• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

Aleksandra Mizielińska; Daniel Mizieliński: Mapy: obrázková cesta po pevninách, moriach a kultúrach sveta

Encyklopédia vo forme atlasu  

Obrázková cesta po pevninách, moriach a kultúrach sveta.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Mapy predstavujú geografiu jednoduchou a zábavnou formou. Autori si vybrali 55 krajín na 6 kontinentoch. Na každej dvojstrane nájdeme názov štátu (v origináli i v slovenčine), vlajku, hlavné mesto, jazyk, počet obyvateľov a rozlohu. Mierku mapy, na mape lokalizované najdôležitejšie a najväčšie mestá, pohoria, rieky, jazerá... Nakreslené charakteristické dominanty. Mimo hraníc toho-ktorého štátu sa nachádza encyklopedická časť – obrázky a popisy obyvateľov, zvierat, rastlín, jedál, zvykov, vynálezov, umeleckých diel a mnoho ďalších podrobností. Popri sebe veci typické i neznáme. Spracované drobnou realistickou kresbou, ktorej nechýba milý humor. Popisky sú stručné, jasné, občas vtipné, v niekoľkých prípadoch priveľmi didaktické. Výber autorskej dvojice je subjektívny, občas by sa dalo namietať, že niečo dôležité chýba (mesto Bath vo Veľkej Británii či Saint Malo vo Francúzsku), alebo je čohosi navyše (priveľa áut a medveďov). Oceňujem, že autori mysleli predovšetkým na deti a zaradili spisovateľov a diela literatúry pre deti a mládež: Astrid Lindgrenovú s Pippi, Tove Janssonovú, bratov Grimmovcov, Petra Pana i Alicu. Nezabudli však ani na dospelých, a tak tu nájdeme Orhana Pamuka či Wisłavu Szymborsku, aby sme ostali v oblasti literatúry. Dobrú prácu odviedli i prekladatelia, ktorí vypátrali slovenské názvy všetkých exotických zvierat a rastlín. Jazykovej redaktorke unikli len zodve písmenká (Medelejev namiesto Mendelejeva), takže aj po jazykovej stránke sa dá na knihu spoľahnúť. Ako prvý atlas sveta v rukách dieťaťa vrelo odporúčam.

Malým i veľkým cestovateľom umožňuje kĺzať prstom po mapách a pristaviť sa na každom centimetri pri drobnej kresbe a stručnom popise. Tešiť sa z objavov.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (prekonávanie predsudkov)

Príroda (zvieratá)

Veda a technika (veda, vynálezy)

Spoločnosť, história, umenie (mestá, krajiny, mapy)

Inšpirácia do školy

Zemepis: Ideálna pomôcka pre uvedenie do tajov zemepisu, do sveta atlasov, máp a encyklopédií. Výtvarná výchova: Deti si môžu vybrať nejakú krajinu, ktorá v atlase nie je zastúpená, a spracovať ju vlastnou kresbou. Prípadne svoje mesto či ulicu.

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Orientácia v rôznorodom svete, tolerancia, chuť hľadať, objavovať a spoznávať.

Podporuje otvorenosť, vnímavosť voči právam žien (politické aktivistky, vedkyne, umelkyne) a menšín. Zdôrazňuje úlohu vzdelávania (zaradením osobností, ktoré sa pričinili o jeho rozvoj, napr. Pina Malakula v Thajsku).

Vychováva k prijatiu odlišnosti a rôznorodosti. Prečo je svet prírody a ľudí taký pestrý a prečo sa z toho treba tešiť.

Dozvieme sa viac o...

Deti prídu na to, čo je to atlas, ako s ním pracovať. Ako zobrazuje našu planétu, jej oceány, kontinenty; prírodné, kultúrne i politické javy.

Rozšíria si slovnú zásobu, naučia sa, kde je tundra, kde savana, kde je najvyšší vrch danej krajiny, aké zvieratá a rastliny tam žijú. Označený je výnimočný strom, gejzír a podobne.

V knihe nájdeme mnohé dôležité vynálezy a výrobky. Predstavujú sa nám obyvatelia krajín, ich počet, sídla, jazyky, ktorými hovoria. Pamiatky a udalosti z histórie. Konkrétni umelci a ich diela.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Zaujímavé aj pre dospelého

Aj dospelý a scestovaný človek sa dozvie veľa nového. Môže si položiť otázku, podľa akého kľúča autori vyberali.

Porozprávajte sa s deťmi

Cestujete radi? Ktoré krajiny ste navštívili? Ako by ste sa dorozumeli? Ktoré mestá a pohoria, zvieratá a rastliny by ste chceli vidieť? Čo ste vedeli a čo bolo pre vás nové?

Špeciálny výber

zakusok
Vizuálny zákusok

Kvalitné, krásne typografické i knihárske spracovanie. Hrubý matný papier s dobrou tlačou a veľký formát.

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: Mapy: obrázková cesta po pevninách, moriach a kultúrach sveta
 • Autor: Aleksandra Mizielińska, Daniel Mizieliński
 • Žáner: Encyklopédia vo forme atlasu
 • Literárny druh: Náučná literatúra
 • Vydavateľstvo: Slovart
 • Rok slovenského vydania: 2016
 • Jazyk: Slovenský
 • Počet strán: 113
 • ISBN: 978-80-556-2475-4
Recenziu pripravili
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár