Viera Némethová

recenzentka a odborná konzultantka projektu

Pôvodným povolaním kníhkupkyňa, ktorá vyštudovala učiteľstvo, aby sa z nej stala knihovníčka. Mama troch synov. Od roku 2009 pracuje v petržalskej knižnici, v súčasnosti ako vedúca knižnično-informačných služieb. Je členkou výboru slovenskej sekcie IBBY. Už štvrtý rok realizuje s Petrou Mišákovou projekt Knižkovo, kde sa prostredníctvom biblioterapie prihovára ľuďom s psychickými problémami. Spolu s Evou Lavríkovou založila bratislavský Knižný klub, s obľubou moderuje besedy a stretnutia so spisovateľmi a ilustrátormi a pre deti realizuje množstvo podujatí a prednášok o dobrých a kvalitných knihách.

Príspevky