Markéta Andričíková

recenzentka a odborná konzultantka projektu
profilovka

Je vysokoškolská učiteľka a literárna vedkyňa na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Venuje sa svetovej literatúre, ale jej srdcovou záležitosťou je predovšetkým literatúra pre deti a mládež. V tejto oblasti publikovala aj najviac odborných a vedeckých prác a tiež monografiu interpretačných štúdií o autorskej rozprávke s názvom V znamení premeny (2013). Dlhodobo sa venuje aj problematike detskej a mládežníckej tvorby, je porotkyňou literárnych súťaží. V literatúre pre deti (ale aj v tvorbe detí) ju zaujíma predovšetkým jej hodnotový rozmer, ktorý je nevyhnutnou súčasťou budovania duševného a duchovného sveta detí.

Príspevky