• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

Peter Karpinský: Sedem dní v pivnici

Rozprávky  

Rodičia sú jednoducho najdôležitejší na svete.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Pivnica skrýva množstvo drobných obyvateľov, ktorí si žijú svoj pivničný život. Prašiškriatok Celestín žije pokojne s celou rodinou až do chvíle, kým sa v jedno ráno nezobudí úplne sám. Aby svojich rodičov našiel, vydá sa na dlhú, nepoznanú cestu, na ktorej nachádza nových priateľov – moľu a pavúka. Každý zo siedmich dní, ktoré Celestín prežil bez rodičov, bol plný nebezpečných prekážok, ale aj zaujímavých stretnutí. Škriatok sa po celý čas bojí, no rovnako intenzívne pociťuje aj túžbu po rodičoch. Škálu emócií dopĺňa aj Krajina smútkov, v ktorej si musí spolu s priateľmi poradiť. Kniha poskytuje mnoho príležitostí na spoločný rozhovor s deťmi o pocitoch. Peter Karpinský veľmi pútavo opísal mikrosvet, ktorému vďaka fantastickému a napínavému príbehu dokážeme ľahko uveriť.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (empatia a súcit, láska, násilie, riešenie konfliktov, smútok, osamelosť, strach, pomoc druhým, priateľstvo, rodina)

Príroda (hmyz, rastliny)

Fantázia (dobrodružstvá a záhady, fantastické bytosti, veci a zvieratá s ľudskými vlastnosťami, víly)

Inšpirácia do školy

Výtvarná výchova – maľba ilustrácií rôznych postáv, ktoré si deti dokážu predstaviť len na základe prečítaného textu. Napr. maľba "Toho, kto žije v kúte"? Etická výchova – rozprávanie o dôležitosti rodičov a priateľov. Čítanie – tvorba charakterovej mapy jednotlivých postáv v príbehu. Pri takom množstve postáv si deti ľahšie zapamätajú, akú úlohu v príbehu mali a či ich typická vlastnosť ostala počas príbehu rovnaká, alebo sa vďaka pôsobeniu inej postavy zmenila.

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Sila príbehu spočíva v Celestínovom odhodlaní nájsť svojich zmiznutých rodičov aj napriek predstave, že všade navôkol na neho čakajú nástrahy neprebádanej pivnice. Celestín túži po mame, po rodičovskej láske, ktorou bol obklopený. Svojím milým a priateľským prístupom si získava priazeň ostatných – aj menej obľúbených obyvateľov pivnice, ktorí mu v záverečnom boji so švábmi pomáhajú nielen ako spojenci, ale i ako priatelia.

Postavy, s ktorými sa v príbehu stretávame, sú detskému čitateľovi charakterovo vykreslené – stretávame sa s namyslenosťou krásneho motýľa Badyho, vytrvalosťou bĺch, pracovitosťou pestovníčkov, falošnosťou pavúka Malmiňaty, či dobrosrdečnosťou Kvetlušiek. Celestínovi priatelia nie sú dokonalí, ale sú pri ňom, keď ich potrebuje. Celestín si to váži a aj napriek ich slabším stránkam (napr. pyšná moľa) ich akceptuje.

Emocionálny rozvoj

Celý príbeh je sprevádzaný Celestínovou obrovskou túžbou po rodičoch. Napriek tomu po záverečnom vyhratom boji Celestín nepociťuje len šťastie, ale je mu tiež smutno za priateľmi. Takýto záver poskytuje priestor na rozhovor s deťmi o pocitoch šťastia a smútku, ktoré nie sú vždy len čierne alebo biele.

Odkedy Celestín prišiel o rodičov, pociťoval aj strach, ktorý bol premietnutý do postavy „toho, čo žije v kúte“ – neznámej bytosti opradenej legendami. Nikto nevedel, koho skutočne kút skrýva, a predsa sa tohto tvora všetci obávali - alebo práve preto.

Spolu s priateľmi sa Celestín dostáva aj do Krajiny smútkov. Toto miesto otvára v knihe tému smútku a opisuje, aké to môže byť, keď sa v nej ocitneme my alebo naši blízki. Celestín sa snažil pomôcť sebe i ostatným spomienkami na pekné chvíle a piesňou, ktorú si spievala jeho mama, keď bola smutná.

Dobrodružstvo, na ktoré sa Celestín podujal, je plné neznámych miest, do ktorých sa prašiškriatok ešte nikdy predtým nedostal. Strach potláča túžbou po svojich rodičoch. Dieťa sa vie do jeho túžby ľahko vcítiť. Každodenné objavovanie nových priestorov pivnice a ich obyvateľov ho posmeľuje k väčšej vytrvalosti v pátraní po svojich najbližších. Celestínovo prekonávanie prekážok dáva deťom pozitívny príklad známeho výroku: Odvážnemu šťastie praje.

Dozvieme sa viac o...

V príbehu nachádzame mnoho konkrétnych názvov rastlín (kaktusy, muškáty, begónie, pelargónie, fikusy, svokrine jazyky, skorocel), ako aj zvierat (moľa šatová, pavúk, šváb, myš, švehla, roztoče, múčiare, kožiare, žižiavky, mory, babôčka pávooká, vidlochvost feniklový, hrdzavnica, blcha, čierna vdova, lišaj smrtihlav). U detí to môže prispieť k väčšiemu všímaniu si a pozorovaniu prírody okolo seba, ako aj jej pomenovaniu.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Porozprávajte sa s deťmi

Predstav si, že ostaneš sedem dní úplne sám - bez rodičov. Čo všetko by ti chýbalo? Bez ktorých momentov dňa by si sa nevedel zaobísť? V ktorej časti dňa by ti chýbali rodičia najviac (ráno, popoludní, večer, v noci)?

Ako prejavuješ lásku k rodičom v bežné dni? Ako prejavujú rodičia lásku k tebe v bežné dni? Poznáš príbehy, v ktorých dieťa rodičov nemalo? Čo všetko musí chýbať takým deťom? Čo pre teba znamená „vážiť si svojich rodičov/starých rodičov“?

Kedy sa ty dostávaš do Krajiny smútkov? Videl si už niekedy plakať svoju mamu, otca, starých rodičov? Prečo plačú dospelí a prečo deti? Môžeme sa z Krajiny smútku dostať bez pomoci? Kto alebo čo pomáha v takej chvíli tebe? Vieš si pomôcť aj sám, tak ako si pomohol Celestín?

Ani raz v príbehu nie je opísaný „Ten, čo žije v kúte“. Ako si ho predstavuješ? Prečo myslíš, že sa ho ostatní boja? Ako by si sa ty cítil na jeho mieste? Môže nám byť strach užitočný? Bojíš sa niekedy rád?

Čitateľský zážitok z prvej ruky

Deti spontánne reagovali pri vete, ktorú povedala moľa, keď zistila, že Celestín hľadá rodičov: „Aha, myslela som si, že hľadáš niečo dôležité.“ Deti sa rýchlo vcítili do Celestínovej situácie. Hneď písali na tabuľu odpovede, prečo by sa aj oni podujali na podobnú cestu.

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: Sedem dní v pivnici
 • Autor: Peter Karpinský
 • Ilustrátor: Zuzana Bočkayová-Bruncková
 • Literárny druh: Autorská rozprávka
 • Vydavateľstvo: Perfekt
 • Rok vydania: 2011
 • Počet strán: 79
 • ISBN: 978-80-8046-495-0
Recenziu pripravili
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár
predel
Autorský príspevok bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.