• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

Hana Naglik: Dómkostol a jeho tajné dejiny (čiže) Mikuláš, Ježiško a iné komplikácie

autorská rozprávka, príbeh zo života detí  

Svižné a vtipné rozprávanie o tom, že nielen v dómkostole sa pred Vianocami dejú zázraky.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Hlavný hrdina príbehu Hany Naglik (Silvestra Lavríka), piatak Mikuláš, žije v konkrétnom meste – v Košiciach a v konkrétnom čase – v predvianočnej súčasnosti. No mohol by to akýkoľvek iný chlapec, z akéhokoľvek iného mesta, lebo jeho starosti a radosti sa veľmi podobajú starostiam a radostiam mnohých iných detí v jeho veku. V priebehu rozprávania postupne spoznávame aj jeho rodinu a blízkych. Často sa dohaduje s mladšou sestrou Rozáliou, občas aj s „maminou“ (tak ju doma so sestrou volajú) a tiež so spolužiakmi v škole – najmä s primitívnym Bulíkom. Našťastie je dosť vnímavý, aby si svoje nevhodné správanie uvedomil a potom ho aj korigoval. Zrkadlo mu nastavuje spolužiačka a kamarátka Lucia. Má aj čerstvého spojenca z Dómu sv. Alžbety – svätého Jozefa – a dlhodobého zvláštneho nepriateľa Ukramufráka, ktorého podoba a moc sa menia v závislosti od Mikulášových obáv a strachu. V druhom pláne knihy popri zaujímavých informáciách o sakrálnych reáliách košického Dómu čítame aj vážne posolstvá o nevyhnutnosti korektných medziľudských vzťahov a o tom, aká je dôležitá láska a porozumenie medzi ľuďmi.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (humor, láska, riešenie konfliktov, strach, pomoc druhým, priateľstvo, škola)

Spoločnosť, história, umenie (dejiny, mestá, viera, náboženstvo)

Fantázia (fantastické bytosti)

Inšpirácia do školy

Dejepis, etika, slovenský jazyk a literatúra

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Hrdina knihy – piatak Mikuláš, hokejista a miništrant v Dóme sv. Alžbety – práve prechádza trocha komplikovaným obdobím. Súvisí to s jeho rodinou – mamka je v očakávaní dvojičiek a je precitlivelá, otec je ako hudobný virtuóz neustále na cestách v zahraničí a všetkým doma chýba a mladšia sestra Rozália niekedy brata podpichuje a rozčuľuje. Okrem toho je jeho najlepšia kamarátka Lucia vážne chorá. Keďže je pred Vianocami, Mikuláš prosí Ježiška, aby mu pomohol túto situáciu vyriešiť. V texte nie je otvorene vyjadrená chlapcova prosba, ale je tam jeho sklamanie, či dokonca rozhorčenie z neuspokojivej odpovede od Ježiška. Po týchto sklamaniach a ešte po tom, ako sa mu zlomyseľný spolužiak v škole vysmeje, že na rozdiel od ostatných detí, je Mikuláš „obraný“ o jeden sviatok (na Mikuláša dostávajú darčeky všetky deti, a on nemá nejaký špeciálny meninový darček), je rozhodnutý ísť do kostola posťažovať sa Ježišovi a skončiť s miništrovaním. V priestore Dómu sa raz večer ocitne celkom sám, čo je celkom prirodzený moment, lebo sa potrebuje stíšiť, vzdialiť sa na chvíľu od vonkajšieho sveta. A práve vtedy pred ním ožívajú mnohé biblické postavy, ktoré majú svoje spodobnenie v chrámových sochách. Jednou z nich je aj Svätý Jozef – pozemský otec Ježiša. On sa Mikulášovi prihovorí a v ich vzájomnom rozhovore sa postupne rozplýva chlapcovo rozhorčenie. Mikuláš potrebuje vidieť veci z inej perspektívy, aby pochopil, že svet (ani Ježiš) nestoja proti nemu. A keďže je veľmi bystrý, vnímavý, čestný a dobrosrdečný, prehodnotí niektoré svoje prchké reakcie, a napokon skoro všetko dobre dopadne. Otvorená ostáva „iba“ otázka Luciinho uzdravenia...

Emocionálny rozvoj

V knihe má čitateľ možnosť spolu s Mikulášom a jeho blízkymi prejsť celú škálu emócií. Na začiatku je Mikuláš rozhorčený zo sestry Rozálie (ktorú volá Kozália), z podpichovania spolužiaka Bulíka, z listu od Ježiška, z mamy, a dokonca aj z kamarátky Lucie, ktorá sa mu usiluje naznačiť, že jeho hnev nie je vždy celkom opodstatnený. Jedným z dôležitých obrazov, ktorý úzko súvisí aj s konkrétnym emocionálnym stavom hlavnej postavy, je obraz Ukramufráka – zvláštnej bytosti podobnej jednému z chrličov na Dóme. Ukramufrák je živený Mikulášovými negatívnymi emóciami, predovšetkým však jeho strachom (od strachu z plávania v mori, cez strach z toho, že sa otec nevráti z ciest pred Vianocami, či strach o mamu a svojich nenarodených súrodencov, až k strachu o kamarátku Luciu). Napokon však spolu s Mikulášom môžeme prežívať aj radosť z otcovho návratu a jeho prísľubu, že cestovanie obmedzí, z predvianočného narodenia bračeka a sestričky, uzavretého prímeria so sestrou Rozáliou a veľmi lákavej ponuky na sprevádzanie hostí v Dóme sv. Alžbety spolu s Luciou. V závere však – v súlade s realitou života, ktorý nikdy nie je iba radostný alebo iba smutný – ostáva otvorená otázka Luciinho zdravia.

Dozvieme sa viac o...

Už z dvojitého názvu knihy môže vyplývať aj jej dvojaký zámer. Na jednej strane je tu príbeh Mikuláša a jeho blízkych, a na druhej strane má čitateľ možnosť dozvedieť sa viac o Dóme sv. Alžbety – jeho dejinách, biblických dejinách, reáliách a symbolike kresťanského sakrálneho priestoru, konkrétnych postavách biblických dejín (napríklad o sv. Mikulášovi, sv. Jozefovi a pod.). Tieto poznatky sú v texte zakomponované úplne prirodzene, väčšinou cez uhol pohľadu piataka Mikuláša, čo je výborný spôsob, ako čitateľom spolu so zážitkom z príbehu sprostredkovať aj zážitok z poznania rozličných faktov a javov našej kultúry a histórie. Okrem hlavnej línie príbehu nájdeme v knihe množstvo iných textov – Rozáliine a Mikulášove slohové práce, sny detí o Adamovi a Eve, či Mikulášova fantastická rozprávka o Ukramufrákovi. Tieto texty rozvíjajú aj jazykové povedomie detských čitateľov, lebo autor napríklad v slohových prácach ponecháva aj chyby, alebo v texte o Ukramufrákovi používa mnoho novotvarov: Ukramufrák od rána do večera ukral-mufral v tmavej bani na sygilicu. Čo naukral, zahodil, čo namufral, doniesol domov, a žena Čuklamukla zo sygilice ublafetala výborný sygilicový krokufát (s. 181). V neposlednom rade kniha poskytuje aj mnoho podnetov na rozvoj kritického myslenia. Čitatelia – najmä Mikulášovi rovesníci – môžu diskutovať o primeranosti či neprimeranosti Mikulášovho správania, či už doma – v rozhovoroch s mamou, otcom či sestrou – alebo v škole so spolužiakmi, učiteľmi, kamarátkou Luciou.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Zaujímavé aj pre dospelého

Svižné a vtipné rozprávanie popretkávané mnohými zaujímavými informáciami o košickom Dóme sv. Alžbety i z kresťanských dejín má potenciál osloviť aj dospelého čitateľa – nielen z Košíc, ale z celého Slovenska.

Porozprávajte sa s deťmi

V čom sa Mikuláš podobá vám? Sú situácie, v ktorých reagujete podobne ako on? Rozmýšľate niekedy nad tým, ako ste sa zachovali doma, s kamarátmi alebo v škole? Na čo ste pritom prišli? Čo by mohli robiť dospelí inak, aby ste sa vedeli napríklad lepšie v niektorých situáciách dohodnúť?

Skúste porozmýšľať o tom, čo konkrétne napísal Mikuláš do listu Ježiškovi. Pokúste sa napísať list Ježiškovi v Mikulášovom mene. Keby ste si priali niečo dobré (nemateriálne) pre seba a svojich blízkych, čo by to bolo?

Špeciálny výber

zakusok
Vizuálny zákusok

Je to krásne ilustrovaná kniha (autora a ilustrátora v jednej osobe), využívajúca kombinovanú techniku akvarelu, perokresby či koláže. Jemné pastelové ilustrácie sú dokonca v závere knihy očíslované a pomenované. Mnohé z nich vizuálne „vysvetľujú“ čitateľom viaceré výjavy z kresťanských dejín (Mandorla, Sv. Mikuláš, Sv. Alžebta, Sv. Trojica).

odporúča: Markéta Andričíková

motyl
Tipy na prednes

Kniha je vhodná na prednes, okrem iného aj preto, lebo sa v nej odráža svet a život súčasných detí a poskytuje možnosť stotožnenia sa s hlavnou postavou. Najodvážnejšie deti by sa mohli podujať aj na prednes Mikulášovej rozprávky o Ukramufrákovi (s. 181 – 182).

odporúča: Markéta Andričíková

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: Dómkostol a jeho tajné dejiny (čiže) Mikuláš, Ježiško a iné komplikácie
 • Autor: Hana Naglik
 • Ilustrátor: Hana Naglik, Daniela Muranová
 • Žáner: autorská rozprávka, príbeh zo života detí
 • Literárny druh: Próza
 • Vydavateľstvo: Slniečkovo
 • Rok slovenského vydania: 2018
 • Jazyk: Slovenský
 • Počet strán: 185
 • ISBN: 978-80-89314-41-6
Recenziu pripravili
Iné recenzie a odkazy ku knihe
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár
predel
Autorský príspevok bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.