Romana Romanyšyn; Andrij Lesiv: Vojna, ktorá zmenila Rondo

Obrázkové knihy  

Citlivo ilustrovaný príbeh troch priateľov a ich mesta, ktoré zmenila vojna.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Vojna, ktorá zmenila Rondo je prekvapujúco pôvabnou knižkou s naozaj náročnou témou. Rondo je vymyslené mestečko. ktoré by mohlo ležať kdekoľvek. Medzi jeho obyvateľmi nájdeme aj troch priateľov, ktorí skôr než konkrétne osoby reprezentujú isté vlastnosti. Danko je zo skla, Zorka z papiera a Fabián z plastu. Spája ich láska k mestečku, kde si nažívajú naozaj šťastne a spokojne – až kým doň nevtrhne vojna. Tá mesto zmení a našich priateľov naučí, že len spoločnými silami nad ňou dokážu zvíťaziť.

Ťažkú tému vojny spracúvajú autori aj vďaka krásnym a originálnym ilustráciám s pozoruhodnou ľahkosťou. Knižka je tak vhodná aj pre citlivejšie deti či tie, ktoré sa s touto neľahkou témou stretávajú prvýkrát. Ilustrácie sú neoddeliteľnou súčasťou príbehu – nielenže ho dopĺňajú, ale aj obohacujú.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (násilie, riešenie konfliktov, smútok, osamelosť, strach, pomoc druhým, priateľstvo)

Spoločnosť, história, umenie (vojna a utečenci)

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Téma vojny formou obrázkovej knižky pre detského čitateľa jednoznačne vyžaduje zjednodušenie. Aj vizuálne je tu vojna vykreslená ako niečo negatívne, narušujúce prirodzene pozitívny svet. Vzácne posolstvo knihy je, že proti zlu treba bojovať dobrom, proti tme svetlom, proti hluku piesňou.

Emocionálny rozvoj

Vojna, ktorá zmenila mesto, postavila hrdinov do situácie, keď sa musia rozhodnúť a konať. Musia spojiť všetky sily, nebáť sa, a odhodlane sa postaviť vojne, aby ju porazili a mesto si uchránili. Hoci príbeh v tomto smere funguje skôr symbolicky, jednoznačne podporuje hodnoty ako súdržnosť, vzájomnú pomoc, odvahu.

Dozvieme sa viac o...

Nakoľko ide o komplexnú, ťažkú tému, s ktorou sa väčšina čitateľov v tomto veku stretáva prvýkrát, kniha jednoznačne vzbudzuje otázky. Je ako stvorená na to, aby otvorila diskusiu na tému vojna, nepokoje, neznášanlivosť.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Témy a prvky na zváženie

Vzhľadom na náročnosť témy je vhodné zvážiť ani nie, či sa pre dieťa/deti hodí, ale skôr akým spôsobom ju s dieťaťom/deťmi čítať.

Zaujímavé aj pre dospelého

Kniha je celkom určite zaujímavá aj pre dospelého a to najmä formou, akou je téma uchopená.

Porozprávajte sa s deťmi

Kniha je ako stvorená na čítanie v menších skupinkách, nasledované diskusiou o prečítanom/videnom. Keďže ide o obrázkovú knižku, kde ilustrácie tvoria veľkú a podstatnú časť výpovede, je dôležité, aby deti príbeh nielen počuli, ale mali aj možnosť si ilustrácie sami dobre pozrieť.

V diskusii následne možno prebrať otázky ako:

Pre koho si myslíte, že je knižka určená?

Páčili sa vám ilustrácie? Čo myslíte, dopĺňajú len to, čo už bolo napísané, alebo v nich možno nájsť aj niečo navyše? Vedeli by ste nájsť príklad?

Ako vnímate hlavné postavy? Čo si myslíte, že Zorka, Danko a Fabián reprezentujú? Viete vysvetliť prečo?

Koľkokrát je mestečko Rondo v knižke zobrazené, v akých situáciách a aké sú medzi jednotlivými zobrazeniami rozdiely?

Akým spôsobom zmenila vojna Rondo? Vedeli by ste nájsť príklady aj na ilustráciách?

Myslíte, že ide o skutočné mesto?

Ako traja kamaráti a ostatní porazili vojnu, aké prostriedky proti nej použili?

Prečo po vojne po celom meste rastú práve červené maky?

Čitateľský zážitok z prvej ruky

Knižku sme čítali s deťmi v malých, 2 – 4 členných skupinkách. Čítali sme nahlas a v čítaní sa striedali samotné deti. Dôraz som kládla aj na to, aby si dobre pozreli obrázky, kým prejdeme na ďalšiu stranu.

Už počas čítania deti postupne zvážneli, po dočítaní mnohé reagovali, že knižka bola aj pekná, aj trochu smutná, aj trochu napínavá.

Pri kladení konkrétnych otázok (viď vyššie) som bola prekvapená ich postrehmi. K odpovediam na niektoré otázky (napríklad prečo práve červené maky) sa občas prepracúvali dlhšie, ale vždy sa k nim nakoniec dostali. Pri iných naopak ďaleko predčili moje očakávania i moje vlastné vnímanie diskutovaného. Napríklad pri otázke, ako vnímajú hlavné postavy a čo pre nich symbolizujú, boli bežnými odpoveďami sklo/žiarovka, plastový balónik, papierové lietadielko, a teda niečo obyčajné, ale krehké a ľahko zraniteľné – tak ako sme my všetci. V jednej skupinke 9-ročných sa ale viac zamerali na ich ďalšie vlastnosti – sklený Danko so svietiacim srdcom, pripomínajúci žiarovku a so vzťahom k rastlinám vraj môže reprezentovať lásku; plastový balónik Fabián s láskou k detektívnu zase rozum; no a cestovateľka Zorka, papierové lietadielko s pokreslenými krídlami, je odvaha a fantázia. A keď sa láska, rozum, odvaha a fantázia spoja, musia predsa poraziť hoc aj temnú a nebezpečnú vojnu. Priznám sa, že touto interpretáciou ma deti naozaj ohúrili.

Vďaka kombinovanému vnímaniu prostredníctvom textu aj ilustrácií deti z tejto náročnej témy pochopili naozaj prekvapujúco veľa.

Špeciálny výber

zakusok
Vizuálny zákusok

Ilustrácie sú naozaj neoddeliteľnou a zásadnou súčasťou tejto knižky a text nielen dopĺňajú, ale podstatným spôsobom obohacujú. Obzvlášť oceňujem, že nejde o ilustrácie prehnane sentimentálne či prvoplánovo ľúbivé, napriek tomu sú však jemné až nežné a najmä vo vzťahu k téme veľmi citlivo narábajú s emóciami a vnímaním čitateľa. Aj vizuálne ide o naozaj dobre vymyslenú a pôsobivú knižku.

Podobná kniha – s „dospeláckou“ témou, ale pre deti, (pretože predsa len, žiaľ, ide o niečo, čo sa dotýka všetkých bez rozdielu veku) u nás naozaj chýbala. A hoci daná téma u nás nie je taká aktuálna ako na Ukrajine, odkiaľ pochádzajú jej autori, existencii vojny, s ktorou sa deti prostredníctvom médií a postupne aj prostredníctvom školy stretávajú, sa nevyhneme ani tu. A vďaka originálnemu spracovaniu ide o naozaj vydarené uchopenie tejto témy.

cena
Ocenená kniha

Bologna Ragazzi Award – New Horizonts 2015

Podrobné údaje o knihe
  • Názov knihy: Vojna, ktorá zmenila Rondo
  • Autor: Romana Romanyšyn, Andrij Lesiv
  • Ilustrátor: Romana Romanyšyn, Andrij Lesiv
  • Preklad: Patrik Oriešek
  • Vydavateľstvo: OZ Brak
  • Rok slovenského vydania: 2015
  • Jazyk: Slovenský
  • Počet strán: 36
  • Získané ocenenia: Bologna Ragazzi Award – New Horizonts 2015
  • ISBN: 978-80-971993-2-6
Recenziu pripravili
Iné recenzie a odkazy ku knihe
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár