Inšpirácie pre učiteľov, knižnice, rodiny

Čo je to tá vojna?

6 – 11

profilovka

Mirka Trippé
mummadehomeschool.blogspot.sk
04. 05. 2017

Miesto

V škole na vyučovaní (etika, náboženstvo, história), v knižnici, s rodinou

Počet detí

2 - 20

Vhodná pre

5. ročník
Celá trieda, vhodné aj pre deti s poruchou pozornosti.

Trvanie aktivity

príprava: 10 min
realizácia: 45 - 60 min

Aktivita podporuje

 • Čítanie s porozumením
 • Čítanie s presahom do inej vzdelávacej oblasti
 • Poskytuje priestor pre prežívanie (Deti vnímajú zmeny v deji citlivo, niektoré viac, iné menej, uvedomujú si, že zlo môže byť veľké, ale i malé, že oni sami môžu byť obeťou, ale aj realizátorom. Sú vnímavé voči zmenám, ktoré zlo so sebou prináša, že niektoré veci sú nezvratné. Podporuje sebareflexiu.)
 • Upevňuje vzťahy v kolektíve (Deti si pripodobňujú postavy hlavných hrdinov k svojim spolužiakom, mnohí sa cítia ocenení za niečo, za čo sa bežne pochvala nedáva, napr. za lietanie v oblakoch)

Tematické zaradenie

 • Vojna
 • Medziľudské vzťahy
 • Sila spolupráce a jednoty
 • Práca s textom i obrazom

Popis aktivity

V úvode sa rozprávame o tom, o čom by asi kniha mohla byť, či je mesto Rondo reálne. Deti knihu otvoria a učiteľ sleduje ich prvý dojem, pýta sa na dojmy a pocity, na obrázky. Prvé kapitoly s farebnými stranami čítajú deti samé alebo vo dvojiciach, po dočítaní je potrebné upozorniť ich, aby si poriadne popozerali obrázky. Priebežne pracujú s pracovným listom (PL k dispozícií nižšie na stiahnutie), o hlavných hrdinoch diskutujú, nie je nevyhnutné, aby si zapísali úplne všetko, pretože urputné zapisovanie zničí čaro atmosféry. Časti knihy s tmavou farbou som čítala ja sama, pričom som sa snažila o zdôrazňovanie kľúčových slov, prispôsobenie dynamiky čítania. Deti tu potrebujú priestor na vyjadrenie emócie, niektorí nehovoria nič, iní si museli aspoň povzdychnúť.

Znova sa vrátime k pracovnému listu, každý názor je potrebné oceniť, ak treba pýtam sa na vysvetlenie toho, čo dieťa povedalo, názory navzájom tolerujeme. Pokračujeme v čítaní, necháme deti čítať 2 až 3 strany samé v tichosti, potom pokračujem v čítaní nahlas opäť ja, tu sa mi stalo, že niektoré deti ma už len počúvali. Nasledovné otázky z pracovného listu nám poskytujú priestor na diskusiu. Na záver sumarizujeme hlavnú myšlienku, hľadáme odkaz knihy, pýtame sa na to, čo sa deťom páčilo.

Kreatívna tvorba - Vlčie maky

Vytvoríme si vlčie maky. Možností je hneď niekoľko – akvarelovou maľbou, vystrihnutím z papiera, alebo necháme deti, aby prišli z vlastným nápadom. Tu vám môžu pomôcť aj žiaci 8. ročníka, ktorí v tomto čase preberajú prvú svetovú vojnu, s ktorou sa viaže báseň o flámskych poliach, ktorá sa stala inspiráciou pre vlčí mak ako symbol padlých vo vojne. 

Čo na to deti?

Každá zmena v systéme vyučovania je pre deti výzvou, má veľkú motivačnú úlohu a tak ju väčšina deti veľmi ocení. Kniha je krásna, deti ju hneď otvárajú, sú zvedavé. Ilustrácie sa im veľmi páčia. Niektoré sa prejavia hneď, iné potrebujú čas. Niektoré potrebujú ticho, iných zaujíma skôr spoločné čítanie. Je preto treba rátať s tým, že sa hodina môže zvrtnúť aj na pekne hlučnú aktivitu. Prekvapujúce možno je, že sú deti, ktoré vedia to podstatné vyjadriť jediným výstižným slovom. Pri niektorých to prekvapilo aj mňa. Iné na vyjadrenie potrebujú opisný spôsob, čo je tiež veľmi užitočné. Inakosť hlavných hrdinov sa prejavuje aj inakosťou čitateľov. Deti mali problém so slovom oranžéria, ale spoločnou diskusiou na to rýchlo prišli. Niektorým sa podobala na skleník u deda na záhrade, iní v nej videli koncertnú sálu v centre mesta. Nepríjemne prekvapiť by vás mohla snaha niektorých detí zapísať si úplne všetko, aj myšlienky iných. To nie je potrebné, preto ich na to treba upozorniť hneď na začiatku. Hľadanie podobností hlavných hrdinov a detí v triede alebo rodinných príslušníkov je činnosť veľmi milá a veľa sa dozviete. V závere musím skonštatovať, že s hlavnou myšlienkou a posolstvom knihy sme sa stotožnili všetci.

Tipy, odporúčania

Poradie otázok v pracovnom liste je možné pozmeniť, niektoré vynechať. Následné aktivity: vyššie spomínaná tvorba červených makov alebo spoločný plagát o posolstve knihy, medziročníková spolupráca.

Riziká: niektoré citlivejšie deti je treba podchytiť včas, mne sa osvedčilo, keď boli vo dvojici s niekým menej citlivým. Všimla som si, že si pocity šepkajú. Ak je diskusia otvorenejšia a deti majú potrebu prejaviť sa, diskutovať, pýtať sa, aktivita môže trvať aj dlhšie, ako uvádzam.

Pomôcky, rekvizity

 • Kniha
 • Pracovný list (nižšie na stiahnutie)
 • Pero
 • Obrázky symboliky vlčích makov v elektronickej podobe, napr. pri oslavách výročia Remembrance Day na PC (cez dataprojektor)
 • Akvarelový papier
 • Vodová farba červená, štetec, čierna fixka
 • Špajdla alebo zelená slamka
 • Lepiaca páska
 • Nožnice (ak vystrihujete symboly: červený a čierny papier, šablóna)

Kniha k aktivite

Vojna, ktorá zmenila Rondo – obálka

Vojna, ktorá zmenila Rondo

Romana Romanyšyn; Andrij Lesiv. OZ Brak, 2015. 36 s. ISBN 978-80-971993-2-6.

Citlivo ilustrovaný príbeh troch priateľov a ich mesta, ktoré zmenila vojna.

Prečítajte si recenziu Požičajte si knihu

Máte ku knihe vlastnú aktivitu?

Pridať aktivitu
profilovka
Kontaktujte autora
Zdieľajte aktivitu
predel

Pridať komentár