Nina Majlingová

Som učiteľka primárneho vzdelávania v základnej škole v Banskej Bystrici, kde viac ako desať rokov vediem divadelný krúžok. V septembri 2017 mi pripadla milá povinnosť starať sa o školskú knižnicu. V obci, v ktorej bývam sa venujem deťom na divadelnom krúžku, organizujem pre deti akcie a aktivity počas celého roka. Mám skvelého muža, dve deti a veľa dobrovoľníckych aktivít, ktoré sa stali súčasťou nášho rodinného života. Detskou literatúrou som obklopená nielen doma, ale aj v práci, ktorá je zároveň mojim koníčkom.

Príspevky