Dva dni inšpirácie o svete čítania detských kníh

Viera Némethová · 29. 08. 2017

Milí rodičia, učitelia, knihovníci a iní odborníci pracujúci s deťmi, už o týždeň 5. a 6. septembra, budete môcť v Hoteli Tatra v Bratislave načerpať inšpirácie od slovenských aj zahraničných odborníkov, ktorí sa venujú detským knihám a podpore čítania u detí. Tandem konferencií Nakukni poza obrázok, čo vidíš? a Poď si čítať v knižke aj v živote! (Čítanie a vývin dieťaťa) vám priblíži svet obrázkových kníh v rukách detí, ako pri ich spoločnom čítaní u detí podporovať zdravý vývin a ako môžu pohyb, vnímanie zvukov, hudby či rôzne sociálne aktivity u dieťaťa stimulovať schopnosť vnímať a porozumieť počúvanému alebo čítanému textu. V čom je ponuka konferencií s voľným vstupom výnimočná prezrádza Timotea Vráblová, literárna vedkyňa, pedagogička a prezidentka Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY).

 

Na Slovensku vraj rodičovské publikum na obrázkové knihy (tzv. picture books) reaguje rozpačito, rodičia často nevedia, ako naložiť s knižkami, kde je veľa obrázkov a málo viet. Čo si rôznorodé publikum odnesie z prvej konferencie?

Proces čítania obrázkových kníh a ilustrácií je iný, ako čítanie textu. Preto im budeme vždy venovať samostatnú konferenciu. Tohtoročný názov NAKUKNI POZA OBRÁZOK, ČO VIDÍŠ? napovedá, že pozornosť zameriame na to, ako cez obrázok rozvíjať symbolické myslenie. Hoci aj sledovaním takých tém, ako je identita človeka či identita kolektívu. Budeme si všímať, akými rôznymi prostriedkami ju ilustrátori podávajú. Ako sa dá stimulovať kognitívny či emocionálny vývin u dieťaťa? Deti s úžasom objavujú: keď ilustrácia vyjadruje ich myšlienky alebo naopak, stáva sa východiskom k ich vlastným úvahám, dokonca im pomáha sformulovať myšlienky a vyjadriť sa. Ilustrácie môžu pozitívne pôsobiť na verbálny prejav dieťaťa. Pozornosť zameriame aj na výtvarné stvárnenie komplikovaných tém a na to, ako s ilustráciami pracovať tak, aby sme na dieťa pôsobili stimulačne a konštruktívne.

Druhá konferencia sa zameriava na prepájanie čítania s bežným životom a sociálnymi aktivitami. Na koho sa môžeme tešiť?

Konferencia sa venuje otázkam, ktoré súvisia s čítaním priamo i nepriamo. Niekedy sa sťažujeme na to, že ľudia nečítajú alebo že sa vytráca kultúra čítania, no zabúdame, že čítanie je zložitý, komplexný proces, na ktorý sa dieťa pripravuje aj nepriamo. Napríklad keď sa rozvíja jeho motorika, vnímanie pohybu alebo jeho muzikalita, schopnosť sledovať priestor zvukov a zvuky v priestore. A keď je v kontakte s fyzickým svetom. Nielen virtuálne. Skúsenosti scénografky nás možno budú inšpirovať k tomu, ako tento kontakt s fyzickou realitou posilniť aj v interiéri. Napokon, čo je vlastne tvorivé čítanie? Ako ho pestovať? Cez témy? Cez umelecké podnety? Pravidelnou činnosťou? Napríklad v kluboch? Naznačila som témy, ale máme zaujímavých domácich i zahraničných hostí. Dramaturgičku detských programov Slovenského rozhlasu Beatu Panákovú, vynikajúcu pedagogičku tanca Vierku Sádovskú, mladú scénografku Máriu Bačovú, ale aj významného talianskeho hudobníka Mariana Dimontiho, ktorý je v Taliansku jedným z priekopníkov pedagogickej práce s rodinami - zameriava sa najmä na rozvoj hudobného cítenia u batoliat a malých detí a na to, aby naučil rodičov, ako ich stimulovať k muzikalite. Vynikajúca bulharská ilustrátorka Kapka Kanevová bude hovoriť ako možno pracovať s podporou vizuálneho vnímania u tínedžerov a doviesť ichtým k čítaniu náročnejších textov z klasickej literatúry. Alebo významná slovinská odborníčka Tilka Jamniková, ktorá priblíži ako u detí rozvíjať schopnosť hlbšie pochopiť a spracovať problém, tému, ako si rozširovať priestor, v ktorom prijímajú informácie a ako rozširovať a prehlbovať zážitkovú bázu.

Na čo ste z tohtoročných konferencii IBBY špeciálne hrdá?

Som hrdá na veľa vecí. V prvom rade na to, že sa nám konferencie podarilo pripraviť. A na to, že to nie sú len zorganizované podujatia, ale sú postavené na priateľských vzťahoch a chuti urobiť spoločne niečo prospešné. Verím, že sa to odzrkadlí aj na atmosfére. Všetci, organizátori i prednášatelia, sa na spoločne strávený čas veľmi tešíme. Mám radosť, že IBBY INŠTITÚT BRATISLAVA sa pomaly formuje na medzinárodné centrum - platformu odborníkov. Je to potrebný krok. Nechcem znieť negatívne, ale čelíme závažným problémom, ktoré vychádzajú z toho, ako sme si nastavili spôsob života a ako sa postupne osobnostne degradujeme, strácame bytostný rozmer. Nielen u nás na Slovensku, ale aj všade inde po svete. Aj preto je dôležitá medzinárodná spolupráca. Som hrdá na to, že môžeme spoločne čeliť problémom a hľadať, kde je nádej, priestor pre to ako nájsť v danej situácii balans. A som hrdá aj na maličkosti. Napríklad na veselé logo od Juraja Martišku, ktoré odteraz bude IBBY INŠTITÚT BRATISLAVA sprevádzať.

Myslíte si, že hodnotenie kníh patrí iba do rúk odborníkov? Aký je váš názor na mnohé blogy, weby, odporúčania a iné iniciatívy, ktoré o knihách pre deti a tínedžerov za posledné roky vznikli?

Diskusia, aj o knihách, je verejná záležitosť. Formy diskusie môžu byť rôzne. Samozrejme, každý z nás je osobne zodpovedný za to, aby vyhodnotil, s ktorou informáciou sa naozaj stotožní. A to nie je jednoduchá vec. Napokon, schopnosť kultivovane čítať v internetovom priestore znamená, že názory preberáme a triedime obzvlášť kriticky. V mnohých čitateľských blogoch nájdeme v podstate len základný opis knihy, alebo sú v nich zachytené emócie z čítania. A to je tiež legitímna a dôležitá časť diskusie. Ak si však chcem vytvoriť názor na knihu a pestovať v sebe schopnosť hlbšie vnímať text, je prospešné vyhľadať si aj názory odborníkov. Nemusíme s nimi súhlasiť. Ja osobne však považujem za prínosné a vzácne, keď sa môžem zamyslieť nad spôsobom vnímania a uvažovania kolegov, ktorí profesionálne pracujú s literatúrou. Obohatí ma to, aj keď mám iný názor. Sú to ľudia, ktorí sa cvičia vo vnímaní textu, zaoberajú sa ním viac, intenzívnejšie a pracujú s inými formami tvorivosti pri čítaní ako bežný človek, ktorý rozmýšľaniu nad textom venuje menší priestor, alebo má istú škálu "návykov", ktoré používa na to, aby textu rozumel. Odborník by sa mal cvičiť v tom, aby sa táto škála nielen rozširovala, ale aby dokázal vyberať aj efektívne a menej efektívne spôsoby, ako pracovať s textom a hlbšie mu porozumieť. V tom je to krásne. A z tohto hľadiska to môže byť aj pre širšiu verejnosť prínosné.

Aký je trend v návštevnosti IBBY konferencií v iných krajinách? Darí sa prepájať verejnosť - rodičov s odborníkmi pracujúcimi s deťmi ako knihovníkmi a učiteľmi?

Pravdupovediac, v tomto type konferencií sme priekopníci. IBBY organizuje každé dva roky medzinárodný kongres vždy v inej krajine, ktorá sa prísne vyberá a krajiny sa musia o túto výsadu uchádzať v konkurze, v ktorom predstavia projekt kongresu. Kongres je síce verejný, ale väčšinou ho navštevujú iba odborníci, ktorí pracujú s deťmi. Jedným z dôvodov je vysoké vstupné. Aj v tomto sme výnimkou, naše konferencie sú bezplatné. V niektorých krajinách organizuje IBBY workshopy, na ktoré prichádzajú aj rodičia (Taliansko, Mexiko, Argentína, Mongolsko). Najintenzívnejšia spolupráca s rodičmi je v Latinskej Amerike, v rozvojových krajinách alebo v oblastiach postihnutých katastrofami. V ťažkých životných okolnostiach si ľudia akosi viac uvedomujú, že kniha môže byť takmer nepostrádateľnou pomocou, keď sa deti vyrovnávajú s traumatickými skúsenosťami. Pred dvomi rokmi sme mali na našich konferenciách Murti Bunantu, prezidentku Indonézskej sekcie IBBY, ktorá sa podelila o špecifické skúsenosti práve z práce dobrovoľníckych tímov, ktoré chodia do postihnutých oblastí a čítajú deťom, alebo im rozprávajú príbehy, aby zmiernili emocionálny dopad katastrof. Ľudia v tejto oblasti často čelia živelným pohromám. Mnohí rodičia sa preto aktivizujú a školia v tom, aby dokázali deťom primerane pomôcť zvládnuť kritický stav práve pomocou čítania kníh a rozprávania príbehov. Nie je to jednoduché a odborná príprava v tomto smere je veľmi užitočná. Aj my sme už viackrát zažili na Slovensku povodne. A pamätám si, že sa zbierali knihy a tiež sa pracovalo formou čítania na dobrovoľníckej báze s deťmi v postihnutých oblastiach. No takéto školenie je osožné aj pre bežné životné situácie. Napríklad v tom, že rodičom pomáha ľahšie sa zorientovať pri výbere vhodných kníh pre rôzne situácie, ktoré sa v rodine riešia. Alebo aj pre témy, pre ktoré chcú deti motivovať.

---

Organizátormi oboch konferencií sú BIBANA, medzinárodný dom umenia pre detiSlovenská sekcia IBBY, Ústav slovenskej literatúry SAVKreatívna Európa – Creative Europe Desk Slovakia, OZ Fanfáry.

Program konferencie

Profily hostí oboch konferencií 

Dátum: 5. – 6. september 2017, 9:00 – 15:00

Miesto: Hotel Tatra, Nám. 1. Mája, Bratislava

Vstup voľný

predel