Inšpirácie pre učiteľov, knižnice, rodiny

Hravo s háveďou - každý má šancu na úspech!

5 – 13

profilovka

Petra Mišáková
Miestna knižnica Petržalka
23. 05. 2017

Miesto

V materskej a základnej škole, s rodinou, v knižnici, na tábore... a kdekoľvek inde :)

Počet detí

6 - 15, viac ako 15 detí

Vhodná pre

predškoláci, školáci 1. a 2. stupeň
aj pre deti so špeciálnymi výchovno -vzdelávacími potrebami či deti hospitalizované

Trvanie aktivity

príprava: 2 hod
realizácia: 45 - 60 min

Aktivita podporuje

  • Čítanie s presahom do inej vzdelávacej oblasti (Vedomosti z prírodovednej oblasti, poznanie, možnosť dozvedieť sa nevšedné zaujímavosti, napr. využitie muchy domácej pri forenznej vyšetrovacej metóde – s.31)
  • Poskytuje priestor pre prežívanie emócií (Možnosť prežitia osobného úspechu v skupine, ktorý nie je podmienený školskými vedomosťami. Väčšie uplatnenie dostáva zúžitkovanie bežných vedomostí. Aktivita prináša jednoduché spojenie detského sveta, okolitej prírody a múdrosti.)

Tematické zaradenie

  • Svet hmyzu a inej hávede
  • Hádanky a zaujímavosti
  • Skupinová spolupráca

Popis aktivity

Úvodom stretnutia deťom stručne predstavíme a ukážeme knihu Hávedník. Pýtame sa ich, čo si predstavujú pod háveďou. Ak nevedia odpovedať, vyzveme ich, aby skúsili povedať, aké pocity to v nich vzbudzuje, či aká podľa nich háveď je: malá, veľká,  voňavá, chutná, príjemná, zákerná...? Napokon si prezradíme, čo háveď skutočne je a deti dopĺňajú, akú háveď poznajú. O niektorej hávedi sa dnes dozvieme viac.

Deti si rozdelíme do skupín podľa počtu. Ideálny počet detí v skupine je 4 - 6. Deti rozdelíme napr. vylosovaním farebných žetónov (pre každú skupinu jedna farba), prípadne pridelením čísla každému dieťaťu podľa toho, koľko skupín budeme mať (ak tri skupiny – deťom po rade uďeľujeme čísla 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1...). Keď sú deti rozdelené a usadené vo svojich skupinách, zdôrazníme, že odteraz sú súčasťou skupiny, tímu a nejednajú samé za seba. Sedenie môže byť neformálne na zemi, deti by mali byť natočené najmä jedno na druhé v rámci skupiny, aby mohli dobre komunikovať.  Budeme sa ich pýtať na mnohé veci, odpovedá však vždy len jedna skupina. Ak vykríkne správnu odpoveď niekto z inej skupiny, bod bude patriť skupine, ktorá bola na rade. Tiež zdôrazníme, že je dôležité sa najprv poradiť a dohodnúť sa len na jednej odpovedi za skupinu. Aby sme podporili skupinovú identitu, prvou úlohou každej skupiny je dohodnúť sa na mene. Každá skupina si vyberie meno podľa konkrétnej hávede (časté sú motýliky, blchy, hady, lienky, ale už sme mali aj netopiere). Hurá na samotný kvíz!

Pre každú skupinu máme pripravených niekoľko otázok. Otázky sú rôzneho charakteru, nie len zamerané na vedomosti získané z kníh. Často ide o hravé otázky vo forme hádaniek, či otázky nadväzujúce na schopnosť pozorne počúvať text a zapamätať si informácie. Niektoré otázky sú o konkrétnych skúsenostiach alebo o obyčajnom “sedliackom” rozume. Kvíz preto dáva možnosť prežitia osobného úspechu mnohým deťom, nielen vybraným.Otázky sa pochopiteľne dajú variovať a prispôsobovať s ohľadom na konkrétnu skupinu, vek detí, ich individuálne schopnosti, aj schopnosti kooperácie. Ich počet a dĺžka kvízu rovnako závisí od nás, ako aj od detí – ich záujmu, aktuálnej schopnosti sústrediť sa a spolupracovať. Je však lepšie mať pripravených viac otázok. My sa venujeme vybranej hávedi: dážďovka zemná, chrípka, kliešť obyčajný, komár piskľavý, lienka východná, mucha domáca, osa obyčajná, myš domáca, potkany, krysy, ucholak obyčajný a vretenica obyčajná.

Počas kvízu preklikaváme powerpoint prezentáciu, v ktorej máme okrem naskenovaných ilustrácií aj ďalšie obrazové materiály (prezentácia k dispozícií na stiahnutie nižšie). Uvedieme možné otázky a formy práce pri jednotlivej hávedi. Otázky ku konkrétnej hávedi môžeme rozdeliť medzi viac skupín. Rovnako sa s deťmi aj nesúťažne bavíme k téme, kladieme nesúťažné otázky a hovoríme zaujímavosti:

Dážďovka zemná (s.9)

Hádanka: “Chudá ako špageta, cez hlinu sa prepletá. Už sa hojdá na háčiku, chytím na ňu asi šťuku. Čo je to? (Dobré dodať pár indícií, ako napr.: vidíme ju najmä, keď vonku prší).

Otázky:

Ako dážďovka súvisí s dažďom?

Ako je nám dažďovka užitočná? (s.9 – Dobrá otázka – Je dážďovka škodlivá?)

Kto je pre dážďovku postrach / živí sa ňou? – Uhádni: “Chodby vŕta, nie je v bani, koľko spraví, nevie ani. Všetko robí bez nástroja, červy sa ho veľmi boja. Kožúšok má hustý, krátky, nôžky sú mu za lopatky. Čo je to?” (Krtko)

Zaujímavosť:

S.9 – Dobrá otázka – Naozaj dážďovka prežije aj s odhryznutou hlavou? Otázka: Koľko maximálne môže krtko odhryznúť dážďovke článkov na to, aby jej hlava znova dorástla? (4)

S.9 - Ako krtko skladuje dážďovky : odhryzne im hlavy, aby nemohli utiecť a skladuje ich v komôrke – stale žijú, keďže vedia žiť bez hlavy, a tak ostávajú čestvé. 

Chrípka (s.14-15)

Hádanka: “U ľudí je obávaná, chodieva k nám nepozvaná. Musíme ležat v posteli, no s liekom sa nepriatelí. Čo je to?”

Otázky:

Ako sa chrípka prenáša?(s.14)

Ako sa pred chrípkou môžeme brániť? (s.14)

Čo robí chrípka v lete? (s.15 – Dobrá otázka)

Kliešť obyčajný (s.18)

Čítanie:

Deťom povieme, že sa pred ich očami premeníme na háveď. Ich úlohou bude uhádnuť kým sme. Môžu nás v čítaní zastaviť, ak si budú istí, ale rovnako si čítanie môžu vypočuť do konca (na získanom bode sa nič nemení). Čítame zo s. 18, pričom text meníme na 1. osobu jednotného čísla a vynechávame slová, ktoré by nás prezradili (ako napr. “Pre nás, kliešte, to platí rovnako ako...”)

Otázky z prečítaného textu:

Kde žijú kliešte?

Čím sa kliešte živia?

Ako kliešť vyzerá?

Otázky:

Čo robiť, aby si nás kliešte nevšímali? (Dobrá otázka – s.18)

Ako nás kliešte cítia? (Dobrá otázka – s.18)

Aké choroby kliešte prenášajú?

Už ste niekedy mali kliešťa? Aké to bolo? Ako prebiehalo jeho odstránenie?

Komár piskľavý (s.19)

Čítanie:

Deťom povieme, že sa pred ich očami opäť premeníme na háveď. Ich úlohou bude uhádnuť, kým sme. Čítame zo s. 19, pričom text meníme na 1.  osoba jednotného čísla a vynechávame slová, ktoré by nás prezradili (ako napr. “Komárí samček je najnežnejší tvor na svete...”)

Otázky z prečítaného textu:

Štípe nás samček alebo samička?

Prečo nás štipanec svrbí?

Kam sa schovávajú samičky na jeseň?

Kam samička kladie vajíčka?

Zaujímavosť:

Ako nás komáre nájdu? (s.19 – Dobrá otázka) 

Lienka východná (s.23)

Hádanka: “Bodkované šaty nosí, umýva sa v kvapke rosy. Kvetinky má veľmi rada, preto na ne často sadá? Čo je to?”

Otázky:

Pribúdajú lienkam každý rok bodky na krovkách? (s.23 – Dobrá otázka)

Hovorí sa, že keď vám na prst pristane lienka, môžete sa jej spýtať, aké bude počasie. Ak odletí, počasie bude pekné. Ak ostane, bude pršať. Dá sa v tomto na lienku spoľahnúť?

Koľko nôh má lienka?

Mucha domáca (s.31)

Hádanka: “Tak už je tu s nami zase, pristála nám na klobáse. Ruky, nohy, samá špina, chytiť ju je riadna drina. Čo je to?”

Otázky:

Na čo všetko muche slúžia nohy? (hmat, čuch, chuť)

Koľko mikroskopických tvorov sa môže nachádzať na muších nohách? (5 miliónov)

Ako vyzerajú oči muchy? (zložené oko)

Prečo je pre nás nebezpečné, keď si mucha sadne na naše jedlo?

Pomáhajú nám muchy? (s.31 – dobra otázka)

Osa obyčajná (s.33)

Hádanka: “Ako cverna štíhla v páse, na hruškách sa rada pasie. Sosáčikom šťavu zbiera, obeduje bez taniera. Čo je to?”

Otázky:

Načo sú osy užitočné? (Rastlina “vonia” o pomoc, keď ju napadnú húsenice a osy túto vôňu zaznamenajú. Prídu rastline na pomoc a z húseníc majú hostinu.)

Ako sa treba správať, keď máme osu vo svojej blízkosti? (nemávať okolo seba, nezaháňať sa po nej).

Zaujímavosť:

Dospelé osy mäso nejedia, ale larvy bez neho nevyrastú.

Myš domáca (s.32)

Hádanka: “Kožúšok má sivý, všeličím sa živí. Poje syr aj suché kôrky, rada chodí do komôrky. Čo je to?”

Otázky:

Aký je vzťah ľudí k myšiam?

Máte radi myši? Chová niekto z vás doma myš ako domáce zvieratko?

Aké známe myši poznáte? (Jerry, Mickey a Minnie Mouse, Speedy Gonzales, Gus a Jaq z Popolušky, Stuart Little, Pixie a Dixie, Remy (Ratatouille), myši z rýchlej roty, myš od počítača, atď.)

Ako ľudia využívajú myši? (napr. v laboratóriách – pokusné myši na hľadanie liekov, napr. pri Alzheimerovej chorobe)

Aký zvuk vydávajú myši? (pískajú – majú však tenké hlásky, ktoré my nepočujeme.)

Zaujímavosti:

Prvé zmienky zo spolužitia myší a ľudí sú už zo starovekého Egypta.

Myši z jednej rodiny si navzájom pomáhajú. Čistia si srsť a zvolávajú sa pískaním.

V roku 1930 sa z jednej dediny na škótskom súostroví odsťahovali ľudia a do roka odtiaľ zmizli aj všetky myši.

Potkany a krysy (s.42)

Otázky:

Je potkan a krysa to isté zviera?

Ako rozoznať potkana od krysy? (s.42 – Dobrá otázka)

Sú u nás rozšírenejšie potkany alebo krysy? (potkany)

Kde môžeme potkana najčastejšie nájsť? (smetisko, močiar, stoka, pivnica, atď.)

Aký je vzťah ľudí k potkanom?

Máte radi potkany? Chová niekto z vás doma potkana ako domáce zvieratko?

Prečo sú laboratórne potkany biele a nie hnedé? (s.42 – Dobrá otázka)

Odkiaľ potkan pochádza? (z Ázie)

Ucholak obyčajný (s.59)

Otázky: 

Čo sa hovorí o ucholakoch? (viď. otázka č. 2)

Je pravda, že ucholak nám vojde do ucha a prehryzie ušný bubienok? (Nie. Ucholak nedokáže prehrýzť ani jablkovú šupku, ťažko tak prehryzie bubienok ľudského ucha.)

Kde sa vzala povera o ucholakovi v uchu? (s.59 – Dobrá otázka)

Načo má ucholak kliešte na zadočku? (Napr. na podávanie potravy. Na medziucholakovské súboje.)

Zaujímavosť:

Ucholak je v ríši hmyzu vzorom láskavosti k vlastným. Samička stráži svoje vajíčka, triedi ich, olizuje, aby ich očistila. Zostáva aj s larvami a stráži ich, kým sa vyliahnu. Niekedy im dokonca ponúkne svoje telo ako potravu.

Vretenica obyčajná (s.62 – 63)

Ako spoznáme vretenicu? (podľa cik-cakovitého vzoru na chrbte)

Čítanie a následne otázky z textu:

Kde môžeme nájsť vretenicu najčastejšie? (slniť sa na kameni, pretože sa potrebujú poriadne vyhriať.)

Kto je nepriateľ vretenice? (napr. jež, kuna)

Čím sa vretenica živí? (hrabošmi, piskormi, žabami a inými drobnými živočíchmi)

Útočia vretenice na ľudí? Majú dostatok jedu, aby zabili človeka? (Dvakrát nie.)

Čo robia vretenice cez jeseň a zimu? (Pretiahnu sa pomedzi kamene a schovajú sa pod zem, kde prespia až do jari.)

Prečo hady vyplazujú jazyk? (s.62 – Dobrá otázka)

Prdia hadi? (s.63)

Každá skupina dostala rovnaký počet otázok. Po položení poslednej otázky zrátame získané body a urobíme vyhodnotenie. Všetkým zúčastneným pogratulujeme a prípadne  ich odmeníme. Na záver sa detí spýtame, akú najväčšiu zaujímavosť, čo nového sa dnes dozvedeli. Napokon deťom môžeme dať spätnú väzbu – ako sme vnímali ich snahu, sústredenie, spoluprácu, vedomosti.

Čo na to deti?

Deti reagovali zväčša pozitívne. Nie vždy vedeli, čo značí slovo háveď, ale predpokladali, že je to niečo negatívne, nepekné, smradľavé, mrzké. Z konkrétnych skúsenosti detí s háveďou sa často už dalo čerpať a následne diskutovať (najmä chrípka, komáre, kliešte, muchy). Z hľadiska kooperácie v skupine sme predpokladali, že na tom budú lepšie staršie deti. Prekvapili nás však škôlkari, ktorí vedeli spolupracovať ukážkovo. Naopak to bolo u druhákov na ZŠ, kde sa deti mali tendenciu prekrikovať a fungovať viac ako individuality. Každá skupina detí sa pochopiteľne líši a tieto schopnosti sú aj zrkadlom predchádzajúcich skúseností so skupinovou prácou. Tým, že aktivita mala kvízový charakter, deti boli zaujaté a aktívne vťahované do diania. 

Tipy, odporúčania

Mnohú háveď si deti najprv uhádnu – či už z hádanky alebo z čítania. Preto treba pri preklikávaní prezentácie dávať pozor na to, kde už neklikať ďalej, aby sme tak deťom nepokazili pointu. Predškolákom dávame viac nápoved, viac času na rozmyslenie, viac hádaniek, či jednoduchších otázok. Po prečítaní (som kliešť alebo komár) si s deťmi následne zhrnieme informácie, čo sme sa dozvedeli. Toto je pre ne náročnejšia aktivita - počúvať pozorne, vytiahnuť z počutého dôležité fakty a dať si ich dokopy. Ani pri jednej skupine však nenástojíme, že musia uhádnuť za každú cenu. Aj keď bod nezískajú, je to pekná skúsenosť a príležitosť zažiť si, že nie všetko vždy vyjde úspešne.

Pomôcky, rekvizity

  • kniha
  • flipchartová tabuľa
  • fixky na flipchartovú tabuľu
  • powerpointová prezentácia (naša na stiahnutie nižšie)
  • hádanky

Autori aktivity

Petra Mišáková, Vierka Némethová, Zuzana Havierová, Lenka Pieružková

Kniha k aktivite

Hávedník – obálka

Hávedník

Jiří Dvořák. Artforum, 2015. 69 s. ISBN 978-80-8150-107-4.

Vzrušujúca expedícia do periférií a podsvetia živej prírody.

Prečítajte si recenziu Požičajte si knihu

Máte ku knihe vlastnú aktivitu?

Pridať aktivitu
profilovka
Kontaktujte autora
Zdieľajte aktivitu
predel

Pridať komentár