Dávid Dziak

Vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre komunikačnej a literárnej výchovy na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Špecializuje sa na literatúru pre deti a mládež. Čoskoro mu v spoluautorstve (Z. Stanislavová a M. Klimovič) vyjde monografia, v ktorej bude zhodnotený (k)rok po (k)roku slovenskej literatúry pre deti a mládež (1990 – 2020). Píše tiež básne pre deti, ktoré boli publikované v časopise Slniečko a Vertigo, v zborníku Kapitán Spomienka a na portáli knihynadosah.sk. Pripravuje zbierku rozprávok.

Príspevky