Petra Mišáková

recenzentka a editorka sekcie knižných recenzií

Nedávno som ukončila doktorandské štúdium Sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas neho som sa teoreticky aj prakticky venovala problematike duševných porúch, konkrétne prostredníctvom biblioterapie. Metódy biblioterapie využívam niekoľko rokov v neziskovej organizácii Dss-MOST, v rámci projektu Knižkovo, ktorý som zaviedla. Knihy hrajú v mojom osobnom i pracovnom živote významnú rolu. Predstavujú pre mňa cestu k sebe, no aj k druhým ľuďom. Momentálne ma dennodenne obklopujú v mojej práci – v Petržalskej knižnici. Mám radosť z dobrých kníh, z ľudí, ktorí nimi žijú a z projektu Úlet s knihou, ktorý mi dáva zmysel. Teším sa, že môžem byť jeho súčasťou.

Príspevky