

Rozprávky  

Človek sa nemôže spoliehať na čarovné vajíčko, ale sám na seba.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

V záhrade Kráľovcov sa odohráva príbeh, ktorého hlavnými postavami sú kocúr Salinatúr, myšky Elka a Želka, rodinka poľných myší, sliepočka Liliputka a kohútik Liliputík. Raz sa všetci stretnú z jediného dôvodu: každý z nich hľadá čarovné vajíčko. Napokon zistia, že ak si navzájom pomôžu, čarovné vajíčko je zbytočné. Oslobodia kohútika Liliputíka a sila ich priateľstva ich robí šťastnými. Oceňujem pestrú slovnú zásobu, vtipné situácie a prirovnania aj originálne zobrazenie dvojstrany hore nohami, lebo keď je človeku smutno, „akoby sa celý svet obrátil“. Odporúčam deťom čítať s rodičmi či starými rodičmi, lebo sa niekedy môžu stratiť v prelínaní časových rovín. Ale najmä preto, lebo budú mať možnosť objavovať v texte namiesto zlatého vajíčka zlaté zrnká múdrosti – o význame slobody a osobnej odvahy.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (pomoc druhým, dobrovoľníctvo, prekonávanie predsudkov, priateľstvo, rodina)

Príroda (krajina, rastliny, zvieratá, vyhynuté zvieratá)

Fantázia (veci a zvieratá s ľudskými vlastnosťami)

Inšpirácia do školy

Slovenský jazyk: učebná látka o slovnej zásobe

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Príbeh rozvíja úctu k druhým, ale aj k sebe samému – zobrazuje snahu prekonať vlastný strach a pomôcť druhému, nájsť odvahu ospravedlniť sa (kocúr Salinatúr).

Zvýrazňuje motív slobody v ľudskom živote (len slobodne žijúca sliepočka môže zniesť zázračné vajíčko).

Upozorňuje, že je dôležité prijímať inakosť a prekonávať predsudky (rodina poľných myší rozpráva nárečím – líši sa od myšiek domácich).

Autorka zvýrazňuje hodnoty rodinnej súdržnosti (Elka a Želka hľadajú stratenú sestru; poľné myši chcú svojmu dieťaťu dopriať čokoládu).

Učí čitateľa rozlišovať dobro a zlo (osloboditelia kohútika – zlodej), učí nekonať unáhlene (neposudzovať podľa prvého dojmu) a na vzťahu hlavnej hrdinky a Katky Kráľovej nabáda uvedomiť si pozitívne vzory v živote.

Dieťa sa dozvie, že na človeka nečaká zázrak za rohom, musí sa odhodlať preň niečo urobiť.

Emocionálny rozvoj

Dieťa si uvedomí, že ak pomôže druhému, zažije pocit šťastia. Naučí sa premôcť strach a konať namiesto vyčkávania.

Dozvieme sa viac o...

Marta Šurinová rozvíja v čitateľovi vtipným spôsobom slovnú zásobu.

Miestami používa výrazy, ktoré nie sú bežné (úporne, presnorila, kmín = zlodej, drzáň, drichmať, mastiť preč a pod.). Využíva vtipné prirovnania: „...princovia vyhynuli ako dinosaury...“; „Do smrti vám to nezabudnem, povedal ako v televíznych seriáloch.“.

Obohacuje slovnú zásobu dieťaťa o spojenia slov s obrazným významom, čím podporuje jeho fantáziu (tu je ten pes zakopaný). Slovnú zásobu dieťaťa obohacuje aj západoslovenské nárečie, ktorým rozpráva rodina poľných myší.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Témy a prvky na zváženie

Odporúčala by som knihu čítať s dospelým, ktorý by vysvetlil dieťaťu odkaz autorky:

„Človek sa nemôže v živote spoliehať na čarovné vajíčka, ale sám na seba.“

„Prekážky sú na to, aby ich zdolali. Len si musia upevniť v srdci vieru, že sa to podarí.“

„Zmeniť sa môže len ten, kto sa o zmenu sám usiluje.“

Rodič alebo starý rodič môže dieťaťu objasniť aj to, prečo sa raz príbeh odohráva v prítomnosti a potom zasa dávno v minulosti. Rovnako môže dieťa upozorniť na realitu a na sen, prípadne mu vysvetliť komentár hlavnej hrdinky, ktorý je písaný šikmým písmom.

Zaujímavé aj pre dospelého

Zdôvodnenie (ilustrácia úryvku, ak ide napr. o úroveň humoru):Knižka zaujme aj dospelého čitateľa – etickým posolstvom, humorom alebo nárečím.

Porozprávajte sa s deťmi

Podarilo sa ti už prekonať strach?

Čo si myslíš o človeku, ktorý spí na ulici?

Dokázal by si kamarátovi podarovať svoju obľúbenú hračku?

Špeciálny výber

motyl
Tipy na prednes

Text má dobrý rytmus, aktuálnu slovnú zásobu, veľa priamej reči, aj poznámky rozprávačky príbehu, ktoré sa dajú dobre hlasovo stvárniť.

cena
Ocenená kniha

Najkrajšia kniha jari 2015 (ocenenie slovenskej sekcie IBBY)

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: Záhada čarovného vajíčka
 • Autor: Marta Šurinová
 • Ilustrátor: Alena Wagnerová
 • Vydavateľstvo: Trio Publishing
 • Rok slovenského vydania: 2015
 • Jazyk: Slovenský
 • Počet strán: 77
 • Získané ocenenia: Najkrajšia kniha jari 2015 (ocenenie slovenskej sekcie IBBY)
 • ISBN: 978-80-8170-016-3
Recenziu pripravili
Iné recenzie a odkazy ku knihe
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár