• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

Ari Folman: Denník Anny Frankovej

Komiksové spracovanie románu  

Ilustrovaný denník 13-ročnej Anny, ktorá by dnes určite bola úspešnou novinárkou a spisovateľkou.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Postava Anny Frankovej a jej zápisky z denníka v období zúriacej druhej svetovej vojny sú známe po celom svete. Autorom komiksového spracovania sa podarilo priblížiť čitateľom často idealizovanú Annu skôr ako obyčajné, hoc mimoriadne vnímavé 13-ročné dievča. Z Anninho rozprávania sa v úvode dozvedáme o bežnom živote jednej rodiny – Anny, jej staršej sestry Margot a rodičov. Anna je bystré, šikovné a obľúbené dievča. Má niekoľko kamarátok a pár obdivovateľov. Napriek tomu sa cíti osamelá. Práve denník, ktorý dostane na narodeniny, sa stáva jej najdôvernejšou priateľkou – „Kitty“. Situácia v Nemecku sa vyostruje. V roku 1933 Anna s rodinou uteká do Amsterdamu, kde sa od roku 1942 stáva ich úkrytom zadná časť domu, patriaceho otcovej firme. V dome bývajú spolu s ďalšou rodinou a neskôr aj zubárom pánom Dusselom. Annin svet sa tak zužuje na pár izieb, 8 ľudí a provizórne životné podmienky. Aj tu však ostáva skvelou pozorovateľkou – nielen vonkajšieho, ale aj svojho vnútorného sveta. Citlivá, ironická, vnímavá, vtipná, no najmä na svoj vek prekvapivo zrelá. Taká je Anna. Všetko to, čo je súčasťou života dospievajúceho dievčaťa, je zachytené a podrobené jej vlastnej analýze v denníku. Neustále porovnávanie s „dokonalou“ sestrou Margot, zobrazené výstižne na vtipnej jednostranovej ilustrácii, kritika zo strany dospelých, komplikovaný vzťah s matkou, pocity nepochopenia a osamelosti, fyzické premeny, prvá menštruácia, ale aj láska, sny o budúcnosti, úvahy o manželskom vzťahu rodičov a o postavení žien v spoločnosti, tvoria bohatý myšlienkový svet mladého dievčaťa. Spoznávame každodennosť života v zadnom dome, do ktorého patrí hospodárenie a improvizovanie v kuchyni, spoločné stravovanie, zubárske prehliadky a vyšetrenia, štúdium jazykov, no najmä strachy, sny a túžby jeho obyvateľov. Kniha podáva historické svedectvo o dobe holokaustu a živote ľudí židovského pôvodu, ktoré nám je cez postavu Anny bližšie. Napriek ťaživej téme komiks prostredníctvom Anninho zmyslu pre humor a pozorovacieho talentu v kombinácii s vizuálnym stvárnením často vyvolá úsmev až smiech. Kniha je dôkazom toho, že komiksy nemusia byť len pre malé deti. Komiks má šancu svojím vizuálnym jazykom pritiahnuť novú skupinu čitateľov a tínedžeri medzi nich určite patria.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (dospievanie, empatia a súcit, humor, chudoba, sociálne rozdiely, láska, násilie, smútok, osamelosť, strach, rodina, smrť, škola, choroba)

Spoločnosť, história, umenie (dejiny, demokracia, ľudské práva, extrémizmus, vojna a utečenci)

Inšpirácia do školy

Dejepis Etika Výtvarná výchova

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Popri vojnových udalostiach Anna prežíva aj záležitosti bežných dievčat v jej veku – prvá menštruácia, úvahy o pohlavných rozdieloch, láske, ale aj rodiaci sa vzťah medzi ňou a chlapcom Petrom, ktorý žije spolu s ňou v zadnej, utajenej časti domu v Amsterdame. Hoci jej tento vzťah dodáva radosť a rozptýlenie od bežnej rutiny v dome, zachováva sa čestne a je ochotná sa ho vzdať v prospech staršej sestry Margot. Tá ale odmieta. Obe, hoci v písomnej forme, komunikujú otvorene a snažia sa o dobro tej druhej.

Mnohé témy v denníku môžu pôsobiť inšpirujúco – Anna sa zamýšľa nad prečítanou knihou o vtedajšej mládeži, uvažuje nad generačnými rozdielmi medzi mladými a starými, nad nezmyselnosťou vojny, nad zbytočnými konfliktmi dospelých a je kritická k postaveniu žien v spoločnosti. Uvažuje nad vzťahom svojich rodičov a tým, ako si jej otec a matka napĺňajú manželské, či rodičovské role. Zaujíma stanovisko k tomu, akou matkou by vedela a chcela byť ona sama a tiež, čomu by sa v živote rada venovala a čím by mohla byť prospešná pre spoločnosť.

Emocionálny rozvoj

Vďaka denníku sme k Anninmu vnútru až intímne blízko. Jej pocity, myšlienky a postrehy nám otvárajú mnohé témy na zamyslenie. V prvom rade však dokazujú výraznú mieru Anninej sebareflexie, ktorá môže slúžiť ako pozitívny vzor. Analýza vlastného správania a úvah, vracanie sa k nim a ich spätné vyhodnocovanie sú v tejto miere vzácne aj u dospelých. Anna vo svojom vnútornom svete prekračuje hranice zadného domu a veľmi intenzívne prežíva spoločenské dianie. Porovnáva svoju situáciu so situáciou iných ľudí, ktorí sú na tom podstatne horšie. Zamýšľa sa nad šťastím, ale aj rôznorodým postojom k šťastiu a spokojnosti – jej matka nachádza šťastie, keď myslí na všetku biedu vo svete, na menej šťastných a trpiacich. Naopak Anna myslí na všetko krásne, čo ju obklopuje a čo je v nej. Nachádza zdroje radosti v sebe. Komplikovaný vzťah s obyvateľmi domu, no najmä s rodičmi a sestrou má svoj vývin. Anna, ktorá mala vždy najbližšie k otcovi, sa postupne cíti nepochopená aj ním. Ťažká životná situácia a stres sa u nej prejavujú nervozitou a podráždením, ktoré ale ostatní neakceptujú. Anna sa tak čoraz viac odstriháva od rodičov, vo svojom bytí sa vedome osamostatňuje a preberá zodpovednosť za svoje správanie.

Dozvieme sa viac o...

História - život a reálie v období prebiehajúcej 2. svetovej vojny v rokoch 1942 až 1944:

• Židia netvorili ani 1% obyvateľstva v Nemecku, s nástupom nacistov rozhodnutie vyhubiť židov

• Rasistické opatrenia dehonestujúce a limitujúce život občanov židovského pôvodu (po ôsmej nesmeli vychádzať, zákaz kúpania na verejných kúpaliskách, zákaz cestovania MHD, autom, dokonca bicyklom, vypalovanie synagóg, pálenie kníh od židovských autorov a o židovskej kultúre...)

• Prvý celovečerný nemecký farebný film v kinách

• Mená vtedajších filmových hviezd (Joan Fontaine, Carole Lombard, Ingrid Bergman, Marlene Dietrich, Katherine Hepburn)

• Chlieb a základné potraviny na prídel raz týždenne – tajní dodávatelia potravinových lístkov na cukor a iné pre Anninu rodinu v úkryte – cena základných potravín išla šokujúco hore

• Koncentračné tábory – voda tečie len hodinu denne, málo jedla, záchod a umývadlo pre niekoľko tisíc ľudí, plynové komory

• Výtvarné umenie: dva slávne obrazy od Gustava Klimta a Edvarda Muncha, na ktorých sa v predstavách Anna nachádza sama – výštižne reflektujú jej aktuálne prežívanie.

• Móda: cez ilustrácie spoznávame štýl, akým sa muži a ženy obliekali v 40-tych rokoch 20. storočia, ako aj ruské a nacistické vojenské uniformy

• Lieky na psychické stavy úzkosti: valeriánske tabletky proti úzkosti a depresii

• Architektúra: Ilustrácia centra Amsterdamu s kostolom Westerkerk, domčeky pozdĺž kanála

• Zmienka o prepuknutí epidémií kvôli zlým hygienickým podmienkam počas vojny

• Dôležité miľníky 2. svetovej vojny – invázia anglických a amerických lietadiel a lodí 6. mája 1944; atentát na Adolfa Hitlera 21.5. 1944

• Odkaz na povojnový posun v uznaní rovnoprávnosti žien vo viacerých krajinách

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Témy a prvky na zváženie

Anna je skutočná, uveriteľná. Taký je aj jej vzťah s rodičmi, najmä s matkou. Vôbec nie je ideálny. Anna matku a jej správanie podrobuje dôkladnej analýze, z ktorého nevychádza v príliš pozitívnom svetle. Ťažko sa vyrovnáva s pocitom, že matka nedokáže byť voči nej vrúcna, chápavá a citiť voči svojej dcére bezpodmienečnú lásku. V knihe dokonca nájdeme obraz matkinho pohrebu, na ktorom sa Anna tvári nezainteresovane s popisom, že si matkinu smrť dokáže predstaviť. Takýto postoj môže byť pre rodičov znepokojujúci. Niektorí tínedžeri však môžu pociťovať spriaznenosť a úľavu – vidia, že mať obdobné myšlienky a emócie voči rodičom, prameniace z absencie porozumenia, je v poriadku.

Zaujímavé aj pre dospelého

Denník Anny Frankovej bol vždy čítaním aj pre dospelých a na tom sa nič nemení ani v komiksovej verzii. Dospelý si môže užiť iné spracovanie už známeho románu, jedinečné vizuálne prevedenie, ale aj množstvo kvalitného humoru a Anninej irónie. Obzvlášť fascinujúca je práve Annina zrelosť, miera sebareflexie, schopnosť empatie a trefne vtipná obrazotvornosť, ktorú využíva ako nástroj prežitia ťažkých chvíľ.

Porozprávajte sa s deťmi

Aký máš pocit z Anny? Máš s ňou niečo spoločné? Čo považuješ za Annine silné stránky? A čo skôr za slabosti? Myslíš, že by ste si rozumeli? V čom by bola Anna podľa teba dobrá priateľka alebo sestra?

Ak by si sa mohol/mohla Anny niečo opýtať, čo by to bolo?

Vieš si predstaviť takýto utajený život v zadnom dome? S ktorými ľuďmi by si vedel(a) zotrvať v zadnom dome? Čo by ti najviac chýbalo?

Skúšal/a si niekedy písať o svojich problémoch? Pomohlo to? Ak nie, myslíš, že by tento spôsob mohol pomôcť?

Ktoré ilustrácie z knihy ťa najviac oslovili, či už pozitívne alebo negatívne? Prečo?

Špeciálny výber

zakusok
Vizuálny zákusok

Ilustrácie tvoria podstatu knihy, dokážu výstižne vyjadriť pocity jednotlivých postáv – hnev, nočné mory, zúfalstvo, ale aj rozpaky a šťastie, a tým pomôcť čitateľom lepšie sa vcítiť do ich rozpoložení. To všetko citlivo, originálne, niekedy skôr v náznakoch. Vizuálu nechýba humor a nadsázka – napríklad prirovnanie obyvateľov domu k rôznym zvieratám počas večere, či Margot ako antická socha znázorňujúca rôzne cnosti. Jednotlivé sekcie sa striedajú s ilustráciami cez celú stranu (či dvojstranu) a s písanými sekciami z Anninho denníka.

odporúča: Petra Mišáková

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: Denník Anny Frankovej
 • Autor: Ari Folman
 • Ilustrátor: David Polonsky
 • Preklad: Otto Havrila
 • Žáner: Komiksové spracovanie románu
 • Vydavateľstvo: Slovart
 • Rok slovenského vydania: 2020
 • Jazyk: Slovenský
 • Počet strán: 156
 • ISBN: 978-80-556-4484-4
Recenziu pripravili
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár