Petra Mišáková

recenzentka a editorka sekcie knižných recenzií

Som vyštudovaná sociálna pracovníčka na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Už počas svojho doktorandského štúdia som sa teoreticky aj prakticky venovala biblioterapii, ktorej metódy som niekoľko rokov využívala pri práci s ľuďmi s duševnými poruchami v neziskovej organizácii Dss-MOST, v rámci autorského projektu Knižkovo. Dôležité knižné skúsenosti som nadobudla a rozvíjala aj pri práci v petržalskej knižnici. Momentálne pôsobím v OZ Mareena, kde manažujem dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí pomáhajú ľuďom s udelenou medzinárodnou ochranou a iným cudzincom, pri ich lepšej integrácii do slovenskej spoločnosti.

Mám radosť z dobrých kníh, z ľudí, ktorí nimi žijú a z Úletu s knihou, ktorý mi dáva zmysel. Teším sa, že môžem byť jeho súčasťou.

Príspevky