Inšpirácie pre učiteľov, rodiny

Potápač, telocvičňa a donášková služba

4 – 7

profilovka

Barbora Jurinová
EDUdrama, s.r.o.
23. 12. 2016

Miesto

V škole, v knižnici, doma, v materskom centre...

Počet detí

2 - 15

Vhodná pre

MŠ, 1.a 2. ročník ZŠ

Trvanie aktivity

príprava: 5 min
realizácia: 15 min

Aktivita podporuje

  • Čítanie s porozumením
  • Čítanie s presahom do inej vzdelávacej oblasti: Prírodoveda (ľudské telo)
  • Poskytuje priestor pre prežívanie (terapeutický presah, biblioterapia..)

Tematické zaradenie

  • Ľudské telo, zmyslové vnímanie
  • Priamy zážitok vo fiktívnej situácii
  • Práca so spomienkou

Popis aktivity

Aktivita je vhodná pre rodičov s deťmi, ale tiež pre skupinu žiakov vo veku od 4 do 7 rokov. Pedagóg alebo rodič si najprv prečíta kapitoly Potápač, telocvičňa a donášková služba (s. 54 – 55) a Kde som bol, kým som sa narodil (s. 65 – 66). Bočným vedením (teda svojím hlasom) usmerňuje pohybové aktivity/improvizáciu detí v priestore (tento text je ilustračný, nebojte sa ho doplniť o vlastné predstavy, alebo sa inšpirovať textom z knihy):

„Zaujmi polohu, ktorá je ti naozaj príjemná a zatvor si oči. Predstav si, že si vo svete, ktorý je úplne iný ako náš. Môže byť celý vanilkový alebo čokoládový, lietací... je tam teplo a bezpečne. Aký je tento tvoj svet? Je tam tráva alebo oblaky? Ako to tam vonia, počuť nejaké zvuky? Môžeš tam robiť nejaké aktivity?...“

(Koho pedagóg/rodič pohladí, povie predstavu svojej krajiny, v ktorej sa práve nachádza – pri dotyku je lepšie klásť konkrétne otázky, napr. „čo práve vidíš pred sebou“, „akú farbu má tvoja krajina“, „akú cítiš vôňu...“ Túto časť aktivity je dobré zreflektovať aj iným spôsobom, napr. neskôr nakresliť obrázok svojej krajiny)

„V takejto krajine si mohol byť, kým si sa ocitol u mami v brušku. Až do chvíle, kým si sa nešmykol po šmykľavke (iní možno vyliezli po rebríku, zliezli po lane, iba tak skočili...) k mame do bruška.“

„Teraz si predstav, že si úplne najmenší aký môžeš byť. Zaberáš najmenej miesta, nikde nič z teba netrčí. Pomaly, pomaličky začínaš rásť a zväčšovať sa. Rastieš toľko, že máš pocit, že si najväčší na svete, je ťa všade plno, zaberáš veľmi veľkú plochu do šírky aj do výšky.“ (Tento proces rastu môžete skúsiť veľmi pomaly aj v zrýchlenom tempe).

„Je ťa plné bruško, ale máš tam kopec miesta všeličo vymýšľať, skákať na trampolíne, robiť saltá, hrať futbal, tancovať ako baletka... čo všetko ešte?“

(Vo väčšej skupine sa po vytvorení predstavy môžete zahrať na „remeselníkov“ – jeden ukáže, čo v brušku vystrájal, ostatní hádajú o akú aktivitu ide). Po skončení si spolu prečítajte vybrané kapitoly z knihy a porozprávajte sa o svojom zážitku.

Inšpirácia

Machková, Eva: Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací. Praha, 1992.

Čo na to deti?

Deti v aktivite dobre kooperovali, zapojili sa aj menej priebojní, keďže ide o simultánnu aktivitu (teda každý sám, ale vedľa seba v rovnakom čase a priestore), svoju predstavu si vytvoril naozaj každý, nemali problem ju aj zdieľať a prezentovať ostatným. Pohyb je pre deti prirodzený, zároveň udržiava ich pozornosť a angažovanosť v aktivite.

Tipy, odporúčania

Aktivitu je nevyhnutné reflektovať – rozhovorom, individuálnym dopovedaním, výtvarnou aktivitou, aby sa predstavy ustálili a mali hmatateľný výsledok.

Autori aktivity

Veronika Kořínková, Barbora Jurinová

Kniha k aktivite

Cesta na svet – obálka

Cesta na svet

Jana H. Hoffstädter. Slovart, 2015. 113 s. ISBN 978-80-88805-17-5.

Inšpirácia pre rodiča ako sa rozprávať s deťmi o intímnych témach.

Prečítajte si recenziu Požičajte si knihu

Máte ku knihe vlastnú aktivitu?

Pridať aktivitu
profilovka
Kontaktujte autora
Zdieľajte aktivitu
predel

Pridať komentár