Inšpirácie pre učiteľov

Prestávkový minifestival čítania

7 – 15

profilovka

Lucia Borovská
Úlet s knihou, o.z.
24. 12. 2016

Miesto

V škole

Počet detí

25 a viac

Vhodná pre

1. až 9. ročník ZŠ
celá škola

Trvanie aktivity

príprava: 1 týždeň
realizácia: 1 deň

Aktivita podporuje

  • Záujem o čítanie kníh

Tematické zaradenie

  • Číta celá škola
  • Školské chodby ožili
  • Dobrovoľníctvo
  • Čítanie nahlas
  • Diskusie o knihách

Popis aktivity

V rámci najväčšieho dobrovoľníckeho podujatia na Slovensku – Naše Mesto 2014 – sme s Nadáciou Pontis, Tiborom Hujdičom, pani učiteľkou Zuzkou Gašparovičovou a skupinou dobrovoľníkov zorganizovali celodenné dramatizované čítanie na Základnej škole Sibírska v Bratislave. Bol piatok, na škole sa síce normálne učilo, ale prestávky boli čítacie. S pomocou dobrovoľníkov z radov rodičov, učiteľov aj nadšencov z firiem ožili všetky chodby a škola zažila prestávkový minifestival dramatizovaného čítania.

Akcia začala od skorého rána, deti si mohli v piatok do školského klubu výnimočne zobrať vlastný vankúš a k vtipnému čítaniu o spaní dostali aj šálku teplého čaju. Na začiatku vyučovania zažila celá škola v telocvični experiment, či naozaj na “čítajú všetci” – prišli aj pani kuchárky, záchranár a speváčka Katka Ščevlíková. Cez prestávky sa chodby premenili na improvizované pódiá a dobrovoľníci čítali deťom na troch poschodiach rozdelených podľa ročníkov. K dobrovoľníkom sa pripojili aj herec Juraj Kemka s manželkou Adrikou, spevák, rozhlasový redaktor a vydavateľ Pišta Vandal, spisovateľka Toňa Révajová a 9-ročná autorka Zojka. Ôsmaci a deviataci si celkom pochvaľovali, že popri čítaní mohli diskutovať s Pištom Vandalom a Tiborom Hujdičom. Jeden rodič dobrovoľník vytvoril na dvore školy malú drevenú búdku na knižky podľa manuálu od občianskeho združenia Ďakujem sused, ktorú prváci počas výtvarnej výchovy pomaľovali.

Spojenie rodičov, učiteľov a firemných dobrovoľníkov pri príprave a organizácii prestávkového festivalu čítania vytvorilo veľmi osviežujúcu a tvorivú atmosféru. Rodičia ocenili, že sa mohli aktívne zapojiť do diania školy, pani učiteľky sa tešili, že deti čítali a nadšene diskutovali. V zahraničí takéto programy úspešne fungujú v spolupráci so školami, nemocnicami, krízovými či nízkoprahovými centrami. Fotografie z podujatia vo fotogalérií nafotil ako dobrovoľník ďalší rodič zo školy - Marcel Pázman. Podrobný scenár k podujatiu je k dispozícii nižšie na stiahnutie.

Čo na to deti?

Celá škola ožila – deti sa tešili cez prestávky na chodbu, po skončení sa pýtali, kedy opäť prídeme :)

Záujem o diskusie mali najmä tínedžeri na 2. stupni (7., 8. a 9. trieda)

Záujem o čítanie nahlas mali menšie deti (prváci až tretiaci)

Tvorivé aktivity – Zadanie vytvoriť reklamu na obľúbenú knihu zafungovalo u deti od tretej triedy. Pre prvákov a druhákov bolo nezrozumiteľné, odporúčame aktivitu zjednodušiť.

Poobedné aktivity – deti boli unavené, videli sme pokles pozornosti – riešením môže byť neskracovať vyučovanie, prestávky nechať v pôvodnej dĺžke a štvrtú prestávku venovať voľnému oddychu – v takom prípade by mohli zvládnuť aj poobedný program

Neosvedčilo sa spojenie 4. až 6. ročníka – je tu už silný rozdiel v záujmoch a úrovni čítania

Tipy, odporúčania

Dobrý moderátor – pomôže, keď akciu priebežne moderuje počas celej rannej akcie, aj jednotlivých častí dňa (napr. uvádzanie čítajúcich dvojíc na poschodiach – môžu byť paralelne viacerí moderátori)

Spoľahlivý projektový tím – užitočné je rozdeliť zodpovednosti a kompetencie za konkrétne časti podujatia medzi viacerých ľudí, aby podujatie nestálo realizačne iba na jednom alebo dvoch ľuďoch.

Informovanosť – veľmi dôležité je úvodné stretnutie so všetkými učiteľmi a vedením školy, aby všetci dostali základné informácie o charaktere a priebehu podujatia

Spoločná ranná čítajúca aktivita v telocvični – mala veľký úspech, deti sa zahĺbili do svojich kníh, mohli sme ich nechať čítať aj dlhšie ako 15 – 20 minút

Čítanie na chodbách počas prestávky – deti sa tešili, že môžu byť na chodbách, škola ožila

Voľný výber kníh a úryvkov dobrovoľníkmi –niekedy dobrovoľníci neodhadli, čo je vhodné pre čítanie nahlas, prípadne pre vybranú vekovú skupinu. Odporúčame poradiť sa vopred s odborníkom.

Tréning dobrovoľníkov v dramatizovanom čítaní – nevyhnutný krok, zlepší zručnosť v čítaní nahlas a eliminuje chyby, ktoré znižujú pozornosť deti, čím dodá dobrovoľníkom aj viac sebavedomia

Autori aktivity

Nadácia Pontis v rámci podujatia Naše Mesto, Lucia Borovská, propagátor čítania Tibor Hujdič, učiteľka Zuzana Gašparovičová zo ZŠ Sibírska v Bratislave

profilovka
Kontaktujte autora
Zdieľajte aktivitu
predel

Pridať komentár