Inšpirácie pre učiteľov

Čitateľský klub deti s ľahkým mentálnym postihnutím: Moja mama a ocko

9 – 13

profilovka

Ivana Janurová

20. 12. 2016

Miesto

Špeciálna základná škola

Počet detí

7 detí + 2 dospelí

Vhodná pre

4. a 7. ročník ŠZŠ
deti s ľahkým mentálnym postihnutím

Trvanie aktivity

príprava: 20 min
realizácia: 60 min

Aktivita podporuje

  • Čítanie s porozumením
  • Čítanie s presahom do inej vzdelávacej oblasti (hudobná výchova)

Tematické zaradenie

  • Rodina, mama, ocko
  • Mentálne postihnutie
  • Hudobné nástroje
  • Tvoríme slová
  • Zvieracie zvuky

Popis aktivity

V úvode ešte pred čítaním sa spolu so žiakmi snažíme podľa obrázka zistiť tému. Na ilustrácii je mama a otec.

Skutočný nadpis zakryjeme, namiesto neho necháme 6 voľných políčok. Ak chcú žiaci získať písmená, ktoré tvoria nadpis, musia splniť určité úlohy. Každá úloha sa viaže ku časti textu. Výsledný nadpis, ktorý z písmen poskladajú je „RODINA“. Túto formu sme zvolili preto, že text je veľmi metaforický a nemá dej, pre žiakov s mentálnym postihnutím je veľmi ťažko uchopiteľný.

1. v texte sa píše o tom, že moja mama je najkrajšia zo všetkým mám – pomocou pečiatok (samostatné oči, nos a ústa, fúzy rôznych tvarov, písmená, čísla) žiaci vytvoria svoju mamu a ocka a ak chcú aj nápis.

2. v texte sa hovorí, že vôňa sa dá nakresliť (ako farebné bodky okolo kvetín) – my skúsime vôňu zahrať na hudobnom nástroji. Keďže vôňa sa hrá ťažko, začneme hraním nálady (smutný, veselý, nahnevaný, ...). Hráme na hudobné nástroje Orffovho inštrumentária.

3. časť textu hovorí, že si s rodičmi v posteli rozprávame rozprávky – My si nerozprávame rozprávky, ale čítame spoločnú knihu. Ak chcú dostať písmeno, každý povedzte o tejto knihe 1 vetu. Je to kniha, ktorú čítame aj dnes, venujeme sa jej už niekoľko týždňov.

4. časť textu hovorí, že mama robí vône – my varíme slovnú polievku.

- Zo slov na jedno písmeno, napríklad na písmeno M – každý povie aspoň jedno slovo na M.

- Slovná reťaz - na aké písmeno skončilo predošlé slovo, ktoré niekto povedal, na to začne ďalšie slovo.

- Do polievky pridáme len jednoslabičné slová, na dochutenie.

5. časť textu hovorí, že oco má na hlave tvár - to je pre nás nejasné, ako šifra. Túto metaforu, teda šifru si vysvetlíme a vymyslíme aj my šifry (napr. má na hlave leva a tak).

6. časť textu hovorí, že mama kikiríka ako kohút a je s ňou zábava – žiakom zašepkáme, aké budú zviera. Každé zviera je v skupine dvakrát. Potom naraz začnú vydávať svoj zvierací zvuk a musia si nájsť dvojicu.

Na záver si celý text ešte raz prečítame.

Čo na to deti?

Aktivity žiakov veľmi bavili. Pečiatkovanie zaujalo aj tých, ktorí neradi kreslia alebo vyrábajú. Viacerí začali pečiatkovať meno rodičov a ich vek, hoci úloha znela “vytvorte svoju mamu a ocka – ich tvár”.

Vytváranie nových slov robilo viacerým žiakom problém. Najväčší problém bol pri vymýšľaní jednoslabičných slov. “Varenie polievky” nám trvalo veľmi dlho. Niektoré deti sa do slovných hier vôbec nechceli zapájať.

Hudobné stvárňovanie nálad sa veľmi osvedčilo, skutočne sa snažili podľa rôznych nálad svoju hru obmieňať. Pri tejto aktivite sa upokojili aj neposední a hyperaktívni žiaci.

Vytvoriť jednu vetu o knihe bolo veľmi náročné, napriek tomu, že žiaci knihu dobre poznajú. Pokiaľ sme ich navádzali pomocnými otázkami, zvládli to všetci.

Aktivít bolo na daný čas príliš veľa, poslednú aktivitu sme nestihli, ani prečítať si na záver súvislý text. Keďže sme text čítali po častiach a v závere sme ho neprečítali celý, navyše v texte nebol dej iba opisy a množstvo metafor, žiaci si nevedeli vytvoriť význam celého textu, iba jeho častí. Na nasledujúcom stretnutí si niektorí z nich nevedeli spomenúť, či sme danú kapitolu už čítali, čo súviselo aj s tým, že sme nečítali z knihy, ale z menších papierikov.

Tipy, odporúčania

Vynechať niektoré aktivity v závislosti od času, aký je k dispozícii. Snaha stihnúť všetko môže byť na úkor prečítania kompletného textu v celku.

Pomôcky, rekvizity

  • text kapitoly rozstrihaný na jednotlivé časti, úlohy napísané na papieroch, písmená tvoriace nadpis, pečiatky, papiere, hudobné nástroje Orffovho inštrumentária (alebo iné hudobné nástroje)

Autori aktivity

Ivana Janurová, Natália Kavecká

Kniha k aktivite

Môj dedko Rýchly šíp – obálka

Môj dedko Rýchly šíp

Marta Hlušíková. Slovart, 2013. 80 s. ISBN 978-80-556-0877-8.

Rinka trávi prázdniny so starými rodičmi na dedine. Nie sú to len také obyčajné prázdniny, ale pravé indiánske. A ani starí rodičia nie sú len tak hocikto, Sokolie oko a Rýchly šíp totiž bývajú v indiánskej osade, namiesto strašiaka do maku majú totem, s kamarátom Bosou nohou fajčia fajku mieru a z Rinky sa stane Odvážna srnka. Rýchly šíp má pre svoju Odvážnu srnku pripravené množstvo dobrodružstiev. A tak Rinka zistí, čo to znamená zakopať vojnovú sekeru, prečo je dôležité nevyzradiť indiánske tajomstvo, a aj to, ako sa z Kačacieho rybníka môže stať more. Knihu ilustrovala Eva Švrčková.

Požičajte si knihu

Máte ku knihe vlastnú aktivitu?

Pridať aktivitu
profilovka
Kontaktujte autora
Zdieľajte aktivitu
predel

Pridať komentár