• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

Harper Leeová: Nezabíjajte vtáčika

Spoločenské romány, príbehy zo života detí  

Cesta k tolerancii je namáhavá, vyžaduje si veľa síl a obetí a tiež citlivých a empatických pozorovateľov, neúnavných hľadačov pravdy.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Na začiatku 20. storočia vo fiktívnom južanskom mestečku Maycomb žije so svojím starším bratom Jemom a otcom, advokátom Atticom, deväťročná „Scout“ Finchová – rozprávačka príbehu. Svet detí je plný každodenných činností, školských povinností, drobných dobrodružstiev aj tajomných príhod. Na intenzite naberajú najmä po príchode Dilla, chlapca z Meridianu. Trojica detí podniká podivné výpravy k susednému domu Nathana Radleyho, ktorý má syna Arthura. O oboch v meste kolujú všelijaké hrôzostrašné historky, dôkladne živené rozličnými predsudkami. Trojica detí si postupne utvára obraz o živote v meste, o ľuďoch – bielych aj Afro-Američanoch. Zo Scout sa stáva citlivá pozorovateľka, schopná postupne rozlišovať medzi dobrom a zlom. Najväčším zdrojom napätia v príbehu je Atticova obhajoba „černocha“ obvineného zo znásilnenia bielej ženy. Deti sú svedkami súdneho procesu, kde je nevina obvineného jednoznačne preukázaná, no porotcovia ho aj tak uznajú vinným a odsúdia ho na trest smrti. Deti ako najcitlivejšie katalyzátory spoločenských pomerov najviac zasahuje deštruktívna sila predsudkov. Cesta k náprave nebude jednoduchá.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (smútok, osamelosť, strach, prekonávanie predsudkov, priateľstvo, rodina, smrť)

Spoločnosť, história, umenie (dejiny, filozofia, multikulturalizmus)

Inšpirácia do školy

Dejepis , Občianska náuka , Náboženstvo a etika

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Kniha ponúka množstvo tém zameraných na hodnotový rozvoj. Učí mladých čitateľov zodpovedne rozlišovať medzi dobrom a zlom, pravdou a lžou, neprávom a spravodlivosťou. Poukazuje na potrebu vzájomného rešpektu – či už v škole medzi rovesníkmi, medzi členmi rodiny, ľuďmi zo susedstva ako aj medzi ľuďmi rozličnej farby pleti.

Emocionálny rozvoj

Najvýraznejšie je vykreslený charakter rozprávačky – deväťročnej Scout Finchovej. Cez jej pohľad na svet a vzťahy medzi ľuďmi môže čitateľ sledovať, ako sa možno správne zachovať v rozličných každodenných aj nekaždodenných situáciách. Deti sa vďaka múdremu, láskavému, ale tiež prísnemu otcovi učia pomáhať iným, neodsudzovať ich, prijať spravodlivý trest, prehodnotiť a korigovať svoje konanie.

Kniha ponúka veľmi citlivý obraz komunikácie medzi deťmi (ktorým v útlom detstve umrela mama) a ich otcom.

Dozvieme sa viac o...

Deti sa môžu naučiť, ako sa v histórii USA postupne vyvíjalo postavenie Afro-američanov a taktiež môžu lepšie pochopiť fungovanie amerického súdnictva, kde v niektorých prípadoch rozhoduje o vine alebo nevine človeka porota zložená z bežných občanov štátu.

Spôsob zobrazenia hlavnej postavy – jej vlastností, postojov, zážitkov a názorov – môže poskytnúť čitateľovi priestor na identifikovanie sa s ňou. Jej charakter je umelecky presvedčivý, je zobrazená veľmi plasticky a autenticky, nie je idealizovaná, čo je pre čitateľa dobrý signál k tomu, aby sa na obraze sveta podieľal spolu s ňou. Môže s ňou súhlasiť a tiež s ňou môže polemizovať.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Témy a prvky na zváženie

Rozprávanie je zasadené do konkrétneho obdobia a priestoru – americké južanské malé mesto na začiatku 20. storočia, kde ešte stále pretrvávali rasové predsudky, Afro-Američania žili v segregácii. V tomto ohľade je veľmi kontroverzná situácia v škole, kde učiteľka otvorene odsúdi Hitlerove čistky voči Židom, ale predsudky vo vlastnom meste voči „černochom“ pokladá za legitímne.

Porozprávajte sa s deťmi

Medziľudské vzťahy. Aké vlastnosti si vážime na sebe a na iných? Aký je rozdiel medzi neznášanlivosťou/nenávisťou a toleranciou?

Pojem spravodlivosti. Je správne odsúdiť človeka na základe jeho sociálneho pôvodu alebo farby pleti?

Americká občianska vojna. Zrušenie otroctva. Rozdiel medzi Severom a Juhom. Práva Afro-američanov.

Špeciálny výber

cena
Ocenená kniha

Pulitzerova cena v roku 1961

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: Nezabíjajte vtáčika
 • Autor: Harper Leeová
 • Preklad: Štefan Kýška
 • Vydavateľstvo: IKAR-Odeon
 • Rok slovenského vydania: 2016
 • Jazyk: Slovenský
 • Počet strán: 343
 • Získané ocenenia: Pulitzerova cena v roku 1961
 • ISBN: 978-80-551-4688-1
Recenziu pripravili
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár