Viktor Suchý

profilovka

Viktor Suchý sa narodil v roku 1976 v Bratislave. Bol žiakom i učiteľom na Gymnáziu Metodova. Štúdium slovenčiny na Filozofickej fakulte PU v Prešove absolvoval obhájením práce Objavovanie pomalosti. Živí sa čítaním, pôsobí ako redaktor, kníhkupec, moderátor a učiteľ. Na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave viedol semináre o literatúre pre deti a mládež. Viac sa o ňom dozviete na http://www.pomalycitatel.com.

Príspevky