• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

Ján Ondruš: Kreslím koňo koňaté

zbierka básní, nonsens  

Po 37 rokoch sa našiel rukopis autorovej jedinej knihy pre deti

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Ako už naznačuje názov titulu, zbierka 39 básní hýri jazykovou vynaliezavosťou, tvorivosťou a hrou. Ján Ondruš sa hrá s jazykom a jeho možnosťami, prekrúca ho a vytvára rôzne novotvary, podobne ako deti, ktoré si vynaliezavo kompenzujú svoju nedostatočnú slovnú zásobu: „Páv / svoj chvost rozchvostuje, / okále na ňom rozokáli“. Celá zbierka môže hravou formou rozvíjať jazykový cit detského čitateľa. Pritom sa nezabúda ani na zvukovú stránku textov, z ktorých sa mnohé môžu spievať. Básničky o priateľstve, zvieratkách a rôznych šibalstvách majú predovšetkým zabaviť, k čomu sa využíva neobmedzená fantázia a nonsens. Knihu výborne dotvoril vtipnými farbičkovými ilustráciami Daniel Hevier - pôsobia detsky prirodzene a v súlade s hravosťou malého dieťaťa.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (humor, priateľstvo, rodina)

Príroda (zvieratá)

Fantázia (fantastické svety)

Inšpirácia do školy

Okrem literárnej výchovy aj slovenský jazyk, najmä pri výučbe morfológie (tvaroslovia) a lexikológie, keďže ide o jazykový „úlet“. V spolupráci s výtvarnou výchovou.

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Mnoho básní sa zameriava na hodnotu priateľstva, často vystupujú „špekulanci“ Jožkopán a Miškopán (bratia Ondrušoví?), ktorí stále niečo „kumštujú“. S priateľstvom je tu spojená hra a zábava, na čo by všetky deti mali mať každý deň priestor.

Emocionálny rozvoj

Básne rozvíjajú pozitívne pocity, predovšetkým radosť z vymýšľania – vtipných slov, ale aj nezbedníctiev „vymýšľancov“ Jožkopána a Miškopána. Básne teda môžu napĺňať detskú potrebu čírej zábavy a hry.

Dozvieme sa viac o...

Detský čitateľ sa prostredníctvom týchto básní oboznamuje s možnosťami jazyka, jeho tvorením a zábavným prekrúcaním.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Témy a prvky na zváženie

Kniha neobsahuje žiadne ťažké témy. Preto v básňach si každé dieťa nájde svoje, predškolské najmä výbornú melodickosť, staršie humor a jazykovú tvorivosť.

Zaujímavé aj pre dospelého

Jazyková vynaliezavosť a s tým spojený humor určite prekvapia aj dospelého čitateľa. A malé deti príjemne prekvapí, ak s nimi na takúto hru naskočia prirodzene aj dospelí.

Porozprávajte sa s deťmi

Nechajte sa inšpirovať hravými postupmi použitými v básni a skúste spolu objaviť vlastné predstavy detí o autorových jazykových výtvoroch:

Aké je podľa teba koňo koňaté? Čím sa podľa teba líši od normálneho koňa? (s. 6)

Čím je špecifická krava kravitá? (s. 12)

Aké nové slovesá vytvoril autor v básni Naháňačka? (s. 22)

Aké vajce vajčité by si chcel, aby zniesla sliepka sliepkatá? (s. 70),

... na čo následne možno vytvoriť mnoho úloh:

Skús aj ty vymyslieť také zviera (ako napríklad kozo kozaté) ako autor Janko Ondruš. Čím sa bude líšiť od normálneho zvieraťa? (s. 6)

Podobne ako básnik (Žigulo Žiguláre, motorko motorkulum) vymysli názov dopravnému prostriedku. V čom bude tento dopravný prostriedok výnimočný? Nakresli ho (alebo vystrihni, poskladaj z kartónu, vymodeluj z plastelíny...), aby sme videli tento rozdiel. (s. 20, 72)

Kde by sa ešte mohla skryť myšička? Vytvor z toho sloveso (za stoličku – zastoličkovať). (s. 30)

Vytvor priezviská ako v básni Zamestnania (cukrár – Cukrárovič) (s. 50)

... a na základe týchto úloh pokračovať tvorivým písaním, ktorého podmienkou nech je neobmedzená fantázia a nonsens (to už je však úloha pre tretiakov a štvrtákov).

Špeciálny výber

motyl
Tipy na prednes

Mnohé básne v zbierke vynikajú výborným rytmom a melodickosťou a svojou nezvyčajnosťou a vtipom by určite príjemne prekvapili publikum.

odporúča: Dávid Dziak

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: Kreslím koňo koňaté
 • Autor: Ján Ondruš
 • Ilustrátor: Daniel Hevier
 • Žáner: zbierka básní, nonsens
 • Literárny druh: Poézia
 • Vydavateľstvo: Literárna nadácia STUDŇA
 • Rok slovenského vydania: 2020
 • Jazyk: Slovenský
 • Počet strán: 92
 • ISBN: 978-80-89207-23-7
Recenziu pripravili
Iné recenzie a odkazy ku knihe
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár