Inšpirácie pre učiteľov, knižnice, rodiny

Na dovolenku s mapami

8 – 15

profilovka

Eva Lavríková
Základná umelecká škola Dezidera Kardoša, Bánovce nad Bebravou
26. 02. 2019

Miesto

ZUŠ, škola, knižnica

Počet detí

3 - 25

Vhodná pre

2. - 9. ročník

Trvanie aktivity

príprava: 30 min. (oboznámenie sa s knihou)
realizácia: 45 min

Aktivita podporuje

  • osvojenie schopnosti vytvoriť plán dovolenky s použitím špeciálnej mapy
  • trénovanie schopnosti prepájať rôzne typy informácií
  • kreatívne uvažovanie nad konceptom vlastného projektu - tvorba názvu/značky, zameranie ponuky

Tematické zaradenie

  • cestovanie, čítanie z mapy, zaujímavosti, návrh itineráru

Popis aktivity

Všimla som si, že deti na našej ZUŠ zaujala veľkoformátová kniha Mapy od manželov Mizielinskich, radi si v nej listujú, a tak som sa rozhodla využiť ju na hodine aktívnejšie. Tým, že obsahuje minimum textu a viac obrázkov, nehodí sa na klasické súvislé čítanie, práve to však umožňuje jej kreatívne využitie. Obzvlášť pred obdobím letných dovoleniek, keď sa deti rady rozprávajú o tom, kam cez prázdniny pocestujú. Mojim zámerom bolo pomôcť deťom prísť na to, koľko veľa praktických informácií súvisiacich s ich bežným životom sa z takejto knižky možno dozvedieť.

Vlastná cestovná kancelária

Deťom v skupinkách po 2 či 3 som oznámila, že práve založili cestovnú kanceláriu. Nechala som im chvíľu priestor na to, aby si vymysleli názov a rozhodli sa, či chcú byť „všeobecná“ cestovná kancelária, alebo sa chcú špecializovať na nejaký typ krajín či dovoleniek, napríklad dobrodružné výpravy, zážitkové dovolenky, kulinárskske cesty, historické pamiatky, adrenalínové dovolenky... Tu možno len poznámka, že nie je nutné deťom vymenovať všetky možnosti, ktoré poznáte alebo vám napadnú, obvykle s najzaujímavejšími nápadmi prídu deti samé. Potom som prišla ako zákazník a dala im zákazku (napr. chcem cestovať niekam k moru na desať dní, ale nerada len tak ležím na pláži, uprednostňujem rôznorodé aktivity a spoznávanie novej krajiny). Deti mali následne za úlohu vypracovať pre mňa za 30 minút ponuku atraktívnej dovolenky – kam by som mohla cestovať, čo tam môžem vidieť a zažiť, aktivity na jednotlivé dni, jedálniček, spôsob cestovania a podobne.

10 minút na odprezentovanie svojej ponuky

Možnosti a obsiahlosť tejto ponuky sa líšili najmä v závislosti od veku, ale aj najmenší prišli s veľmi zaujímavými návrhmi. Deti táto aktivita okamžite zaujala, úlohy sa chopili kreatívne a boli schopné prekvapujúco komplexne naplánovať jednotlivé výlety. Dokázali v knihe nájsť podstatné informácie (aké jedlo je pre danú krajinu charakteristické a čo treba ochutnať, aké historické pamiatky nemožno vynechať, kam ísť do prírody, aký šport vyskúšať, hlavné mesto a iné dôležité miesta…) Výsledkom tejto aktivity bola prezentácia ich „vlastnej cestovnej kancelárie“ – obvykle realizovaná formou riadeného dialógu v hre na cestovnú kanceláriu. Každá skupinka mala na spoločnú prezentáciu 10 minút. K upresneniu niektorých údajov pomohli aj moje doplňujúce otázky od „zákazníka“ počas samotnej prezentácie, ktoré deti podporili v opätovnom používaní knihy.

Na záver som:

  • vyzdvihla silné stránky jednotlivých prezentácií – nápaditosť, kreativitu, schopnosť nájsť podstatné informácie, prepracovanosť jednotlivých ponúk
  • navrhla, čo by sa dalo rozpracovať podrobnejšie, čo iné ešte spomenúť.
  • nechala priestor pre reakcie detí, ktoré často reagovali aj takto: Keby sme mali viac času, ešte by sme tam dali aj toto…

Čo na to deti?

Deti boli pri tejto aktivite skutočne motivované – bez problémov hľadali a vyhodnocovali informácie a bavilo ich spolupracovať. Čas nám neumožnil pracovať s inými zdrojmi, ani uzavrieť aktivitu spoločnou reflexou, čo je škoda, no viacerí rodičia neskôr vraveli, že knihu museli pre veľký úspech kúpiť aj domov.

Tipy, odporúčania

Aktivitu možno realizovať v rôznej náročnosti v závislosti od veku detí. U starších to možno poňať viac komplexne a zamerať sa napríklad aj na logistickú časť (koľko sú od seba jednotlivé miesta vzdialené, ako dlho sa bude cestovať z miesta X do miesta Y, aký spôsob dopravy je tam najlepší…), ekonomickú časť (koľko asi jednotlivé položky môžu stáť, na koľko vyjde taká dovolenka…), či špecifikovať typ dovolenky podľa toho, s akou témou chceme podrobnejšie pracovať (kultúra, história, príroda…). Zároveň ponúknuť aj iné zdroje (knihy, internet, atlasy), z ktorých si vedia získať ďalšie potrebné či zaujímavé informácie.

Pomôcky, rekvizity

  • kniha Mapy (ideálne viac kusov)
  • veľký papier (napríklad flipchartový), ale ak nie je, stačí aj niekoľko listov A4
  • písacie potreby

Kniha k aktivite

Mapy: obrázková cesta po pevninách, moriach a kultúrach sveta – obálka

Mapy: obrázková cesta po pevninách, moriach a kultúrach sveta

Aleksandra Mizielińska; Daniel Mizieliński. Slovart, 2016. 113 s. ISBN 978-80-556-2475-4.

Obrázková cesta po pevninách, moriach a kultúrach sveta.

Prečítajte si recenziu Požičajte si knihu

Máte ku knihe vlastnú aktivitu?

Pridať aktivitu
profilovka
Kontaktujte autora
Zdieľajte aktivitu
predel

Pridať komentár
predel
Autorský príspevok bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.