Lucia Borovská

koordinátorka projektu a editorka mapy čitateľských aktivít

Iniciátorka myšlienky webovej platformy Uletsknihou.sk a zakladajúca členka občianskeho združenia Úlet s knihou. Vyštudovala anglický jazyk a literatúru a marketingovú komunikáciu na Katedre anglistiky a amerikanistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Sedem rokov pracovala v Nadácií Pontis v oblasti rozvoja firemného dobrovoľníctva a pro bono pomoci neziskovým organizáciám. Počas materskej dovolenky preložila niekoľko kníh pre deti pre vydavateľstvo Slovart. Pôsobí aj v neziskovej organizácií Indícia, kde sa venuje oblasti zmeny prístupu vo vyučovaní na základných školách. Mama dvoch detí.

Príspevky