Jiří Dvořák: Hávedník

Náučné knihy  

Vzrušujúca expedícia do periférií a podsvetia živej prírody.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Užitočné domáce zvieratká či vznešené exotické dravce – smotánku živočíšnej ríše všetci dobre poznáme. No čo rôzni vandráci, príživníci a záškodníci prírodného spoločenstva, ktorí nespĺňajú ľudské kritériá krásy alebo užitočnosti? Hávedník napráva (ne)vedomostné krivdy, ktoré boli napáchané na všeobecne zaznávaných a s odporom obchádzaných indivíduách ako sú lykožrúty, pijavice, streptokoky, múčne červy a potkany. V tejto snahe je skôr veselým beštiárom ako klasickou encyklopédiou. Fakty a zaujímavosti o živote tvorov z rodu „hávede“ podáva vtipným jazykom, vysvetľuje prirodzené motívy ich počínania, obhajuje ich „miesto pod slnkom“. Nezvyčajné ilustrácie ho v tomto úsilí vynikajúco dopĺňajú – až tak, že sa tieto potvorky razom stávajú sympatickejšími.

Tematická oblasť

Príroda (hmyz, zvieratá)

Inšpirácia do školy

Literatúra , Prírodoveda/biológia , Náboženstvo a etika

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Hávedník ponúka vynikajúce príležitosti, ako deťom sprostredkovať nové trendy v myslení o prírode. Odmieta zaužívané, no súčasne prežité a neprirodzené delenie živých organizmov na „užitočné“ a „škodlivé“, „atraktívne“ a „odporné“, ktoré sa odvíja od ich významu pre človeka. Na prvý pohľad je Hávedník encyklopedický, jeho cieľom ale nie je sprostredkovanie systematických vedeckých poznatkov. Heslá sú napísané hravo, poeticky a vtipne, napĺňajú ich krátke príbehy s osobnými zážitkami autora či historickými zaujímavosťami o jednotlivých „hávedných“ druhoch. Biologické fakty sú podané pomocou praktických skúseností, personifikácií, analógií a prirovnaní s bežným životom, teda tak, aby boli ľahko predstaviteľné a pochopiteľné aj pre menšie deti. Medzi riadkami možno vyčítať dôraz na úctu k životu ako takému: prírodu nemožno posudzovať ľudskými kritériami dobra a zla, pretože každá jej súčasť má svoj zmysel a hodnotu. Odbúravanie mýtov o hávedi podporuje atypické ilustračné spracovanie.

Emocionálny rozvoj

Hoci autori knihy nezakrývajú skutočnosť, že háveď je pre človeka nepríjemná, škodlivá či dokonca nebezpečná, ich snahou je uviesť na správnu mieru mnoho rozšírených povier a mýtov, ktoré sa s ňou spájajú. Strach, odmietanie, odpor, nevraživosť (nielen) voči hávedi často pramenia z obyčajnej ľudskej nevedomosti. S pomocou Hávedníka dieťa porozumie prepojenosti prírodných procesov a súčasne môže zmierniť aj svoje vlastné negatívne emócie voči „hávedným“ tvorom. Tie sú vykreslené v poetickom, takmer rozprávkovom svetle, zimomriavky i nevraživé vášne voči nim miznú aj vďaka žartovnému odľahčeniu témy.

Dozvieme sa viac o...

Klesajúca úroveň prírodovedného vzdelávania spôsobuje, že si žiaci neraz osvojujú iba „prázdne“ pojmy a poznatky, ktoré nedokážu využiť v praktickom živote: sú schopní vymenovať chránené živočíchy, ale o ich živote vedia málo a možno si ich nedokážu ani predstaviť; o prírode vedia povedať mnoho „múdrych“ slov, ale nevedia oceniť jej krásu a zmysel. Hávedník v tomto smere ponúka nielen zaujímavé poznatky, ale aj podnety na etické a filozofické premýšľanie o prírode.

Táto netradičná encyklopédia zároveň pomáha rozšíriť slovnú zásobu dieťaťa, a to nielen v oblasti biologického názvoslovia a terminológie. Príliš odborné výrazy sú v knihe vynaliezavo nahradené opisným alebo metaforickým vyjadrením. Humorná pointa ilustrácií často vychádza z doslovného významu slov a ustálených slovných spojení, obrázky sa preto dajú využiť aj pri výučbe problematiky slovotvorby či frazeologizmov.

Hávedník môže poslúžiť i pri rozvoji čitateľskej gramotnosti – je „hypertextový“, nemusí a ani sa nedá čítať spôsobom „od začiatku po koniec“. Okrem nosných textov (hesiel) obsahuje vedľajšie texty. Dieťa v ňom nájde odpovede na „Dobré otázky“ (i jednu „Hlúpu“), rubriku na zamyslenie „Veríte tomu?“, krátke básničky a veršované hádanky, ktoré sú vhodné aj pre najmenšie deti a prvočitateľov. Táto typologická rozmanitosť podporuje rozvoj schopností porozumenia textu a orientácie v rozsiahlejších a zložitejších textových štruktúrach.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Témy a prvky na zváženie

Beletristická a výtvarná transformácia prírodovednej tematiky môže zmiasť najmä menšie deti, ktoré môžu mať problém odlíšiť prvky umeleckej fikcie od reálnych faktov.

Zaujímavé aj pre dospelého

Hávedník je vynikajúcou príručkou pre rodičov, ktorí nie vždy dokážu odpovedať na zvedavé a záludné otázky detí týkajúce sa rôznych druhov hávede. Dospelým sa súčasne ponúka nový pohľad na zdanlivo známe tvory – nevinná a nepredpojatá perspektíva dieťaťa. Chuťovkou pre milovníkov umeleckej grafiky a knižného dizajnu sú fantazijné a humorné ilustrácie.

Porozprávajte sa s deťmi

Prečo sa niektorí ľudia boja pavúkov a myší?

Čo by sa stalo, keby zo sveta zmizli mravce (holuby, roztoče, vírusy, myši, ...)?

Čím je človek užitočný pre rôzne hávedné druhy?

Páči sa človek hávedi?

Ako by vyzeral Hávedník, ktorý by napísali a nakreslili myši?

Špeciálny výber

zakusok
Vizuálny zákusok

Kto to kedy videl, aby bol život úfúľanej svoloče vykreslený v dobrom svetle, neónovými farbami? Zoologické ilustrácie predsa bývajú názorné a realistické – ich úlohou je presné a pravdivé zobrazenie živých tvorov. V Hávedníku sú ilustrácie úplne iné, na aké sú deti zvyknuté z učebníc. Sú hravé a vtipné, oproti úhľadným, idealizovaným zobrazeniam v encyklopédiách živej prírody akési výmyselné a výstredné. Čímsi sa podobajú bombastickým komiksom, no paradoxne aj ilustráciám v starých zoológiách – majú „retropatinu“ a drobné „nedokonalosti“ ručnej grafiky. Náklonnosť divákov si však nezískavajú iba týmito vlastnosťami. Portrétovaní hávedníci na nich nepôsobia ako príšery či mimozemšťania, ale ako starí známi sympaťáci, ktorí sa svojím vzhľadom, premýšľaním i konaním podobajú človeku. Zábavnou a inšpiratívnou súčasťou ilustrácií sú rôzne nápisy a textové vsuvky, situačný humor, ktorý ťaží z významových súvislostí slova a obrazu. Kniha má príťažlivý moderný dizajn a jej prebal obsahuje obrázkovú inštruktáž na výrobu hmyzieho hotela.

Podrobné údaje o knihe
  • Názov knihy: Hávedník
  • Autor: Jiří Dvořák
  • Ilustrátor: Daniela Olejníková
  • Preklad: Jana Michalová, Erik Ondrejička
  • Vydavateľstvo: Artforum
  • Rok slovenského vydania: 2015
  • Jazyk: Slovenský
  • Počet strán: 69
  • ISBN: 978-80-8150-107-4
Recenziu pripravili
Iné recenzie a odkazy ku knihe
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár