• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

Jana H. Hoffstädter: Cesta na svet

Spoločenská próza, náučný text  

Inšpirácia pre rodiča ako sa rozprávať s deťmi o intímnych témach.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Otázky o tom, ako sa bábätká dostanú do alebo z maminho bruška, vedia každého rodiča pekne prekvapiť. Kniha Cesta na svet ponúka rodičom jednoduchý, jasný a zrozumiteľný detský jazyk, akým sa dajú deťom vysvetliť veci súvisiace s počatím, prenatálnym vývinom, pôrodom, dospievaním, rozdielmi medzi ženami a mužmi, sexualitou a intimitou. Autorka ju písala spolu so svojím synom, ktorý je v knihe rozprávačom a hlavnou postavou. Škôlkar Edo sa často zamýšľa nad tým, ako prišiel na svet a postupne odkrýva jednotlivé záhady. Jeho mamina otehotnie, takže môže naživo sledovať, ako v bruchu rastie jeho nová sestra a byť pri tom, ako sa narodí. Aby bola kniha fakticky v poriadku a vhodná pre zvedavé detské hlavičky, vznikala pod dohľadom gynekologičky a pôrodníčky MUDr. Zuzany Šebíkovej a psychologičky Doc. PhDr. Evy Poliakovej, Csc., ktorá sa dlhodobo zaoberá vzdelávaním detí, mladých aj učiteľov v oblasti rodičovstva, manželstva a etiky intímnych vzťahov. Ilustrácie Petry Lukovicsovej sú detsky hravé a zároveň dostatočne názorné. Nie je to však kniha, ktorá automaticky patrí do poličky medzi detskú literatúru. Najskôr by si ju mal prečítať rodič sám, aby vedel, o ktorých témach nechce s deťmi hovoriť. Kniha je otvorená a názorovo liberálna. Aj keď vydavateľstvo uvádza vekovú hranicu 4 plus, psychologička Eva Hargašová odporúča nezahlcovať deti v nízkom veku informáciami, ktoré ich nezaujímajú a odpovedať im veku primerane len na otázky, na ktoré sa pýtajú. S knihou tak môžete pracovať postupne podľa otázok dieťaťa, nechať sa inšpirovať jej jazykom, no pokojne rozprávať aj vlastnými slovami a používať názorné ilustrácie.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (zdravie)

Inšpirácia do školy

Prvouka, prírodoveda a prierezové témy - výchova k manželstvu rodičovstvu, ochrana života a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Edovi rodičia podporujú svoje dieťa – trpezlivo odpovedajú na jeho otázky - a súčasne sa podporujú navzájom. Tatino je prítomný, pomáhajúci, aktívny v starostlivosti o obe deti. Kniha ukazuje rodičovstvo so svojimi veľkými radosťami - deti sú chcené, milované a prijímané, ale aj so starosťami a únavou. Kniha zároveň vyobrazuje stabilný partnerský vzťah. Mama a otec nie sú len dvaja ľudia, ktorí sa starajú o deti. Ľúbia sa a majú spolu sex. Ich vzťah sa vyvíjal: „už dlho sa veľmi ľúbili a jedného dňa sa rozhodli, že vystroja maminmu vajcu a tatovej najpriebojnejšej spermii rande, aby som mohol vzniknúť.“ Je tam zahrnuté plánovanie rodičovstva ako významnej veci v živote dvoch ľudí, ktorí sa ľúbia. Kniha načrtne deťom rôzne formy sexuálnej orientácie, okrajovo načrie do témy transexuality či adopcie. Vytvára tým priestor pre veku primeranú diskusiu a toleranciu inakosti.

Emocionálny rozvoj

Kniha popisuje veľa emócii, ktoré prežíva Edo (napr. zvedavosť, neistota, strach, radosť), aj jeho rodičia. Môže pomôcť deťom, ktoré očakávajú príchod súrodenca a v rodine sa zrazu všetko mení. Aj keď sa sestra narodí, Edo zažíva a vnútorne rieši, že všetci sa točia okolo nej, na neho akoby zabudli, že sestra sa s ním ešte nehrá a mame treba pomáhať.

Dozvieme sa viac o...

Dieťa sa z knihy pravdivo dozvedá o rozdieloch medzi ženami a mužmi, dospievaní, vývine v brušku mamy, pôrode, sexe, existencií inej sexuálnej orientácie.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Témy a prvky na zváženie

Psychologička Eva Hargašová odporúča:

Knihu by si mal najskôr prečítať rodič sám, aby sa presvedčil, či mu sedí jazyk, ktorý kniha používa, aby vedel, ktoré témy chce preskočiť a s dieťaťom ešte neotvárať. Vďaka tomu nebude neistý a hapkať, ak na niečo narazí počas čítania dieťaťu. Na to mysleli aj autori. Preto niektoré témy vytlačili na farebnom papieri, k rozprávaniu o sexe dali hviezdičku a upozornenie pre rodiča, kde by mal preskočiť, ak tému nechce otvárať napríklad pri deťoch nižšieho veku. Aj keď vydavateľstvo uvádza vekovú hranicu 4 plus, deti do 7 rokov netreba zahlcovať informáciami, ktoré ich nezaujímajú. Stačí odpovedať len na otázky, na ktoré sa pýtajú. To sú presne informácie, na ktoré majú kapacitu. Ak sa do siedmich rokov dieťa nepýta otázky týkajúce sa príchodu na svet, intimity a sexuality, rodič môže v tomto veku otvoriť tému najskôr otázkami, aby zistil, čo o tom dieťa vie. A potom si s ním môže prečítať celú knihu.Tému sexuality je dobré s deťmi otvoriť, kým sa nehanbia a chcú sa o tom s rodičmi rozprávať. Ideálne ešte predtým, ako sa to nevhodným spôsobom dozvedia od kamarátov alebo z internetu. Ak navodíme atmosféru, že aj táto téma je v poriadku, je pravdepodobnejšie, že dieťa sa príde za rodičom poradiť, aj keď bude väčšie. Popis sexuálneho aktu (alebo aj menštruácie, pôrodu) môže dieťa znechutiť v každom veku. Dôležité je vysvetliť mu, že jeho znechutenie je prirodzené a že ho chápete: „Je to v poriadku, že sa ti to teraz zdá hnusné, je však možné, že sa to neskôr v dospelosti zmení. Ako napríklad, keď ti nechutili olivy a teraz ti chutia.“ Je normálne, že si to dieťa dovolí rozoberať – tematicky aj emóciami. Rodič tiež môže dieťaťu zopakovať to, čo je v knihe, že jeho znechutenie je normálne lebo: sex nie je pre deti, telo ženy je na menštruáciu a pôrod pripravené, až keď na to dospeje.

Zaujímavé aj pre dospelého

Kniha naučí dospelých, ako sa jednoduchým jazykom rozprávať s deťmi o citlivých témach. Zaujímavé a vtipné je tiež pozrieť sa cez postavu Eda na to, ako sa deti môžu pozerať na lásku, partnerstvo, rodičovstvo, starostlivosť o deti a cestu na svet.

Porozprávajte sa s deťmi

Psychologička Eva Poliaková, odborná konzultantka knihy, vysvetľuje, že do piatich rokov života dieťa potrebuje počuť, že bolo chcené a očakávané, táto informácia mu pomáha nielen v emocionálnom vývoji ale aj v postoji k jeho vlastnému rodičovstvu. Rodičom odporúča, aby sa porozprávali s deťmi, o tom, ako rástli v brušku, ako ich cez brucho hladkali, mamina si dávala na seba pozor, zdravo jedla. Ako sa chystali na jeho príchod a radovali a starali o neho, keď bolo už na svete.

Psychologička Eva Hargašová nesúhlasí s vyjadrením v knihe, že „niektoré deti nemajú rodičov“. Táto téma môže byť citlivá najmä pre deti v náhradnej starostlivosti, deti adoptované a ich rodiny. Všetkým odporúča, aby deťom hovorili, že všetky deti majú rodičov - mamu aj ocka (bez toho by nebolo možné, aby sa narodili). Len nie všetky deti sú s nimi v kontakte a nie vždy sú to tí istí ľudia, ktorí sa nakoniec o dieťa starajú a s kým dieťa vyrastá. Niekedy preto, že zomreli, nevedia alebo sa nemôžu o dieťa starať a podobne... Dôležité je zanechať deťom posolstvo, že každé dieťa maminu aj ocka MÁ.

Čitateľský zážitok z prvej ruky

Mirka Gučíková: Knihu som mala na poličke s dospeláckymi knihami a ukazovala synovi len príležitostne – napríklad, keď sa pýtal na rozdiely medzi mužmi a ženami. Pozerali sme si ilustrácie a na základe nich som mu popisovala rozdiely. Najskôr som si knihu zbežne prešla sama, aby som vedela, kde nájdem aké informácie a čomu sa zatiaľ chcem vyhnúť.

Začali sme ju čítať, keď mal 4,5 roka a domov prišiel s informáciou, že deti sa rodia z pŕs mamy. Vtedy sme si prešli vybrané kapitoly – pôrod, život dieťaťa v bruchu mamy, príchod s bábätkom domov. Informácie z knihy sme prepojili s našimi skúsenosťami, ako sme sa na neho tešili. Ukazovali sme mu videá, ako sa mi brucho hýbalo a keď bol bábätko. V knihe sme si prečítali aj o cisárskom reze, lebo sa tak narodil, ukázala som mu aj jazvu. Časť o sexe sme v tomto veku čítali len raz – keď prišiel s otázkou, ako sa deti do toho brucha dostanú. Po prečítaní sa na nič nepýtal, ale neskôr povedal, že nebude mať deti, lebo sa nechce spájať s dievčaťom s pipišom a šušuľkou. To som využila na zdôraznenie, tak ako je to v knihe, že sex nie je pre deti, len pre dospelých a je normálne, že on to nechce. Toto vysvetlenie bolo pre neho prijateľné. Tiež sme otvorili tému intimity a dotýkania sa pohlavných ústrojov – že to patrí do súkromia a tiež že nikto okrem rodičov a babičky pri umývaní alebo doktora pri vyšetrení sa mu nesmie „pipiša“ chytať. Opakovane sa dožaduje čítania kapitoly o pôrode.

Špeciálny výber

zakusok
Vizuálny zákusok

Odporúča Iveta Gal Drzewiecka: Prečo sú chlapci iní ako dievčatá? Ako som prišiel na svet? A ako som sa vlastne dostal do mamkinho bruška? Zvedavým otázkam dieťaťa sa nevyhne žiadny rodič. Atraktívnosť i funkčnosť knihy o dobrodružstve cesty na svet zvyšujú sympatické a úsmevné ilustrácie. Nepodobajú sa obrázkom v zdravovedách a atlasoch biológie človeka, ktorých realistické podanie by mohlo vystrašiť najmä menšie deti. Problematiku ľudskej sexuality a reprodukcie zobrazujú otvorene, no bez zbytočného naturalizmu. Vysvetľujú ju prostredníctvom jasnej a ľahko pochopiteľnej „kaligrafickej“ kresby, ktorá obsahuje presne takú mieru anatomickej názornosti a detailov, aká dieťaťu stačí na pochopenie konkrétnych skutočností. Kde treba, tam je použitá obrazová metafora či personifikácia. Obrázky poodhaľujú tajomstvá pohlavného života, ale aj prenatálneho vývinu či samotného pôrodu, ktoré dieťa nemá možnosť vidieť bezprostredne. Keďže o týchto záležitostiach mávajú deti iba hmlisté alebo skreslené predstavy, ilustrácie im ich pomôžu vyjasniť alebo napraviť. Chúlostivé témy sú v nich navyše priblížené pomocou bežných situácií, v ktorých je telesnosť a sexualita prezentovaná ako prirodzená súčasť osobného, partnerského a rodinného života. Nové poznatky preto ľahko zapadnú do skúsenostného, emocionálneho a hodnotového sveta dieťaťa.

odporúča: Iveta Gal Drzewiecka

cena
Ocenená kniha

BIBIANA - medzinárodný dom umenia pre deti, knihu zaradila medzi Najkrajšie knihy Slovenska 2015. Zlatá stuha 2017 v Českej republike (v kategórií Preklad) http://www.zlatastuha.cz/cs/cesta-na-svet

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: Cesta na svet
 • Autor: Jana H. Hoffstädter
 • Ilustrátor: Petra Lukovicsová
 • Žáner: Spoločenská próza, náučný text
 • Literárny druh: Próza, náučná literatúra
 • Vydavateľstvo: Slovart
 • Rok slovenského vydania: 2015
 • Jazyk: Slovenský
 • Počet strán: 113
 • Získané ocenenia: BIBIANA - medzinárodný dom umenia pre deti, knihu zaradila medzi Najkrajšie knihy Slovenska 2015. Zlatá stuha 2017 v Českej republike (v kategórií Preklad) http://www.zlatastuha.cz/cs/cesta-na-svet
 • ISBN: 978-80-88805-17-5
Recenziu pripravili
Iné recenzie a odkazy ku knihe
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár